Czy zmiana formy opodatkowania na ryczałt narazi cię na koszty? Co z przeniesieniem lub sprzedażą środków trwałych?

Wielu przedsiębiorców poprzez pryzmat nowego Polskiego Ładu zapewne dokona zmiany formy opodatkowania na nadchodzący rok 2022. Czy poniosą dodatkowe koszty, jeśli pozbędą się środków trwałych wpisanych do ewidencji prowadzonej działalności?

Zmiana formy opodatkowania możliwa do 20. dnia miesiąca

Przypomnijmy, że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej zmianę formy opodatkowania – np. z podatku liniowego na ryczałt ewidencjonowany – dokonujemy do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód w danym roku. 

Jeżeli osiągnęliśmy pierwszy przychód w styczniu 2022 r. to zmiany formy opodatkowania możemy dokonać do 20 lutego 2022r.; jeżeli pierwszy przychód mieliśmy dopiero w marcu 2022 r. to zmienić formę opodatkowania mamy prawo do 20 kwietnia 2022 r. 

Przejście na ryczałt, a sprzedaż środków trwałych

Sama zmiana formy opodatkowania nie generuje żadnych kosztów po stronie przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który posiada środki trwałe wpisane do ewidencji środków trwałych i przykładowo przejdzie z podatku liniowego na podatek zryczałtowany, ewentualną sprzedaż środka trwałego będzie musiał rozliczyć na zasadach aktualnie go obowiązujących. 

Jeżeli przedsiębiorca posiada w ewidencji środków trwałych komputer, który nabył rozliczając się w tym czasie na podatku liniowym, a w kolejnym roku przejdzie na ryczałt i w trakcie jego trwania postanowi sprzedać sprzęt, to sprzedaż tego środka trwałego będzie opodatkowana stawką 3 proc. na zasadach ryczałtu, który obowiązuje go w momencie sprzedaży komputera.

Dotyczy to wszystkich środków trwałych jakie posiada firma.