Mikro, mały czy średni przedsiębiorca? Dlaczego warto to ustalić?

Joanna Grochala

Jakim typem przedsiębiorcy jesteś? Mikro, małym, czy średnim? W jaki sposób to ustalić? Dlaczego to ważne?

Po co określać status?

Status przedsiębiorcy ustala się nie tylko w celach statystycznych i porządkujących. Niektóre przepisy regulują zupełnie inne prawa i obowiązki dla mikroprzedsiębiorcy i dla średniego przedsiębiorcy. Przykład tego mogliśmy zobaczyć choćby w przypadku tarcz antykryzysowych. Różne instrumenty były skierowane do różnej wielkości firm.

Pojęcie związane z wielkością i typem przedsiębiorstwa pojawia się w tekstach prawnych, więc warto wiedzieć, do której grupy się klasyfikujemy.

Co ma wpływ na określenie statusu przedsiębiorcy?

Określając status przedsiębiorstwa, bierzemy pod uwagę dwa wskaźniki: 

W przypadku drugiego kryterium to przedsiębiorca sam ma prawo wybrać, który limit go dotyczy: obrotowy czy suma bilansowa aktywów.

Mikroprzedsiębiorca

Za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę prowadzącą działalność, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników,

2) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro. 

Mały przedsiębiorca

Za małego przedsiębiorcę uznamy przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników,
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 10 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 10 milionów euro. 

Średni przedsiębiorca

Za średniego przedsiębiorcę możesz uważać się, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  1. zatrudniałeś średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
  2. osiągnąłeś roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości 50 milionów euro, lub sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 43 milionów euro. 
Status przedsiębiorcyŚrednioroczne zatrudnienieRoczny obrót netto*Suma aktywów w roku*
Mikrodo 10 pracowników2 mln euro2 mln euro
Małydo 50 pracowników10 mln euro10 mln euro
Średni do 250 pracowników50 mln euro43 mln euro
* jedno z dwóch kryteriów do wyboru (roczny obrót lub suma aktywów)

Warunek zatrudnienia – jak obliczyć

Średnioroczne zatrudnienie określa się  w przeliczeniu na pełne etaty. Dokonując  obliczeń nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych

Jak przeliczyć wartość euro na złotówki?

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

Na przykład, jeśli w ostatnim dniu roku obrotowego 2021 kurs ten wynosił 4,5941 zł, to dla mikroprzedsiębiorcy limit 2 mln. euro obowiązujący w 2022 roku wynosi odpowiednio:

2 000 000 x 4,5941 = 9 188 200

czyli po zaokrągleniu: 9 188 000 zł. Wartość należy zawsze zaokrąglić do pełnych tysięcy.

W przypadku firmy działającej krócej niż rok, swój przewidywany obrót netto ze sprzedaży jak i średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres.