Szkolenia integracyjne a KUP – Wyrok WSA


15 czerwca 2020 3 min. czytania

Spór w zakresie wydatków poniesionych na organizację spotkań szkoleniowo-integracyjnych często stanowił punkt sporu pomiędzy przedsiębiorcami a fiskusem. Urzędy często stawały na stanowisku, że organizowanie tego rodzaju spotkań nie mają związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Czy wydatki poniesione na szkolenia integracyjne mogą stanowić KUP?

Szkolenia integracyjne

Spotkania o charakterze szkoleniowo-integracyjnym bardzo często mają za zadanie budowaniu pozytywnym relacją między partnerami handlowymi. Właśnie ten aspekt dla organu interpretacyjnego spowodował odmowną decyzję w zakresie prawa do zaliczenia wydatków do KUP. Organ interpretacyjny zauważył, że celem spotkań jest budowanie pozytywnego wizerunku w oczach obecnych partnerów i zleceniobiorców, jak i przyszłych potencjalnych osób zainteresowanych tego typu partnerstwem.

Jak wskazał organ dominującym charakterem tych spotkań będzie reprezentacja firmy. Oznacza to, że poniesione wydatki na szkolenia integracyjne mają charakter kosztów reprezentacyjnych, które zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 updop (analogicznie art. 23 ust. 1 pkt 23 updof) nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Spółka nie zgodziła się z takim stanowiskiem organu interpretacyjnego i wniosła skargę do WSA.

Wyrok WSA w sprawie szkoleń integracyjnych

WSA uznał skargę za zasadną powołując się miedzy innymi na art . 15 ust. 1 updop. Zgodnie z tym artykułem za koszty uzyskania przychodów uważa się koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Oczywiście z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop.

Sąd wskazał, że ustawodawca odwołuje się w tym przepisie do terminu „reprezentacja”, który nie posiada definicji w ustawie o CIT. Kierując się znaczeniem funkcjonującym w powszechnym języku polskim, reprezentacją jest odczucie przeciętnej osoby dotyczące okazałości, wystawności lub przepychu.

Zdaniem NSA, celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika lub wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami. Aby ocenić czy dany koszty ma charakter reprezentacyjny, należy patrzeć na wydatki przez pryzmat ich celu. Jeśli wyłączną lub dominującą przyczyną wydatku jest wykreowanie takiego obrazu podatnika, to wydatki te mają charakter reprezentacyjny.

Więc jak zaznaczył WSA jeżeli organizowane spotkanie o charakterze szkoleniowo-integracyjnym, w swoim programie uwzględnia:

  • umożliwienie kluczowym podwykonawcom wymiany wiedzy oraz doświadczeń z pracy nad projektami spółki,
  • prezentowanie przez zarząd spółki jej kluczowym partnerom wizji i strategii spółki na najbliższe kwartały,
  • umożliwienie nowym partnerom zapoznanie się z resztą zespołu i zbudowanie więzi interpersonalnych, w celu podniesienia jakości komunikacji w gronie wszystkich podwykonawców spółki,
  • poprzez integracyjną część spotkań – zbudowanie pozytywnego wizerunku wnioskodawcy w oczach jego obecnych partnerów i zleceniobiorców oraz wśród osób potencjalnie zainteresowanych tego typu partnerstwem w przyszłości.

Przede wszystkim nie można przyjąć, że wydatki dotyczące zbudowania pozytywnego wizerunku dominują nad pozostałymi celami organizowanego spotkania. Dlatego Sąd uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Wyrok WSA z dnia z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1205/19

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu