MPP w JPK V7, czyli mechanizm podzielonej płatności w nowym

Mechanizm podzielonej płatności to podzielenie płatności na dwie części. Dokonując przelewu z MPP kwota netto trafia na rachunek odbiorcy, a kwota VAT na rachunek VAT odbiorcy. MPP to inaczej split payment.

Mechanizm podzielonej płatności funkcjonuje w dwóch wariantach. Obowiązkowy i dobrowolny.

Kiedy MPP jest obowiązkowy?

Muszą zostać spełnione jednocześnie wszystkie trzy warunki, aby MPP było obowiązkowe:

 1. Kwota na fakturze jest większa niż 15 tys. zł brutto.
 2. Co najmniej jedna z pozycji na fakturze dotyczy towarów zawartych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
 3. Sprzedawca jak i kupujący są podatnikami VAT.

Wymienione towary w załączniku nr 15 to np. tablety, smartfony, konsole, paliwa, stal, złom, usługi budowlane, części samochodowe, maszyny i urządzenie elektryczne.

MPP w JPK_V7

Nowy plik JPK wymaga oznaczania transakcji objętych MPP, ale tylko tych, które są prawnie obowiązkowe. Nie oznaczamy wtedy, gdy MPP zostało użyte dobrowolnie i otrzymaliśmy lub dokonaliśmy płatności na rachunek VAT.

 • Jeśli kwota na fakturze była większa niż 15 tys. zł brutto, ale sprzedawane towary nie znajdowały się w załączniku nr 15 – nie oznaczamy MPP w JPK_V7.
 • Jeśli kwota na fakturze była mniejsza niż 15 tys. zł brutto, ale sprzedawane towary znajdowały się na liście załącznika nr 15 – nie oznaczamy MPP w JPK_V7.
 • Jeśli kwota na fakturze była mniejsza niż 15 tys. zł brutto i sprzedawane towary nie znajdowały się na liście załącznika nr 15 – nie oznaczamy MPP w JPK_V7. Nawet jeśli płatność dokonana została z użyciem split payment.

Przykłady

 1. Na fakturze, którą otrzymałem znajduje się oznaczenie o mechanizmie podzielonej płatności – nie sugerujmy się tym. Sprzedawca mógł dobrowolnie oznaczyć i skorzystać ze split payment. Jeśli MPP nie było prawnie obowiązkowe, nie oznaczamy transakcji.
 2. Klient zapłacił mi z użyciem split payment, mimo że tego nie chciałem. Podobnie, jeśli mechanizm podzielonej płatności nie był wymagany prawnie, a klient chciał dobrowolnie opłacić fakturę z użyciem rachunku VAT – ma do tego prawo. Nie oznaczamy.

Adnotacja o MPP na fakturze lub jej brak nie przesądza o możliwości zastosowania split payment. Jest ono zawsze możliwe i dobrowolne.

Błędne będzie oznaczenie transakcji jako MPP w JPK_V7, jeśli ta nie była obowiązkowa. Tak samo błędne będzie nie oznaczenie MPP, jeśli było ono obowiązkowe.

Księgowość online dla spółek

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu