Czym jest One Stop Shop? Jak wystawić fakturę OSS w aplikacji inFakt?

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, który sprzedaje swoje usługi i towary poza teren Polski do klientów z Unii Europejskiej ma obowiązek zarejestrowania się do VAT w kraju, do którego sprzedaje. One Stop Shop (OSS) jest odpowiedzią na ten problem. Dzięki rejestracji do OSS, możemy uniknąć obowiązku rejestracji do VAT za granicą. Wystarczy wystawić fakturę OSS.

Historia powstania OSS, czyli MOSS

MOSS, czyli Mini One Stop Shop wprowadzony został z początkiem 2015 roku i zasada jego działania była prosta. Sprzedając usługi elektroniczne (np. aplikacje na telefon lub komputer) klientowi zagranicznemu z innego kraju Unii Europejskiej, polski przedsiębiorca miał do dyspozycji limit w wysokości 42 000 zł, czyli 10 000 euro. Po przekroczeniu tego limitu przedsiębiorca musiał zarejestrować się do VAT w kraju, w którym limit ten został przekroczony i rozliczać tam swój podatek VAT. MOSS dawał możliwość rozliczania podatku VAT w Polsce, bez obowiązku rejestracji za granicą.

MOSS -> OSS

1 lipca 2021 roku Mini One Stop Shop został zastąpiony procedurą OSS, czyli One Stop Shop. Procedura OSS jest korzystną zmianą dla polskich przedsiębiorców, dlatego że rozszerza możliwość skorzystania z niej dla osób sprzedających za granicę również towary (np. długopisy). Oznacza to, że z OSS skorzystać możemy w przypadku usług elektronicznych, nadawczych, telekomunikacyjnych, a teraz także towarów.

Kogo obowiązuje OSS?

Tak naprawdę nikogo. OSS jest dobrowolny. Jest uproszczeniem podatkowym i dotyczy przedsiębiorców, którzy sprzedają swoje usługi i towary poza granice Polski w ramach Unii Europejskiej. UWAGA: OSS dotyczy nas, jeśli nasi klienci są konsumentami. Przez konsumentów rozumiemy osoby prywatne (B2C), które nie prowadzą działalności gospodarczej w swoim kraju i nie rozliczają wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Kiedy warto skorzystać?

W dalszym ciągu mamy do dyspozycji limit. Limit, który wynosi 10 000 euro, czyli 42 000 zł i dotyczy on łącznej sprzedaży dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. Dokonując sprzedaży poniżej tego limitu, nie mamy tak naprawdę jeszcze potrzeby rejestracji do OSS, bo naliczamy podatek VAT w Polsce. Tak samo, jak w przypadku zwykłej sprzedaży dla klienta krajowego. Dopiero po przekroczeniu tego limitu, warto zarejestrować się do OSS, aby uniknąć obowiązku rejestrowania się do VAT w kraju, z którego kupują nasi klienci.

Jak się zgłosić?

Zgodnie z rozporządzeniem, aby zarejestrować się do VAT OSS musimy złożyć wniosek rejestracyjny na formularzu VIU-R do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Na rejestrację mamy czas do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonaliśmy dostawy i przekroczyliśmy limit.

Po rejestracji do OSS, co kwartał składamy deklarację VIU-D. Deklarację należy złożyć do końca miesiąca następnego po zakończeniu kwartału.

Faktura OSS w aplikacji inFakt

Ważne: Fakturę OSS wystawiamy ze stawką VAT obowiązującą w Państwie sprzedaży. Aplikacja inFakt ułatwia wystawianie faktur i automatycznie przypisuje odpowiednią stawkę dla danego kraju podczas wystawiania faktury OSS.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu