Z jakich ulg można skorzystać, zakładając firmę?

Adam Pietrzak

Przygotowujesz się do założenia firmy? A może już startujesz z własnym biznesem? O tych ulgach dla nowych działalności musisz wiedzieć. 

Działalność nierejestrowana – czas na przetestowanie pomysłu

Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twój pomysł na biznes się sprawdzi, możesz zacząć od tzw. działalności nierejestrowanej. To drobna działalność zarobkowa, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), opłacania składek ZUS ani odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. (Podatek ten zapłacisz dopiero na etapie rozliczenia rocznego, po złożeniu PIT-36.) 

Co ważne, na działalności nierejestrowanej miesięczne przychody nie mogą przekroczyć 75% minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta zmieni się w trakcie roku. Od stycznia do czerwca 2024 r. wyniesie 3181,50 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. 3225 zł. 

7 miesięcy Ulgi na start

Jeśli okaże się, że biznes się rozkręca, a Twoje przychody są wyższe niż limit, musisz założyć pełnoprawną jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy, którzy nigdy nie prowadzili własnej firmy lub prowadzili ją więcej niż 5 lat temu, mogą liczyć na ulgi związane z obowiązkami wobec ZUS. Pierwsza z nich to tzw. ulga na start. Dzięki niej właściciel nowej działalności gospodarczej opłaca przez 6 pełnych miesięcy tylko składkę zdrowotną ZUS. Kluczowe jest tu słowo „pełnych”. 

box-icon

Uwaga

Jeśli otworzysz działalność gospodarczą 2. dnia miesiąca (lub później) ulga na start obejmie prawie 7 miesięcy.

2 lata małego ZUS-u

Kiedy skończy się ulga na start, przedsiębiorcę przez 24 miesiące obowiązuje tzw. mały ZUS. Oprócz składki zdrowotnej musi zacząć opłacać także ubezpieczenie społeczne. 

Podstawa małego ZUS-u to 30% minimalnego wynagrodzenia, więc w 2024 r. także wysokość składek społecznych w ramach małego ZUS-u się zmieni. Od stycznia do czerwca składka na ubezpieczenie społeczne (bez nieobowiązkowej składki chorobowej) wyniesie 371,47 zł, a od lipca do grudnia 376,55 zł. 

ZUS od przychodów, obowiązuje limit

Po 6 (lub prawie 7) miesiącach ulgi na start i 24 miesiącach małego ZUS-u przedsiębiorcę obowiązuje pełny (tzw. duży) ZUS. Jeśli jednak jego roczne przychody nie przekroczyły 120 tys. zł ma prawo skorzystać z tzw. małego ZUS plus. To preferencja, z której można korzystać przez maksymalnie 3 lata w 5-letnim okresie. 

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku małego ZUS plus uzależniona jest od dochodu w poprzednim roku. Ci przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę lub mieli minimalny dochód zapłacą najniższą możliwą składkę – tę liczoną od 30% minimalnego wynagrodzenia. 

Maksymalna podstawa składki na ubezpieczenie społeczne w przypadku przedsiębiorców, korzystających z małego ZUS plus to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (to też podstawa naliczania składek dla dużego ZUS-u). 

Jeśli chcesz sprawdzić, ile wyniosą Twoje składki ZUS, możesz to zrobić z pomocą naszych kalkulatorów: składki zdrowotnej oraz małego ZUS-u plus.

Załóż działalność gospodarczą

Zamów darmową rozmowę z Księgowym, który założy
Twoją firmę.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Adam Pietrzak
Doradca podatkowy, numer wpisu: 14234. Księgowy inFaktu. Robię wszystko, aby klient wiedział, że po stronie doradcy podatkowego i księgowego ma osobę, która gra w nim w jednej drużynie. Zawsze powtarzam przedsiębiorcom: nie bójcie się pytać. Nie wstydźcie się, że czegoś nie wiecie, czy nie rozumiecie. Jestem od tego, by pomóc i wytłumaczyć.