Czym jest VAT należny i VAT naliczony? Jaka jest między nimi różnica? Który podlega wpłacie do urzędu skarbowego? Który VAT wykazujemy na deklaracji?

W tym artykule chciałabym przybliżyć dwa bardzo ważne pojęcia z którymi zarówno księgowi, jak i przedsiębiorcy stykają się bardzo często – mianowicie VAT należny i VAT naliczony.

VAT należny

VAT należny to podatek doliczany do kwoty netto sprzedaży. Co więcej jest to należność, którą co do zasady podatnik powinien regulować do urzędu skarbowego, bowiem jest to danina płacona na rzecz budżetu państwa.

VAT naliczony

Podatek VAT naliczony jest to podatek, który może być przez podatnika odliczony. Przepisy określają, że czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia VAT od nabytych towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

VAT należny i VAT naliczony

O podatku VAT należny i naliczonym mówimy w kontekście czynnych podatników VAT. Nie mamy z tymi pojęciami do czynienia w przypadku podatników VAT zwolnionych i to zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo.

Podatek VAT naliczony obniża VAT należny, który podlega wpłacie do US. Należność należy uregulować w terminie do 25. dnia kolejnego miesiąca lub kwartału, w zależności od częstotliwości rozliczeń.

Przykład 1 – Pan Nowak prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W miesiącu maju dokonał sprzedaży na kwotę 1000 zł netto, 230 zł VAT. Ponadto w maju dokonał zakupu związane z prowadzoną działalnością w kwocie 300 zł netto i 69 zł VAT-u. Oznacza to, że:

 • VAT należny wynosi 230 zł,
 • VAT naliczony wynosi 69 zł,
 • VAT podlegający wpłacie do US to kwota 230 zł – 69 zł = 161 zł.

Przykład 2 – Pan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą i jest czynnym podatnikiem VAT. W miesiącu maju dokonał sprzedaży na kwotę 1000 zł netto, 230 zł VAT. Ponadto w maju dokonał zakupu związane z prowadzoną działalnością w kwocie 3000 zł netto i 690 zł VAT-u. Oznacza to, że:

 • VAT należny wynosi 230 zł,
 • VAT naliczony wynosi 690 zł,
 • nie wystąpi VAT podlegający wpłacie do US, bo 230 zł – 690 zł = -460 zł <0 czyli podatnik ma kwotę do zwrotu lub do przeniesienia na kolejny okres rozliczeniowy.

Wystawiaj faktury za darmo

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu