Czego nie możesz odliczyć jako koszt uzyskania przychodu?

Adam Pietrzak

Koszty uzyskania przychodu (KUP) to wydatki, które przedsiębiorca poniósł w celu osiągnięcia przychodu czy też zabezpieczenia lub zachowania jego źródła. Jednak nie każdy wydatek, który spełnia tę definicję, może być zaksięgowany jako koszt uzyskania przychodu. Dlaczego?

Okulary korekcyjne jako koszt uzyskania przychodu

Sztandarowym przykładem wydatku, który wielu przedsiębiorcom wydaje się oczywistym kosztem uzyskania przychodu w działalności, są okulary korekcyjne.

Niestety stanowisko organów skarbowych jest w tym przypadku jednoznaczne. Zakup okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych czy nawet okularów, które mają chronić oczy przed niebieskim światłem emitowanym przez komputerowy monitor, nie mogą stanowić KUP w jednoosobowej działalności gospodarczej. Zdaniem administracji skarbowej potwierdzonym w licznych indywidualnych interpretacjach podatkowych, tego typu wydatek ma charakter osobisty.

Argumentacja jest tutaj prosta: kupujesz okulary, żeby chronić wzrok, a nie osiągać przychody. Gdyby dana osoba nie prowadziła działalności, też kupiłaby okulary.

box-icon

Ważne

Sprawa wygląda jednak inaczej, jeśli właściciel działalności gospodarczej zatrudnia pracownika i ma on lekarskie orzeczenie o konieczności używania okularów korekcyjnych podczas pracy. Wtedy wydatek na zakup okularów dla pracownika może być kosztem uzyskania przychodu.

Walizka i garnitur jako koszt uzyskania przychodu

Kolejny problematyczny, ale i często spotykany przykład wydatku budzącego wątpliwości to zakup walizki. Walizka nie jest wprost wymieniona w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatek, który nie może być kosztem uzyskania przychodu. Ale tu również zastosowanie znajdzie argumentacja o osobistym charakterze takiego zakupu.

Podobnie zresztą rzecz się ma np. z nabyciem garnituru, którego przedsiębiorca używa podczas spotkań z kontrahentami. Indywidualne interpretacje podatkowe nie pozostawiają również wątpliwości, jeśli chodzi o możliwość uznania za koszt uzyskania przychodu wydatków na zabiegi medyczne, którym poddaje się przedsiębiorca. Jeśli kierowca taksówki nie mógłby dalej prowadzić działalności bez operacji kręgosłupa, to i tak wydatków na taki zabieg nie może uznać za wydatek służący zabezpieczeniu lub zachowaniu źródła przychodu.

Szkolenia w kosztach uzyskania przychodu

Kolejny typ wydatku, który może budzić kontrowersje co do uznania go za KUP, to szeroko rozumiane szkolenia. Czy przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że zapisując się na szkolenie czy studia zabezpiecza źródła swoich przychodów? Jeśli tak, to fakturę dokumentującą to zdarzenie gospodarcze można zaksięgować jako koszt.

Programista, który zapisał się na kurs nowego języka programowania, jest więc uprawniony do potraktowania tego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu. Ale ten sam programista, który zapisał się np. kurs szydełkowania, bo prostu postanowił podnieść poziom swojej wiedzy ogólnej. I takiego wydatku już nie zaksięguje w działalności.

Usługi gastronomiczne w kosztach uzyskania przychodu

Problematyczne w kontekście uznania za koszt uzyskania przychodu są też wydatki przedsiębiorcy na zakup usług gastronomicznych. Problem rozbija się o to, że do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć wydatków na tzw. reprezentację. Jednak ustawodawca nie precyzuje, czym tak naprawdę jest reprezentacja.

W interpretacji ogólnej Ministra Finansów z listopada 2013 roku czytamy, że „nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.”

A zatem tego typu wydatki nie muszą być z automatu wykluczone z katalogu KUP.