Szybszy zwrot podatku VAT – kto może na niego liczyć?

Rozliczanie się z należnego podatku VAT dotyczy każdego z nas, ponieważ opłacają go zarówno nabywcy, jak i sprzedawcy określonych towarów. Istotne jest jednak to, że podatnicy VAT są zobowiązani do prowadzenia rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT, a na podstawie zapisów rozliczają się na koniec okresu rozliczeniowego. Wielu z nich przysługuje szybszy zwrot VAT.

Żądane dane ujmuje się w specjalnym pliku JPK_V7, w którym trzeba wykazać podatek naliczony i należny. Jest to o tyle istotne, że w związku z odliczaniem kwoty podatku z zakupu od sprzedaży może pojawić się sytuacja, w której podatnik realnie może starać się o uzyskanie zwrotu podatku VAT. Czasem jednak oczekiwanie na otrzymanie zwrotu trwa dość długo. W niektórych przypadkach możemy starać się o to, aby znacząco przyśpieszyć zwrot podatku VAT. Kto i kiedy może tak zrobić?

Terminy zwrotu podatku VAT

Na początku warto wyjaśnić, że w świetle przepisów ustawy przewiduje trzy różne terminy, w których możemy dokonać zwrotu nadwyżki podatku VAT, wykazanej w pliku JPK_V7. Jeśli ma miejsce nadwyżka podatku naliczonego na należnym, obowiązują następujące terminy:

 1. Termin podstawowy – bazowym terminem, jaki urząd skarbowy ma na dokonanie zwrotu, jest 60 dni od dnia złożenia wskazanego wcześniej pliku. Tu nie ma znaczenia ani to, jakiego rodzaju zakupy miały miejsce, ani to, według jakiej stawki podatkowej doszło do sprzedaży konkretnych usług i towarów. Ten termin obowiązuje m.in. podatników dokonujących dostawy towarów poza terytorium kraju lub świadczą zagranicą usługi. W takim przypadku nie ma opodatkowania transakcji w Polsce. Jeśli mamy wątpliwości związane ze zwrotem, Urząd Skarbowy może przedłużyć termin zwrotu za sprawą wydanego postanowienia.
 2. Termin skrócony – interesujące nas rozwiązanie ma ramy czasowe do 25 dni od dnia złożenia JPK_V7. Staranie się o skrócenie terminu obowiązuje jedynie po spełnieniu ściśle określonych warunków wskazywanych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Nie obowiązują one jednak, jeśli ma miejsce zwrot podatku VAT na rachunek VAT.
 3. Termin przedłużony – tu zwrot jest wydłużony aż do 180 dni od dnia złożenia JPK_V7. Taka sytuacja ma miejsce, jeśli podatnik nie wykaże żadnej sprzedaży, a wyłącznie zakupy. Oznacza to, że pojawia się wyłącznie podatek naliczony, a nie należny. Wtedy zgodnie z prawem urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu naliczonego podatku VAT aż do 180 dni.

Warunki otrzymania przyśpieszonego zwrotu podatku VAT

Jakie warunki trzeba spełnić, aby starać się o szybki zwrot podatku VAT? Informacje o tym znajdziemy w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. W jego zapisach wskazuje się konieczność spełnienia czterech podstawowych warunków:

 1. Kwoty podatku naliczonego wskazane w deklaracji podatkowej (JPK_V7), wyłączając różnicę podatkową ze wcześniejszych okresów rozliczeniowych, powinny wynikać m.in. z:
  • faktur odpowiednio dokumentujących kwoty należności dokładnie wymienianych w ustawie;
  • innych faktur, które nie są wymienione w lit. A przepisu, a których należność nie przekracza 15 000 zł;
  • dokumentów celnych;
  • importu towarów rozliczanych zgodnie z przepisami np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 2. Kwota podatku naliczonego lub jego różnicy, która nie została rozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych, a jednocześnie została wykazana w deklaracji, nie może przekraczać wartości 3000 zł.;
 3. Podatnik złoży w US potwierdzenie zapłaty należności nie później niż w dniu, w którym składa deklarację podatkową – właśnie ten warunek najczęściej przeszkadza w szybkim uzyskaniu zwrotu podatku;
 4. Przez 12 kolejnych miesięcy poprzedzających okres rozliczeniowy, w którym podatnik występuje o szybszy zwrot podatku:
  • był on zarejestrowany jako czynny podatnik VAT;
  • za każdy okres rozliczeniowy składał on deklaracje opisane w art. 99 ust. 1-3 ustawy o VAT.

Kto może liczyć na szybszy zwrot podatku VAT?

W tym miejscu warto wyjaśnić, kto w ogóle realnie może ubiegać się o zwrot podatku VAT w trybie skróconym. Po pierwsze, możliwość ta przysługuje tym, którzy złożą do US odpowiedni wniosek. Po drugie, konieczne jest spełnienie wskazanych wcześniej wymogów. W praktyce o szybszy zwrot może ubiegać się np. przedsiębiorca prowadzący interesy z zagranicznymi kontrahentami. W takiej sytuacji to nie faktury, a dokumenty celne będą podstawą uznania wniosku. Przede wszystkim na obszarze UE jest to wyjątkowo uproszczona procedura, więc mamy naprawdę dużą szansę na szybszy zwrot podatku VAT.

Inną sytuacją, w której przedsiębiorcy mogą liczyć na rzeczywiście szybsze zwrotu podatku, jest przejście na fakturowanie elektroniczne. Mówi o tym m.in. ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Wraz z jej przyjęciem wprowadzony został Krajowy System e-Faktur, co ma zachęcać przedsiębiorców, aby wprowadzali w życie e-faktury. Warto przy tym zaznaczyć, że nowi przedsiębiorcy nie mogą liczyć na takie rozwiązanie, ponieważ minimalnym okresem bycia czynnym podatnikiem VAT jest 12 miesięcy.