Nie rozliczyłeś PITu w terminie? Zobacz, co powinieneś zrobić

W tym roku termin złożenia PIT dla podatników na skali i liniówce minął 2 maja, ze względu na to, że ostatni dzień kwietnia wypadł w sobotę. Mimo to nie wszyscy pamiętali, aby się rozliczyć. Co zrobić, jeśli przekroczyliśmy ustawowy termin rozliczenia PITu? Jakie są konsekwencje takiego działania?

Termin rozliczenia PITów w 2022 roku uzależniony jest od rodzaju składanej deklaracji. Co ważne, rozliczenie w tym roku rozliczamy się za rok poprzedni czyli 2021.

Terminy składania PIT w 2022 r.

PIT-28 musiałeś należało złożyć do 28 lutego, PIT-37, PIT-36, PIT 36L, PIT-38, PIT-39 przekazujemy natomiast fiskusowi do 2 maja 2022 roku – zwykle jest to ostatni dzień kwietnia, ale ten w tym roku ten przypada w sobotę, stąd data majowa (najbliższy kolejny dzień roboczy).

Ile masz czasu na zapłacenie podatku?

Do kiedy konieczne jest zapłacenie podatku? Jeśli masz niedopłatę – terminy na uregulowanie należności są takie same jak na złożenie deklaracji, czyli jak wyżej – 28 lutego i 2 maja w zależności od wybranej w poprzednim roku formy opodatkowania. Jeśli po złożeniu PIT wyniknie niedopłata, w ciągu 7 dni od otrzymania pisma z US, będziesz musiał złożyć korektę i uregulować należność.

Rozliczenie PITu przez Urząd Skarbowy

Od 2019 wprowadzona została usługa Twój e-PIT. Dzięki niej, jeśli podatnik samodzielnie nie złoży swojego rozliczenia, to zeznania PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone ostatniego dnia rozliczeniowego. Dotyczy to tylko podatników, którzy przychód uzyskują z umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych. Prowadzący działalność gospodarczą nie skorzystają z systemu Ministerstwa Finansów.

Jeżeli z rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to urząd skarbowy powiadomi o konieczności dopłaty. Trzeba jednak pamiętać, że składając PIT w ten sposób nie możesz przekazać 1 proc. podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego, a system nie uwzględnia wielu ulg, co do których tylko ty masz wiedzę, czy ci aktualnie przysługują (np. ulgi na dziecko, czy internet). 

Pamiętaj jednak, że zeznanie PIT-36 i PIT-36L nie zostanie automatycznie zaakceptowane. Trzeba je sprawdzić oraz zaakceptować, a finalnie pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Podobna sytuacja tyczy się zeznania PIT-28.

Jakie konsekwencje czekają mnie, jeśli nie złożę PITu w terminie?

Działanie takie jest oczywiście karalne. Podatnik może zostać wezwany do odpowiedzialności za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Do której kategorii zostanie zakwalifikowany, zależy od kwoty, czasu spóźnienia i wysokości niezapłaconego podatku. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie – wymierzając wysokość kary powinna być uwzględniona sytuacja materialna podatnika, intencje, jakie nim kierowały (np. chwilowa trudna sytuacja życiowa czy próba uniknięcia zapłacenia podatków).

Inaczej są też traktowani ci, którzy złożyli zeznanie dzień lub dwa po terminie niż osoby, które nie składają go mimo wezwań. Fiskus sytuacje ocenia jako wykroczenie, gdy kwota podatku nie przekroczy pięciokrotnej wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku – płaca minimalna brutto w 2021 wynosiła 2 800 zł, czyli w tym momencie chodzi o kwotę 14 000 zł. Sankcje za wykroczenie skarbowe mogą wynieść od 1/10 do dwudziestokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Aby uniknąć konsekwencji konieczne jest złożenie deklaracji tzw. „czynnego żalu„, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych. Warunkiem jest jednak przekazanie pisma oraz deklaracji PIT do urzędu skarbowego odpowiednio wcześnie, czyli zanim ten sam wezwie nas do złożenia zeznania rocznego. 

Co jeśli nie skorzystam z czynnego żalu?

Jeśli nie skorzystałeś z możliwości złożenia czynnego żalu, bądź Urząd Skarbowy zdążył wyprzedzić twój zamiar, czekają cię znacznie poważniejsze konsekwencje. Twoje przewinienie będzie wówczas uznane za przestępstwo skarbowe – zwłaszcza, jeśli kwota nieuiszczonego podatku jest wysoka.

Konsekwencją nieopłacenia podatku jest grzywna (wynosi ona do 720 stawek dziennych – stawka dzienna liczona jest zwykle jako 1/30 miesięcznego wynagrodzenia), grozi ci także kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Ale na tym sankcje się nie kończą. Każdy nieterminowy podatnik musi dodatkowo zapłacić odsetki od niezapłaconych zaległości. W tym momencie jest to 12 proc. należnej kwoty. Dodatkowo osoba ta traci wszystkie przywileje podatkowe i ulgi.

Co w sytuacji, gdy mam zwrot podatku?

Nawet jeśli spóźniłeś się ze złożeniem deklaracji, ale z twojego rozliczenia wynika nadpłata, urząd najprawdopodobniej nałoży niewielki mandat.

Nierozliczenie PITu w terminie zwykle szkodzi przede wszystkim samym podatnikom: opóźnia zwrot podatku – większość z nas korzysta z różnych ulg, które powodują że w rozliczeniu mamy nadpłatę do zwrotu – oraz powoduje niepotrzebne nerwy i stres.