Aby zmniejszyć podstawę opodatkowania, firmy w rozliczeniu z urzędami mogą uwzględniać koszty związane z prowadzeniem działalności. Które wydatki można w ten sposób odliczyć od podatku?  W tym artykule przedstawimy najczęstsze kategorie produktów i usług, za które płacą firmy.

Koszty są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej i stanowią niezbędny element w budowaniu strategii finansowej firmy. W ten sposób przedsiębiorcy wpływają na efektywność swoich finansów. Świadomość kosztów pozwala na precyzyjne określenie struktury wydatków firmy oraz identyfikację obszarów, w których można znaleźć oszczędności i przestrzeń na optymalizację. 

Koszty dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej

Planując otwarcie firmy, trzeba zadać sobie pytanie: jakie koszty mogą pojawić się na mojej drodze? Poznaj przykłady najczęściej spotykanych kosztów, które pojawiają się na początku biznesowej drogi. 

Koszty wyposażenia biura

Koszty wyposażenia biura mogą stanowić znaczący element w budżecie firmy, zwłaszcza na początku działalności. Niezbędne elementy takie jak meble, sprzęt komputerowy, drukarki czy urządzenia biurowe mogą generować znaczne koszty początkowe. Warto jednak zauważyć, że istnieją różne strategie oszczędzania kosztów, takie jak zakupy wyposażenia używanego czy korzystanie z opcji leasingowych, które mogą pomóc w zmniejszeniu tych wydatków. Warto też dobrze przemyśleć potrzeby firmy i unikać nadmiernego wyposażenia, koncentrując się na niezbędnych narzędziach, a dodatkowe uzupełniać w miarę potrzeb.

Jedną z metod na ograniczenie wydatków jest… rezygnacja z biura stacjonarnego na przykład na rzecz biura wirtualnego.

Koszty biura wirtualnego

To coraz popularniejsze rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą obniżyć koszty prowadzenia działalności. Biura wirtualne oferują szeroki zakres usług, w tym adres rejestracyjny, obsługę poczty oraz dostęp do sal konferencyjnych, przy niewielkich kosztach w porównaniu do tradycyjnej wersji. Dzięki tak elastycznej opcji przedsiębiorcy mogą korzystać z profesjonalnego adresu biznesowego bez konieczności wynajmowania fizycznej przestrzeni biurowej, co znacząco redukuje koszty związane z wynajmem i utrzymaniem biura. Dodatkowo, korzystanie z biura wirtualnego umożliwia przedsiębiorcom pracę z dowolnego miejsca, co sprzyja mobilności i elastyczności w prowadzeniu biznesu.

Materiały i surowce

Materiały i surowce stanowią kluczowy element kosztowy dla wielu firm, zwłaszcza tych działających w sektorze produkcyjnym czy usługowym. Koszty tych zasobów mogą mieć znaczący wpływ na zysk oraz efektywność operacyjną przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest: 

  • świadome zarządzanie zużyciem materiałów i optymalizacja produkcji, 
  • monitorowanie cen surowców oraz 
  • sprawdzanie alternatywnych dostawców. 

Koszty amortyzacji

Koszty amortyzacji są kluczowe w branżach związanych z posiadaniem aktywów trwałych, takich jak maszyny, urządzenia czy pojazdy. Amortyzacja to proces rozłożenia kosztu w czasie, co odzwierciedla ich stopniowe zużycie i utratę wartości. Ma to wpływ na podatki i wyniki finansowe firmy, a z tym na stabilność finansową firmy. 

box-icon

Warto wiedzieć

Przedsiębiorcy stosujący amortyzację powinni regularnie monitorować i aktualizować politykę amortyzacyjną, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz efektywne wykorzystanie zasobów firmy.

Koszty operacyjne

Po przeanalizowaniu kosztów związanych z rozpoczęciem działalności warto zwrócić uwagę na kolejny istotny aspekt – koszty operacyjne. Stanowią one fundament codziennej działalności firmy. Zrozumienie oraz efektywne zarządzanie nimi ma kluczowe znaczenie dla utrzymania płynności finansowej i osiągnięcia sukcesu na rynku. Przeanalizujmy zatem przykłady kosztów operacyjnych.

Koszty energii elektrycznej i wody

Koszty energii elektrycznej i wody mogą być zazwyczaj uznawane za koszty podatkowe dla firm. Wysokie rachunki za energię elektryczną i wodę mogą znacząco obciążać budżet firmy i wpływać na jej rentowność. Dlatego też dobrze zadbać o rozwiązania oszczędzające energię i wodę, by nie tylko obniżyć rachunki, ale i zmniejszyć swój wpływ na środowisko oraz poprawić wizerunek marki. Bardziej energooszczędne modele urządzeń, technologie zarządzania energią czy zmiana nawyków pracowników to tylko kilka możliwości.

Koszty telekomunikacyjne

Opłaty za usługi internetowe, telefoniczne czy komunikacyjne, są typowym przykładem kosztów podatkowych w firmie. Poza abonamentami od dochodu odlicza się też zakup sprzętu, np. telefonów komórkowych czy routerów.

Koszty wynajmu lokalu

Koszty wynajmu lokalu stanowią istotny element wydatków operacyjnych dla wielu firm i są często uznawane za koszty podatkowe. Wynajem biura, sklepu lub innego lokalu stanowi kluczowy element infrastruktury biznesowej i może być odliczany od dochodu firmy przed opodatkowaniem. Dlatego też, dokładne śledzenie i dokumentowanie wszystkich kosztów związanych z wynajmem lokalu jest istotne dla właściwej strategii podatkowej firmy. Ponadto, koszty związane z utrzymaniem i remontem wynajmowanego lokalu również mogą być uznawane za koszty podatkowe i odliczane od dochodu firmy.

Koszty ubezpieczenia

Koszty ubezpieczenia – np. budynków, wyposażenia czy towarów – są powszechnie uznawane za koszty podatkowe w firmie. Warto to przemyśleć, ponieważ ubezpieczenia mienia mogą chronić firmę przed stratami finansowymi w związku z nieprzewidzianymi zdarzeniami, takimi jak pożary, kradzieże czy zalania. Dotyczy to nie tylko ubezpieczeń mienia, ale i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej czy ubezpieczeń pracowników. Opłaty za polisy ubezpieczeniowe stanowią ważny element zarządzania ryzykiem dla przedsiębiorstw, chroniąc je przed nieprzewidzianymi stratami finansowymi.

Koszty używania domu jako biura

Jeśli prowadzisz firmę w domu/lokalu mieszkalnym, część kosztów związanych z jego utrzymaniem, np. czynsz czy prąd, możesz odliczyć proporcjonalnie do powierzchni wykorzystywanej na cele biznesowe.

box-icon

Pamiętaj

Konieczne jest dokładne określenie proporcji kosztów ponoszonych na cele biznesowe w stosunku do celów osobistych.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne to kolejny element prowadzenia działalności każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy branży. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Koszty usług prawnych

Opłaty za usługi kancelarii prawnej czy doradcy podatkowego to kolejny koszt, który możesz odliczyć. Usługi prawne mogą obejmować różnorodne działania, takie jak doradztwo prawne, przygotowywanie umów czy reprezentowanie firmy w sprawach sądowych.

Opłaty za usługi zewnętrzne

Opłaty za usługi zewnętrzne, zwane również outsourcingiem, mogą być uznawane za koszty podatkowe w firmie. Firmy często korzystają z outsourcingu, aby zlecić niektóre zadania lub funkcje związane z ich działalnością, takie jak marketing czy obsługa klienta. Outsourcing może być również strategią oszczędnościową dla firmy, pozwalając jej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności i zwiększyć efektywność operacyjną.

Na takie współprace decydują się też małe firmy, które potrzebują doraźnego wsparcia w wymiarze mniejszym niż pełny etat.

Koszty księgowości

Firmy często korzystają z usług księgowych, aby zapewnić prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz przestrzeganie przepisów podatkowych. Ponadto, korzystanie z usług profesjonalnej firmy księgowej może zapewnić firmie pewność, że jej sprawy finansowe są w dobrych rękach.

Koszty transportu

Jeśli prowadzisz firmę wymagającą przemieszczenia towarów lub osób, koszty związane z transportem, np. paliwo, opłaty autostradowe, wynajem pojazdów również możesz uznać za koszty podatkowe i odliczyć je od dochodu firmy przed opodatkowaniem. 

Koszty opłat bankowych

Koszty opłat bankowych są często pomijanym, lecz istotnym aspektem kosztów podatkowych w firmie. Firmy często ponoszą opłaty za prowadzenie konta bankowego, przekazy pieniężne, karty płatnicze czy też prowizje od transakcji. Wiele z tych opłat może być uznawanych za koszty podatkowe i mogą być odliczane od dochodu przed opodatkowaniem, co może znacząco zmniejszyć obciążenie podatkowe firmy. Ważne jest regularne monitorowanie i audytowanie tych opłat, oraz sprawdzanie alternatywnych rozwiązań bankowych, które mogą okazać się bardziej konkurencyjne.

Koszty eksploatacji samochodu służbowego

box-icon

Warto wiedzieć

W jednoosobowej działalności gospodarczej możesz używać również swojego samochodu prywatnego.

W tej sytuacji kosztem dla Twojej firmy będzie 20% kosztów eksploatacyjnych np. za paliwo, części samochodowe, naprawy. Koszty ubezpieczenia OC, NNW odliczysz w 100%, a AC proporcjonalnie tylko do wartości ubezpieczeniowej 150 000,00 zł.

Koszty usług informatycznych

Usługi informatyczne obejmują szeroki zakres: utrzymanie systemów IT, wsparcie techniczne, oprogramowanie czy hosting stron internetowych. Inwestowanie w usługi informatyczne może przynieść firmie wiele korzyści, w tym zwiększoną efektywność, poprawę bezpieczeństwa danych oraz konkurencyjność na rynku.

Koszty usług kurierskich

Jeśli Twoja firma prowadzi sprzedaż internetową lub oferuje dostawę produktów klientom to koszty usług kurierskich (dostawa przesyłek i paczek) również mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych firmy. 

Koszty materiałów biurowych

W wielu firmach na bieżąco zużywają się materiały biurowe (papier, notesy, długopisy, segregatory czy tonery do drukarek). Te wydatki także są uznawane za niezbędne do prowadzenia działalności i zaliczane do kosztów podatkowych.

Koszty związane z rozwojem

Rozwój firmy to długotrwały proces, który wymaga działań na wielu płaszczyznach i stałego inwestowania. Jakie koszty mogą się tu pojawić?

Koszty marketingu i reklamy

Marketing i reklamy są najczęściej kluczowym elementem strategii rozwoju firmy. To wydatki związane z produkcją materiałów promocyjnych, tworzeniem treści, promocją produktów lub usług za pomocą reklam w mediach społecznościowych czy kampanii reklamowych w Internecie oraz mediach tradycyjnych. Nie każda kampania będzie przynosić natychmiastowy zwrot finansowy, dlatego istotne jest stworzenie długofalowej strategii i zaplanowanie jej budżetu.

Koszty konferencji i szkoleń

Aby poszerzyć wiedzę branżową, przedsiębiorcy biorą udział w konferencjach i szkoleniach, co oczywiście również stanowi koszt podatkowy dla firmy – nie chodzi tu tylko o opłaty za uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach czy seminariach, ale też te związane z podróżą, zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Koszty badań i rozwoju

Zanim wprowadzi się do oferty nowy produkt lub usługę, warto zainwestować w badanie rynku docelowego i testy przyszłego produktu, by mieć pewność, że spełnia on Twoje założenia i oczekiwania klientów. Wydatki te obejmują również finansowanie projektów badawczych, wynagrodzenia dla zespołów badawczych, zakup specjalistycznego oprogramowania oraz inne związane z tym koszty operacyjne.

Koszty uzyskania kredytu

W tej kategorii znajdują się opłaty bankowe, prowizje, ubezpieczenia kredytu oraz odsetki związane z finansowaniem. Inwestowanie w kredytowanie może być kluczowym czynnikiem umożliwiającym rozszerzenie działalności, modernizację czy też rozwój nowych produktów lub usług, co w dłuższej perspektywie przyczynia się do wzrostu rentowności i stabilności firmy.

Koszty zatrudnienia

Choć nie każda firma ma pracowników, a mało która robi to od początku, to dla tych, które się zdecydują, koszty zatrudnienia stanowią znaczącą część wydatków. Chodzi tu nie tylko o wypłaty, ale także składki ZUS, fundusz płacowy, benefity pracownicze, wydarzenia integracyjne czy okazjonalne premie. Sprawdźmy, z jakimi kosztami możemy mieć wtedy do czynienia.

Wynagrodzenia pracowników

Wynagrodzenia pracowników to jedne z największych kosztów w większości firm. Tu jednak do oszczędności radzimy podchodzić szczególnie uważnie. Właściwe zarządzanie wynagrodzeniami jest istotne dla utrzymania motywacji i zaangażowania pracowników, a to zapewnia płynne funkcjonowanie firmy.

Koszty delegacji służbowych

Koszty delegacji służbowych mogą być pokaźnym elementem kosztów podatkowych w firmie angażującej się w działalność międzynarodową lub wymagającą częstych podróży służbowych. To wydatki związane z podróżami: koszty m.in. transportu, noclegów, wyżywienia.

Koszty szkoleń i kursów

Rozwój pracowników ma istotny wpływ na efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstwa, ale też satysfakcję zatrudnionych osób. Szkolenia, kursy zawodowe, konferencje branżowe oraz inne formy rozwoju kompetencji powinny być na stałą pozycją w budżecie.

Koszty kursów językowych

W erze globalizacji i globalnej konkurencji na rynku koszty kursów językowych stają się coraz bardziej popularnym elementem kosztów podatkowych w firmie. Inwestowanie w kursy językowe dla pracowników może przynieść korzyści w postaci lepszej komunikacji międzykulturowej, zdolności do obsługi klientów zagranicznych oraz rozszerzenia rynku działalności firmy.

Podsumowanie

box-icon

Uwaga

Aby można było odliczyć te koszty, muszą być one związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą i być odpowiednio udokumentowane.

Do kosztów w firmie można zaliczyć bardzo wiele rzeczy, także nietypowych – trzeba jednak pamiętać, że koszty muszą mieć jasne uzasadnienie. Nie mogą to też być wydatki na tzw. reprezentację, czyli budowanie wizerunku. To trudna do rozgraniczenia kategoria i zależy także od indywidualnej sytuacji danej firmy. Trochę więcej dowiesz się o tym z artykułu Czego nie możesz odliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

Przestrzeganie przepisów podatkowych i prowadzenie dokładnej księgowości to klucz do skorzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych, co może zmniejszyć obciążenie podatkowe dla Twojej firmy.

Załóż firmę, zleć księgowość

Zamów darmową rozmowę z Księgowym, który założy
Twoją firmę.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Sylwia Krzepisz
Spełniona zawodowo Księgowa Infaktu. Choć w pracy pełna zasad, schematów, procedur, to jej celem jest uproszczenie każdej skomplikowanej sprawy do minimum formalności, aby przedsiębiorcy mogli skupić się na prowadzeniu swoich biznesów. Nie pozostawia pytań bez odpowiedzi, a trudne zagadnienia rozkłada na czynniki pierwsze, co klienci bardzo doceniają. Prywatnie miłośniczka tematyki rozwoju, psychologii i nowinek wnętrzarskich.