Składka ZUS w 2022 r. wzrośnie. Wynika to z prognoz budżetu na przyszły rok

Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na przyszły rok. Ministerstwo Finansów prognozuje w nim, jakie będzie przeciętne wynagrodzenie, które jest podstawą wyliczenia składki ZUS. „To największy wzrost od 2009 r.” – komentuje Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

We wtorek 24 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2022 r. Według założeń dochody budżetu mają wynieść 475 mld zł, wydatki 505,6 mld zł, a deficyt 30 mld zł. Dla przedsiębiorców szczególnie ważna jest jednak informacja o prognozowanym średnim wynagrodzeniu w gospodarce, które służy za podstawę obliczenia wysokości składek ZUS. Resort finansów przewiduje, że wyniesie ono 5922 zł, w związku z czym wzrosną same składki.

W projekcie budżetu uwzględniono skutki nowego Polskiego Ładu

„Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2022 jest odpowiedzią na potrzeby polskiej gospodarki, która powraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie związanym z pandemią. Zakładamy, że w tym roku PKB zwiększy się w ujęciu realnym o 4,9 proc., a w 2022 r. tempo jego wzrostu wyniesie 4,6 proc.” – powiedział podczas konferencji prasowej Tadeusz Kościński, minister finansów. „W projekcie są uwzględnione skutki wprowadzenia Polskiego Ładu, ale nie uwzględnia on skutków realizacji Krajowego Programu Odbudowy” – dodał wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Składka ZUS w 2022 – najwyższy wzrost od lat

Początkowo jeszcze w czerwcu zakładano, że średnie wynagrodzenie w przyszłym roku wyniesie 5836 zł (wzrost o 577 zł z obecnych 5259 zł). Przyjęty projekt ustawy budżetowej ocenia jednak, że średnie wynagrodzenie w gospodarce w 2022 r. wyniesie aż 5922 zł (wzrost o 633 zł). Według wyliczeń FPP wzrost składek na ubezpieczenie społecznie będzie odczuwalny i może wynieść nawet do 160 zł więcej w skali miesiąca – o czym informuje dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Z kolei Łukasz Kozłowski wylicza dla TVN24 Biznes, że możemy spodziewać się wzrostu składki o 135,6 zł. Niezależnie od ostatecznej kwoty podwyżki mieszczącej się w tym przedziale, będzie to najwyższy wzrost kosztów ZUS dla przedsiębiorców od 2009 roku – ocenia główny ekonomista FPP. Składka wzrośnie o 12,6%.

Tak może wyglądać wysokość poszczególnych składek w 2022 r.:

  • składka emerytalna – 693,58 zł
  • składka rentowa – 284,26 zł
  • składka chorobowa – 87,05 zł
  • składka wypadkowa – 59,34 zł
  • składka na Fundusz Pracy – 87,05 zł

Podstawowy wymiar składek łącznie: 1211,28 zł*

*(wg obliczeń ekonomisty FPP dla TVN24 Biznes)

Jest to prognozowana wysokość składki, która nie uwzględnia jeszcze nieodliczalnej składki zdrowotnej na nowych zasadach Polskiego Ładu.

W roku 2021 mieliśmy podwyżkę o „zaledwie” 26 zł w porównaniu z wcześniejszym rokiem 2020 – a suma składek na ZUS wynosiła 1075,68 zł .

Jak wyliczana jest wysokość składek ZUS? Ile wyniesie podstawa w 2022 r.?

Wysokość składek na ubezpieczenia ustalana jest w odniesieniu do wysokości średniego prognozowanego wynagrodzenia na każdy kolejny rok. W 2021 wynosi ono 5 259 zł. Podstawę wymiaru składek stanowi 60% tego wynagrodzenia, czyli w 2021 wylicza się je od kwoty 3 155,40 zł. Jak łatwo policzyć w 2022 r. podstawą wymiary składek na ubezpieczenie społeczne będzie kwota 3553,20 zł.

Wyjątkiem jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, którą oblicza się na podstawie średnich wynagrodzeń w ostatnim kwartale poprzedniego roku, co zmieni się w przyszłym roku, gdy wprowadzony zostanie Polski Ład. Wtedy składka zdrowotna wyniesie dla większości przedsiębiorców 9% – podstawą jej wyliczenia będzie zaś uzyskany miesięczny dochód. Nie będzie również możliwości odliczenia jej.