Czy kierowca UBER musi mieć licencję?


20 grudnia 2019 3 min. czytania

Rozpoczęcie świadczenia usług w zakresie przewozu osób typu „UBER” od samego początku rodziło wiele niejasności. Praktycznie od samego początku pojawiały się spory między „taksówkarzami” a przedsiębiorcami lub osobami świadczącymi usługi przewozu osób. Dodatkowo pojawiały się spory pomiędzy kierowcami „UBER-a” a urzędami w zakresie praw i obowiązków. Od 2020 roku pojawią się nowe reguły na rynku usług przewozu osób. Czym jest pośrednictwo przy przewozie osób?

Definicja usług pośrednictwa przy przewozie osób

Wraz z nowelizacją ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, pojawiła się nowa kategoria usługi transportowej. Zgodnie z art. 4 ust. 24 przez pośrednictwo przy przewozie osób, należy rozumieć działalność gospodarczą polegającą na:

 • przekazywaniu zleceń przewozu osób samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką oraz:
  • zawieraniu umowy przewozu w imieniu klienta lub przedsiębiorcy wykonującego przewóz osób lub
  • pobieraniu opłaty za przewóz osób, lub
  • umożliwianiu zawarcia umowy przewozu lub umożliwianiu uregulowania opłaty za przewóz osób

– samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą lub taksówką za pośrednictwem dostarczonych lub udostępnionych do tych celów środków komunikacji elektronicznej, domen internetowych, aplikacji mobilnych, programów komputerowych, systemów teleinformatycznych lub innych środków przekazu informacji.

Kto może zostać uznany za pośrednika przy przewozie osób?

Doprecyzowanie definicji pośrednika przy przewozie osób będzie dotyczyć wszystkich przedsiębiorców, którzy:

 • przekazują zlecenia dot. przewozu osób;
 • zawierają umowy dot. przewozu w imieniu klienta lub kierowcy;
 • pobierają opłaty za przewóz osób;
 • umożliwiają zawieranie umów przewozu lub uregulowanie płatności za przewóz osób.

Jakie obowiązki ma pośrednik przy przewozie osób?

Zgodnie z art. 5b ust. 2 aby pośrednik mógł podjąć i wykonać transport w zakresie przewozu osób lub rzeczy musi posiadać odpowiednią licencję. Dodatkowo pośrednik posiadający licencję może zlecać, organizować lub rozliczać przewóz jedynie dla kierowców, posiadających licencję na przewóz.

Do głównych obowiązków pośrednika przy przewozie osób należy:

 • weryfikacja czy kierowca wykonujący transport posiada odpowiednią licencję;
 • prowadzić w postaci elektronicznej, rejestru przekazanych zleceń przewozu osób
 • prowadzić ewidencję kontrahentów;
 • udostępniać powyższe informację na wniosek organów Inspekcji Transportu Drogowego lub KAS w terminie 21 dni od otrzymania wniosku

Zmiany dla kierowców taksówek

Kolejną ważną zmianą, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. dotyczy kierowców taksówek. Wyżej omawiana ustawa dopuszcza:

 • możliwość rozliczania opłaty za przewóz osób za pomocą aplikacji mobilnej. Wymagania dotyczące aplikacji zostaną określone
  w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Cyfryzacji.
 • znikną egzaminy z topografii miasta dla kierowców wykonujących przewóz osób taksówką, a także ze znajomości przepisów prawa miejscowego.
 • Licencja na przewóz osób taksówką będzie udzielana na określony obszar. Dzięki temu w przypadku zmiany samochodu kierowca nie będzie już musiał wyrabiać nowej licencji. Natomiast będzie się to wiązało z zmianą danych w obecnej licencji.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu