Zaliczki w formie uproszczonej na podatek dochodowy. Co dzięki nim zyskasz?

Adam Pietrzak

Jedną z metod opłacania zaliczek na podatek dochodowy jest ich opłacanie w formie uproszczonej. Z tej możliwości mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczej opodatkowaną na skali podatkowej lub liniowo.

Czym są zaliczki w formie uproszczonej?

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy wylicza się na podstawie zeznania rocznego złożonego w poprzednim roku podatkowym. Jeśli jednak w tym zeznaniu przedsiębiorca nie wykazał dochodu do opodatkowania, to uproszczona zaliczka może być wyliczona na podstawie zeznania rocznego złożonego dwa lata wcześniej. Zilustruje to przykład.

Pan Maciej prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i w roku 2022 chce zapłacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Ich wysokość określił na podstawie zeznania rocznego złożonego w roku 2021. Jego zaliczki uproszczone są wyliczone na podstawie dochodu do opodatkowania z roku 2020. Zgodnie z osiągniętym dochodem za 2020 rok, jego podatek wyniósł 12 000 zł. To oznacza, że w 2022 roku pan Maciej może opłacać podatek na zasadach uproszczonych w wysokości 1000 zł miesięcznie, co stanowi 1/12 całego podatku. 

Jeśli jednak w roku 2020 pan Maciej nie miałby żadnych dochodów do opodatkowania, to wysokość uproszczonej zaliczki mógłby wyliczyć na podstawie dochodu z PIT za rok 2019. Gdyby również w roku 2019 nie osiągnął dochodu do opodatkowania, w roku 2022 nie mógłby płacić uproszczonych zaliczek.

box-icon

Ważne

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy można opłacać tylko miesięcznie. Rozliczenie kwartalne jest w tym przypadku niemożliwe. Wysokość uproszczonej zaliczki to 1/12 kwoty podatku wynikającej z zeznania rocznego.

Dla kogo zaliczki w formie uproszczonej są korzystne?

Uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy mogą wybrać przedsiębiorcy rozliczający się na skali podatkowej lub podatku liniowym. Z tego rozwiązania nie skorzystają natomiast ryczałtowcy oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli w danym lub poprzednim roku podatkowym działalność gospodarczą.

Ta forma wpłacania zaliczek nie jest opłacalna, jeśli przedsiębiorca przewiduje, że osiągnie znacznie niższe dochody niż w roku poprzednim, na podstawie którego zamierza zapłacić podatek. Dla przedsiębiorcy, który w danym roku podatkowym spodziewa się dochodów wyższych niż w poprzednich latach, ta metoda jest warta rozważenia. W takiej sytuacji płatność w formie zaliczek pozwala na opłacanie niższego podatku w trakcie roku. A zaoszczędzone kwoty można przeznaczyć np. na inwestycje.

W razie wystąpienia różnicy w zeznaniu końcoworocznym przedsiębiorca będzie miał obowiązek opłacić różnicę między zaliczkami a faktyczną wysokością podatku. Ale odbędzie się to bez żadnych konsekwencji odsetkowych.

Jednak na koniec roku może się okazać, że przedsiębiorca skorzysta z ulg podatkowych tym samym zmniejszając dopłatę lub całkowicie ją niwelując. Dlatego jeśli przewiduje on ulgi lub preferencje podatkowe, zaliczki uproszczone mogą okazać się optymalną metodą.

Zaliczki na podatek a urząd skarbowy

Aby korzystać z uproszczonych zaliczek, nie trzeba dodatkowo zawiadamiać urzędu skarbowego w trakcie roku. Przedsiębiorca, który wybrał zaliczki uproszczone, zaznacza to w zeznaniu rocznym za rok, w którym nich korzystał. Informuje o tym Urząd Skarbowy dopiero w składanym PIT rocznym w roku 2023.