VAT kasowy na nowych zasadach w 2013 r. Co musisz wiedzieć?

Większość przedsiębiorców musi płacić podatek VAT niezależnie od tego, czy otrzymali należność. Tym bowiem charakteryzuje się metoda memoriałowa rozliczania VAT-u. Można jednak wybrać metodę kasową, która wiąże obowiązek podatkowy VAT z zapłatą, a nie wystawieniem faktury. Od 2013 r. w metodzie kasowej pojawią się korzystne zmiany. Jakie?

Metoda kasowa a memoriałowa

Ogólnie, metoda kasowa rozliczania podatku VAT polega na tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, w którym następuje zapłata. Natomiast metoda memoriałowa sprawia, że obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury, a zatem jest niezależny od tego, czy płatność dotarła do sprzedawcy. Może to prowadzić do sytuacji, w której przedsiębiorca płaci VAT w związku z nieopłaconą sprzedażą.

Metodę kasową mogą obecnie stosować tylko tzw. mali podatnicy, czyli firmy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie wyniosła więcej, niż 1,2 mln euro (wraz z podatkiem VAT). Tego kryterium nie zmieniają przepisy zmieniające Ustawę o VAT, które wchodzą z początkiem 2013 r.

Zmienia się natomiast inna zasada. Do końca 2012 r. nawet korzystając z metody kasowej, zapłaty podatku VAT należy dokonać w terminie 90 dni od dostawy towaru lub wykonania usługi. Nie ma wówczas znaczenia, czy w tym czasie płatność dotarła. Anulowanie tego zapisu można uznać za najistotniejszą zmianę.

Metoda kasowa od 2013 r. – najważniejsze zasady

Wraz z początkiem 2013 r. metoda kasowa rozliczania podatku VAT będzie miała dwie podstawowe zasady:

  • obowiązek podatkowy powstaje w momencie opłacenia sprzedaży – w przypadku transakcji z innymi podatnikami VAT,
  • obowiązek podatkowy powstaje po 180 dniach niezależnie od dokonania płatności – w przypadku transakcji z nabywcami niebędącymi podatnikami VAT (np. z osobami prywatnymi).

W 2013 r. nadal obowiązuje zasada mówiąca, że metoda kasowa dostępna jest tylko dla tzw. małych podatników. Innymi słowy, w momencie przekroczenia wspomnianego limitu sprzedaży wynoszącego 1,2 mln euro, przedsiębiorca traci status małego podatnika i zarazem prawo do metody kasowej. Od tej pory musi stosować metodę memoriałową.

Jak wybrać metodę kasową?

Metoda kasowa dostępna jest tylko przy kwartalnym rozliczaniu podatku VAT. Oznacza to, że firmy, które rozliczają VAT miesięcznie, muszą jednocześnie powiadomić urząd skarbowy o wyborze kwartalnego sposobu rozliczania VAT-u i metody kasowej.

Obu tych czynności można dokonać za pomocą formularza VAT-R. Wyboru metody kasowej na 2013 r. zgodnie z zasadami zmienionych przepisów, należy dokonać składając ten formularz do 15 stycznia 2013 r.

Po tym terminie na metodę kasową można przejść zawiadamiając urząd skarbowy w terminie do końca miesiąca poprzedzającego okres, za który będzie stosowana ta metoda. Np. chcąc rozpocząć stosowanie metody kasowej od II kwartału 2013 r., odpowiednio wypełniony VAT-R trzeba złożyć do końca marca 2013 r.