Często podatnicy dokonujący sprzedaży zastanowią się nad możliwością odliczenia VAT-u od ponoszonych kosztów. Dziś natomiast powiem – kiedy nie odliczymy VAT-u z faktury?

Są trzy możliwości, kiedy odliczenia VAT-u od wydatków związanych z działalnością nie jest możliwe. Mam tutaj na myśli:

 • podatników wykonujących czynności zwolnione,
 • wydatki wyłączone (samochód i hotel)
 • sytuacje wyjątkowe.

Dokładne wyjaśnienia przedstawię w dalszej części artykułu.

Podatnicy zwolnieni

Przepisy wprost wskazują, że odliczenie VAT-u jest możliwe gdy towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych. Oznacza to, że podatnicy korzystający ze zwolnienia czy to podmiotowego, czy przedmiotowego nie maja prawa do odliczenia podatku VAT.

Wydatki wyłączone

Mówiąc o wydatkach wyłączonych mam na myśli koszty od których czynny podatnik VAT nie może odliczyć VAT-u lub odliczenie może być włącznie częściowe. Czynny podatnik VAT nie może odliczyć VAT-u od usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Natomiast częściowe odliczenie VAT-u jest wówczas, gdy podatnik korzysta z samochodu osobowego w sposób mieszany, czyli zarówno do działalności jak i prywatnie. Podatnik od wydatków związanych z pojazdem może odliczyć 50% VAT-u, natomiast pozostałe 50% oraz kwota netto księgowane są do kosztów.

Kiedy nie odliczymy VAT-u z faktury_

Sytuacje wyjątkowe

Ustawodawca w art. 88 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług określił, że nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy:

 • sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,
 • transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,
 • wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego (sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub pozorne oświadczenia woli) – w części dotyczącej tych czynności,
 • faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,
 • wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze

– w części dotyczącej tych czynności.