Słownik księgowej. Słowa i skróty, które mogą Ci pomóc

Joanna Grochala

Polski system podatkowy jest dość skomplikowany. W ogarnianiu wszystkich spraw firmowych nieoceniona jest pomoc księgowej. Czasem jednak nie rozumiemy, czego od nas potrzebuje. Podpowiadamy jak zrozumieć język skrótów.

Każdy przedsiębiorca dobrze wie, że tematyka podatkowa oraz ZUS nie należą do prostych i przyjemnych. Zdarza się, że w rozmowie księgowa użyje jakiegoś skrótu lub zwrotu, który nie do końca jest dla nas jasny. Warto jej o tym powiedzieć i pytać, ponieważ mówienie zrozumiale jest niezwykle ważne dla księgowych, którzy wykorzystują tę umiejętność obsługując klientów. Precyzja jest istotna, by uniknąć błędów.

Poniżej przykład tego, co możesz usłyszeć w rozmowie, a niekoniecznie zrozumieć od razu.

Zacznijmy od skrótów księgowych:

Teraz skupmy się na zwrotach

– które mogą się pojawić zarówno we współpracy z od księgową, jak i z naszymi kontrahentami:

  • MPP – określamy mechanizm podzielonej płatności (MPP), czyli split payment. Polega on na tym, że płatność za fakturę, zrealizowana jest przez nabywcę specjalnym przelewem. Nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT.
  • KOD GTU – zacznijmy od tego, że obowiązek jego stosowania mają czynni podatnicy VAT. Jest to kod, którym oznaczmy naszą sprzedaż towarów lub usług. Wyróżnić można 13 kodów wchodzących w skład tej klasyfikacji.
  • Amortyzacja – jest to termin odnoszący się do zmniejszenia wartości rzeczy w określonym czasie, w skutek jego użytkowania.
  • Środek trwały – są to rzeczowe składniki majątku będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Muszą one być zdatne do wykorzystywania w prowadzeniu działalności gospodarczej przez minimum 1 rok.
  • Wartości niematerialne i prawne – są to zakupione przez jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do gospodarczego wykorzystania na potrzeby jednostki. Okres użytkowania nie może być dłuższy niż 1 rok.
  • Metoda kasowa – jedna z form rozliczania podatku od towarów i usług, czyli podatku VAT. Polega ona na odprowadzaniu podatku VAT w momencie uregulowania części lub płatności należności za fakturę.
  • Faktura proforma – to dokument, który nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji.