Jak otworzyć firmę? Etapy zakładania działalności gospodarczej i rejestracja w CEIDG

Artur Kesner

Otwarcie firmy to marzenie wielu osób pragnących realizować swoje pasje zawodowe na własnych warunkach. Choć to praca pełna wyzwań, to oferuje też możliwość osobistego i zawodowego rozwoju, daje elastyczność oraz niezależność finansową. Co trzeba zrobić, aby przekształcić pomysł w dochodowy biznes? Jak założyć działalność gospodarczą w CEIDG? 

Pomysł na biznes

Na początku kluczowy jest nie tylko dobry pomysł, ale i przemyślana koncepcja na biznes, wypracowana na tej podstawie. To nie musi być rozbudowany biznesplan, ale im bardziej skonkretyzujesz strategię działania, tym będzie Ci łatwiej. 

Na wstępie zastanów się, co Cię pasjonuje lub gdzie dostrzegasz niewykorzystany potencjał rynkowy. Następnie precyzyjnie określ, jakie produkty lub usługi chcesz oferować, rozważając zarówno swoje umiejętności, jak i innowacyjność oferty. Kluczowym elementem jest również zidentyfikowanie grupy docelowej, co umożliwi dostosowanie produktów do potrzeb i preferencji potencjalnych klientów. Zrozumienie, jakie korzyści Twoje produkty lub usługi przyniosą klientom, pozwoli Ci wyróżnić się na tle konkurencji i zbudować solidne fundamenty dla marketingu firmy.

Określenie głównego rodzaju działalności (PKD)

Wybór odpowiedniego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to ważny krok podczas rejestracji firmy, bo to moment na zdefiniowanie trzonu jej aktywności. Które produkty czy usługi będą głównym źródłem Twoich przychodów? To one powinny być odzwierciedlone w głównym kodzie PKD.

box-icon

Warto wiedzieć

Kody PKD zostały one pogrupowane, tak że wybierając kod, przechodzi się od najbardziej ogólnych kategorii po bardzo specyficzne.

Możesz skorzystać z państwowej wyszukiwarki kodów PKD, aby znaleźć ten pasujący do Twojej działalności. Jeśli planujesz szerszą ofertę, możesz zarejestrować dodatkowe kody PKD, co da Ci na większą elastyczność w prowadzeniu biznesu.

Pamiętaj jednak, że kody nie muszą obejmować wszystkich Twoich działań – wystarczy ująć te najważniejsze. 

Jeżeli masz wątpliwości co do wyboru odpowiedniego kodu, warto skonsultować się z doradcą podatkowym, który pomoże podjąć decyzję. Doradcy podatkowi inFaktu pomogą Ci dokonać prawidłowej klasyfikacji działalności, aby uniknąć błędów, które mogłyby wpłynąć na przyszłe obowiązki podatkowe lub sprawozdawcze firmy.

Wybór formy opodatkowania

Wybór formy opodatkowania to kluczowy element planowania finansowego każdej nowej działalności gospodarczej. Decyzja ta ma bezpośredni wpływ na wysokość podatków, które będziesz płacić, a także na sposób prowadzenia księgowości. Dokonując wyboru formy opodatkowania, starannie przemyśl wszystkie aspekty i możliwe scenariusze, aby zapewnić swojej działalności gospodarczej optymalne warunki do wzrostu i minimalizacji obciążeń podatkowych.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, gdzie podatek dochodowy płacisz od całego przychodu, nie uwzględniając kosztów prowadzenia działalności. Stawki podatkowe są różne i zależą od rodzaju prowadzonej działalności: handel wiąże się ze stawką 3%, usługi budowlane 5,5%, zwykła działalność usługowa 8,5%, usługi IT często podlegają stawce 12%, a zawody takie jak lekarz czy architekt płacą 14%, natomiast księgowi 17%. Ryczałt jest prosty do rozliczania, ale nie pozwala na odliczanie wydatków, co może być niekorzystne przy wysokich kosztach prowadzenia danego rodzaju działalności.
  • Skala podatkowa (zasady ogólne) jest najpopularniejszą formą opodatkowania. Podatek dochodowy wynosi 12% do 120 000 zł dochodu rocznie i 32% dla dochodów przekraczających tę kwotę. Przy tej formie opodatkowania funkcjonuje również kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł. Koszty uzyskania przychodu odlicza się, co pozwala na obniżenie podstawy opodatkowania, a tym samym płacenie niższego podatku i składki zdrowotnej. Dodatkowo, skala podatkowa daje możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz korzystanie z ulgi na dzieci, co może być korzystne dla osób z rodzinami.
  • Podatek liniowy to opcja, w której stawka podatku dochodowego wynosi 19% bez względu na wysokość dochodu i nie przysługuje tu kwota wolna od podatku. Podobnie jak na zasadach ogólnych, w podatku liniowym można odliczać koszty prowadzenia działalności, co obniża podstawę opodatkowania. To korzystne dla przedsiębiorców o wysokich dochodach, którzy mogą skorzystać z niższej, stałej stawki podatkowej.
box-icon

Wskazówka

Wybierając formę opodatkowania, zwróć uwagę na specyfikę swojej działalności oraz poziom dochodów i kosztów, jakich się spodziewasz. Każda z form ma swoje zalety i wady, dlatego warto rozważyć, która opcja będzie najbardziej korzystna w Twojej sytuacji.

Mogą Ci w tym pomóc nasze kalkulatory: kalkulator podatkowy czy kalkulator stawek ryczałtu.

Czy być płatnikiem VAT?

Rejestracja do VAT jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, którzy przekroczyli roczny limit obrotu wynoszący 200 000 zł. Nawet jeśli nie osiągniesz tego progu, możesz zdecydować się na dobrowolną rejestrację jako podatnik VAT. 

box-icon

Uwaga

Niektóre działalności muszą zarejestrować się do VAT od samego początku – dotyczy to np. usług doradczych, handlu częściami samochodowymi czy wyrobami akcyzowymi. Z drugiej strony są działalności które zawsze są zwolnione z VAT np. usługi ubezpieczeniowe.

 Dzięki rejestracji jako podatnik VAT czynny będziesz mógł odliczać VAT naliczony od zakupów związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną. To znaczy, że odprowadzasz VAT niższy o podatek zawarty w cenach towarów, które kupujesz. Stąd dla podatnika VAT realnym kosztem jest cena netto.

Decyzja o rejestracji jako podatnik VAT powinna być jednak dobrze przemyślana, ponieważ wiąże się z dodatkowymi obowiązkami sprawozdawczymi i księgowymi. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule o rejestracji do VAT.

Analiza możliwości w ZUS

Jako przedsiębiorca masz obowiązek zarejestrowania się w ZUS i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Warto zwrócić uwagę na ulgi, z których można skorzystać w pierwszych latach prowadzenia firmy, a także opcje dobrowolnych ubezpieczeń, które oferują dodatkowe świadczenia w przypadku choroby czy wypadku. 

Ulga na start zwalnia z opłacania składek społecznych przez pierwsze 6 pełnych miesięcy działalności. Odprowadza się tylko składkę zdrowotną. Po tym okresie przedsiębiorcy mogą skorzystać z ZUS Preferencyjnego (tzw. Małego ZUS), który oferuje obniżone składki społeczne przez kolejne 24 miesiące. Więcej dowiesz się z artykułu na temat ulg dla młodych firm

box-icon

Pamiętaj

Niższe składki na ubezpieczenie społeczne oznaczają mniejsze kwoty świadczeń w przyszłości. Mniej pieniędzy jest odkładane na konto emerytalne, ale też inne Twoje świadczenia (m.in. zasiłek chorobowy czy macierzyński) będą niższe, niż gdy odprowadza się pełne składki.

Formalności, czyli rejestracja firmy

By otworzyć firmę, konieczna jest rejestracja w ​​Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dzięki cyfrowym narzędziom rejestracja firmy może odbyć się całkowicie online, bez potrzeby wizyt w różnych urzędach i długiego oczekiwania w kolejkach. Portal biznes.gov.pl to strona, na której można załatwić wszelkie formalności związane z rozpoczęciem własnej firmy. 

Jak wygląda rejestracja firmy w CEIDG?

Krok 1: Przygotowanie do rejestracji

Zanim zaczniesz, upewnij się, że masz aktywny Profil Zaufany, który pozwoli Ci na zalogowanie się do systemu i podpisanie wniosku elektronicznie. Przygotuj również dowód osobisty, a jeżeli jesteś obcokrajowcem – tytuł pobytowy oraz paszport.

Krok 2: Wejście na portal

Odwiedź podstronę „Zarejestruj działalność gospodarczą w CEIDG“ i znajdź sekcję „Załóż działalność gospodarczą”. Link przeniesie Cię do odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

Krok 3: Uruchom i wypełnij formularz

Kliknij „Załatw online”, następnie „Rozpocznij” i zaloguj się do konta przedsiębiorcy. Jeżeli to Twoja pierwsza wizyta na stronie, system poprosi Cię o podanie adresu e-mail, na którym zostanie utworzone konto przedsiębiorcy.

Wypełnij kreator formularza rejestracyjnego CEIDG-1. Będziesz musiał podać swoje dane osobowe, adres prowadzenia działalności, wybrane kody PKD, wybrać formę opodatkowania i zarejestrować się jako osoba ubezpieczona w ZUS. 

Krok 4: Załączniki

Dołącz wszelkie wymagane dokumenty, takie jak formularz ZUS ZZA (ubezpieczenie zdrowotne), ZUS ZUA (ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne), czy VAT-R (w przypadku rejestracji jako czynny podatnik VAT lub podatnik zwolniony, zarejestrowany do transakcji wewnątrzunijnych).

Krok 5: Sprawdzenie, podpisanie i wysłanie wniosku

Po wypełnieniu formularza dokładnie sprawdź wszystkie podane informacje. Następnie użyj Profilu Zaufanego do elektronicznego podpisania wniosku i wyślij go. Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Krok 6: Oczekiwanie na decyzję

Zazwyczaj rejestracja jest przetwarzana bardzo szybko, często nawet w ciągu jednego dnia roboczego. Gdy ten proces się zakończy, otrzymasz e-mail z informacją o statusie rejestracji oraz nadanymi numerami identyfikacyjnymi NIP i REGON.

Krok 7: Rozpoczęcie działalności

Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji możesz formalnie rozpocząć działalność gospodarczą.

Adres firmowy

Jako przedsiębiorca rejestrujący się w CEIDG musisz zgłosić adres do doręczeń, który będzie służył do odbioru korespondencji biznesowej. Adres ten nie musi być twoim adresem prywatnym. Jeśli działalność prowadzisz w stałym miejscu, powinieneś również zgłosić do CEIDG adres stałego miejsca wykonywania działalności. 

Jeżeli twoja firma posiada dodatkowe lokalizacje, takie jak oddziały czy filie, je również należy zarejestrować. W przypadku działalności mobilnej lub świadczenia usług bez stałego miejsca pracy w CEIDG możesz zaznaczyć opcję „brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej”, a jako adres do rejestracji wystarczy podać adres do doręczeń.

Pamiętaj, że musisz posiadać tytuł prawny do każdej nieruchomości, której adres podajesz. Może to być po prostu prawo własności lub współwłasności nieruchomości czy lokalu mieszkalnego, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także dzierżawa, najem lub użyczenie.

Konto bankowe

Możesz prowadzić działalność gospodarczą, korzystając zarówno z rachunku firmowego, jak i prywatnego, pod warunkiem, że jest to rachunek indywidualny i regulamin banku na to zezwala. Rachunek firmowy możesz założyć dopiero po rejestracji firmy.

Posiadanie rachunku bankowego staje się koniecznością, szczególnie w sytuacjach, gdy przeprowadzane są transakcje, które nie mogą być realizowane gotówką. Zgodnie z prawem płatności gotówkowe nie są dozwolone, gdy drugą stroną jest przedsiębiorca, a wartość transakcji przekracza 15 000 zł. 

Jako podatnik VAT musisz posiadać rachunek firmowy, ponieważ tylko numer tego konta zostanie opublikowany na białej liście podatników VAT. To z kolei wymóg dla transakcji z mechanizmem podzielonej płatności.

Rachunek bankowy jest przydatny również do opłacania podatków i składek ZUS, choć mikroprzedsiębiorcy, których roczny obrót netto nie przekracza 2 000 000 euro, mają możliwość opłacania składek i podatków na poczcie. 

Księgowość

Powierzenie księgowości swojej firmy biuru rachunkowemu może przynieść wiele korzyści, szczególnie jeśli brakuje Ci czasu lub wiedzy, by samodzielnie się rozliczać i pamiętać o wszystkich obowiązkach. Specjalista nie tylko zajmie się bieżącym prowadzeniem dokumentacji finansowej, ale także pomoże w zrozumieniu zawiłości przepisów podatkowych. Zminimalizujesz ryzyko błędów i problemów z urzędami, za to zmaksymalizujesz zyski, bo dobry księgowy doradzi też najkorzystniejsze rozwiązania podatkowe. 

Mamy cały artykuł o tym, jak wybrać dobrego księgowego i na co zwrócić uwagę, decydując się na taką współpracę. 

Zdecydowanie warto o to zadbać, bo oddelegowanie obowiązków księgowych umożliwi Ci skupienie się na prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, ale korzyści płynące z profesjonalnego zarządzania finansami często rekompensują tę inwestycję. 

Skorzystaj z pomocy naszych doświadczonych księgowych i załóż firmę z inFakt!

Załóż firmę, zleć księgowość

Zamów darmową rozmowę z Księgowym, który założy
Twoją firmę.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Artur Kesner
Księgowy inFakt. Swoją pracę uwielbiam za możliwość spotykania wyjątkowych ludzi i poznawania ich historii. Nie boję się wyzwań, nieustannie się rozwijam i dokładam wszelkich starań, by wszyscy klienci czuli się pod moją opieką pewnie i bezpiecznie. Prywatnie domator, mąż, ojciec dwójki dzieci. Miłośnik gotowania i cukierniczych eksperymentów.