Rozliczenie kwartalne podatków. Kto może z niego skorzystać?

Adam Pietrzak

Rozliczenie kwartalne zaliczek na podatek dochodowy jest dostępne dla części przedsiębiorców. Niektórzy mogą opłacać także ryczałt i VAT raz na trzy miesiące. Dlaczego warto sprawdzić możliwość takiego rozliczenia?

Rozliczenie kwartalne podatku dochodowego

Osoba prowadząca działalność gospodarczą może regulować zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych co trzy miesiące. Aby móc skorzystać z rozliczenia kwartalnego, musi jednak spełnić jeden z dwóch warunków:

 • dopiero rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej;
 • być małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o PIT.
box-icon

Warto wiedzieć

Mały podatnik to taki, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wielkość brutto, czyli z VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Przeliczenia tego dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł. W roku 2022 limit dla małego podatnika wynosi 9 188 000 zł.

Nie ma konieczności zgłaszania Urzędowi Skarbowemu, że przedsiębiorca zdecydował się opłacać zaliczki co kwartał. Wykazuje się to w zeznaniu rocznym PIT-36 dla rozliczających się na skali podatkowej lub PIT-36L na przedsiębiorców na podatku liniowym.

Terminy dokonywania rozliczenia kwartalnego

W rozliczeniu kwartalnym przedsiębiorca  ma obowiązek opłacić zaliczki na podatek w następujących terminach:

 • do 20 kwietnia za I kwartał roku;
 • nie później niż 20 lipca za II kwartał roku;
 • do 20 października za III kwartał roku;
 • nie później niż 20 stycznia za IV kwartał roku.

Zmiana terminów opłacania zaliczek w trakcie roku nie jest możliwa. Zilustruje to przykład. Jeśli na podatnik od stycznia do kwietnia płacił zaliczki miesięczne, to musi kontynuować ten sposób regulowania należności podatkowych do końca roku.

Rozliczenie kwartalne na ryczałcie

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem również mogą płacić podatek raz na trzy miesiące. Podobnie jak płacący PIT także ryczałtowcy muszą spełnić jeden z dwóch warunków:

 • dopiero rozpoczynać prowadzenie działalności gospodarczej;
 • w roku poprzedzającym bieżący rok podatkowy uzyskać przychody nie wyższe niż równowartość 200 000 euro w przeliczeniu na złotówki. W roku 2022 kwartalny ryczałt mogli wybrać podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli przychód nieprzekraczający 918 820 zł.

Przedsiębiorca informuje Urząd Skarbowy o korzystaniu z kwartalnego rozliczania ryczałtu składając zeznanie roczne PIT-28. Zaliczki kwartalne dla osób rozliczających się na ryczałcie należy opłacić w następujących terminach:

 • do 20 kwietnia za I kwartał;
 • nie później niż 20 lipca za II kwartał;
 • do 20 października za III kwartał;
 • za IV kwartał w terminie złożenia zeznania rocznego. Od 2023 roku PIT-28 należy złożyć do końca kwietnia, a nie do końca lutego jak w latach ubiegłych.

Rozliczenie kwartalne VAT

Podatek VAT również można opłacać raz na trzy miesiące. Aby móc korzystać z rozliczenia kwartalnego VAT, przedsiębiorca musi spełnić jednocześnie dwa warunki:

 • od daty rejestracji jako czynnego podatnika VAT musi upłynąć 12 miesięcy. Przedsiębiorca, który dopiero został VAT-owcem, musi płacić VAT co miesiąc. Przejście na VAT kwartalny możliwe jest dopiero po 12 miesiącach;
 • być małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT.
box-icon

Warto wiedzieć

Według ustawy o VAT małym podatnikiem jest przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro. Limit ten przelicza się na złotówki według kursu euro Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października ubiegłego roku. W 2022 roku limit sprzedaży dla małego podatnika wynosi 5 513 000 zł.

Zgodnie z planowanymi zmianami od 2023 roku małym podatnikiem według ustawy o VAT będzie przedsiębiorca, którego sprzedaż brutto (czyli wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w  poprzednim roku równowartości 2 000 000 euro. Dzięki tej zmianie więcej przedsiębiorców będzie mogło korzystać z kwartalnego opłacenia VAT.

Rozliczenie kwartalne VAT – wyjątki

Od podanych wyżej reguł są wyjątki. Z kwartalnego opłacania VAT nie skorzysta podatnik, który w danym kwartale lub czterech poprzednich kwartałach dokonał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Chodzi tu między innymi o części samochodowe, smartfony czy paliwo. Wartość tych dostaw w którymkolwiek z wymienionych wyżej okresów nie może przekraczać 50 tysięcy zł.

Dodatkowo, aby opłacać kwartalny VAT, przedsiębiorca musi złożyć odpowiednią aktualizację na formularzu VAT-R. Ważne jest zachowanie terminów złożenia VAT-R, czyli:

 • do  25 lutego – termin zgłoszenia zamiaru rozliczania VAT od I kwartału;
 • nie później niż do 25 maja – termin na II kwartał;
 • do 25 sierpnia – termin na III kwartał;
 • nie później niż do 25 listopada – termin na IV kwartał.

Rozliczenia kwartalnego dla podatku VAT należy dokonywać w następujących terminach:

 • do 25 kwietnia za I kwartał;
 • nie później niż do 25 lipca za II kwartał;
 • do 25 września za III kwartał;
 • nie później niż do 25 stycznia za IV kwartał.