PIT-39 – jak i do kiedy rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Artur Kesner

Jeśli sprzedajesz prywatną nieruchomość w ciągu 5 lat od jej zakupu, musisz rozliczyć podatek dochodowy. Służy do tego formularz podatkowy PIT-39. Deklarację tę składają osoby, które sprzedały dom lub mieszkanie. W tym również przedsiębiorcy, którzy wykorzystywali prywatną nieruchomość w działalności gospodarczej. Dowiedz się, jak prawidłowo rozliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości.

box-icon

Warto wiedzieć

Nie składasz PIT-39, jeśli od roku nabycia nieruchomości minęło już 5 lat. Czyli za 2022 rok rozliczasz sprzedaż tylko nieruchomości kupionych lub odziedziczonych po 31 grudnia 2016 roku.

Deklaracja PIT-39 – co to za druk i kogo dotyczy?

PIT-39 jest formularzem przeznaczonym dla osób, które w roku podatkowym sprzedały prywatną nieruchomość lub prawa majątkowe (takie jak spółdzielcze prawo własnościowe czy prawo wieczystego użytkowania gruntu). Jeśli w danym roku uzyskałeś(-aś) przychód z tych źródeł, a nie minęło 5 lat od momentu zakupu/nabycia tej nieruchomości, to musisz złożyć deklarację PIT-39. 

W deklaracji PIT-39 za 2022 rok musisz uwzględnić tylko nieruchomości nabyte lub wybudowane po 31 grudnia 2016 roku.

PIT-39 w działalności gospodarczej – kiedy trzeba go złożyć?

Jeśli wprowadziłeś(-aś) swoje mieszkanie do działalności, a następnie je sprzedajesz, to możesz stanąć przed dylematem: w jaki sposób rozliczyć taką sprzedaż? Czy będzie to przychód z działalności? Odpłatne zbycie składników majątku, które są  środkami trwałymi w prowadzonej działalności, stanowi przychód z tej działalności. Wyjątkiem od tej reguły są jednak nieruchomości mieszkalne. Mimo wykorzystywania mieszkania do celów prowadzonej działalności jego sprzedaż rozliczasz jako odpłatne zbycie nieruchomości prywatnej. Jako osobne źródło przychodu. Do tego celu wykorzystasz formularz PIT-39.

Bardzo ważne – reguła ta nie znajdzie zastosowania, jeżeli nieruchomość, którą sprzedajesz, stanowi towar handlowy w Twojej działalności i służy tylko do dalszej odsprzedaży. Sprawdź: Flipowanie mieszkaniami. Kiedy staje się działalnością gospodarczą?

Ile wynosi i jak wyliczyć podatek od sprzedaży nieruchomości?

Gdy sprzedasz prywatną nieruchomość przed upływem 5 lat od momentu zakupu/nabycia, zapłacisz 19% podatku dochodowego. Podatek jest obliczany od dochodu. Dochodem jest w tym przypadku różnica między ceną, za jaką ją sprzedajesz a kosztami, jakie poniosłeś(-aś), aby ją nabyć lub wybudować. Mówiąc prościej:

wartość sprzedaży – poniesione wydatki = dochód do opodatkowania

Co może być kosztem uzyskania przychodu?

Na wstępie zaznaczę, że wszelkie koszty musisz udokumentować, ponieważ urzędy skarbowe mogą Cię poprosić o ich przedstawienie. Będą to na przykład faktury oraz dokumenty stwierdzające poniesienie opłat administracyjnych. Do kosztów możesz zaliczyć na przykład:

 • cenę zakupu lub wybudowania danej nieruchomości;
 • wszelkie wydatki, które zwiększyły wartość tej nieruchomości, tj. remonty czy modernizacje;
 • jeśli nieruchomość otrzymałeś(-aś) w drodze spadku lub darowizny kosztem będzie także kwota zapłaconego z tego tytułu podatku.

Jeśli chodzi o remonty czy modernizacje, to nie ma katalogu wydatków, które mogą zostać uznane za takie koszty. Najważniejszą kwestią jest fakt zwiększenia wartości nieruchomości, co przełoży się na wyższą cenę sprzedaży.

Czy PIT-39 przewiduje ulgi lub zwolnienia?

Tak, składając PIT-39 masz możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Dzięki niej możesz obniżyć podatek. Musisz jednak spełnić pewne warunki:

 1. przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczysz na własne cele mieszkaniowe;
 2. poniesiesz te wydatki w ciągu 3 lat, licząc od końca roku, w którym sprzedajesz nieruchomość.

Wartość przysługującej ulgi możesz obliczyć według ustawowego wzoru:

planowana wartość wydatków poniesiona na własne cele mieszkaniowe × dochód ze sprzedaży nieruchomości / przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych.

Wartość ulgi jest limitowana, jednak jeśli wydasz całą kwotę ze sprzedaży, to nie zapłacisz podatku w ogóle. Ważne jest jednak, aby środki przeznaczyć na:

 1. zakup budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w tym budynku;
 2. zakup mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość;
 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie;
 4. zakup działki pod budowę domu;
 5. budowę lub remont własnego domu albo mieszkania;
 6. spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na sfinansowanie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Pamiętaj, że na wykorzystanie tych środków masz tylko 3 lata. Jeśli w ciągu tego czasu nie uda Ci się wydatkować całej kwoty, to będziesz musiał(-a) złożyć korektę zeznania i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Zleć księgowość swojej firmy

Przetestuj za darmo aplikację inFakt.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wspólnota majątkowa a PIT-39

Jeśli jesteś w związku małżeńskim, a sprzedawana nieruchomość jest objęta wspólnotą majątkową, to konieczne będzie złożenie dwóch formularzy. To znaczy, że Ty złożysz swój PIT-39, a Twój małżonek/małżonka swój. W zeznaniach tych powinniście wykazać przychód ze sprzedaży w wartości po 50%. Przychód ten może być pomniejszony o przypadające na każdego z małżonków wydatki związane z odpłatnym zbyciem nieruchomości (np. koszty pośrednika) oraz oczywiście wspomniane wcześniej koszty zakupu lub modernizacji w tej samej proporcji.

Do kiedy i w jakiej formie złożyć deklarację PIT-39?

PIT-39 musisz złożyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, czyli tak jak wszystkie inne zeznania roczne. Złożyć je możesz:

 • elektronicznie np. przez e-Deklaracje.
 • papierowo – bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
box-icon

Warto wiedzieć

W 2023 roku na złożenie PIT-39 masz czas do 2 maja. Wynika to z faktu, że 30 kwietnia wypada w niedzielę, a 1 maja jest święto państwowe.

Podsumowując, jeśli sprzedajesz prywatną nieruchomość (mieszkanie, grunt itp.) w ciągu 5 lat od jej nabycia, musisz rozliczyć PIT, czyli złożyć formularz PIT-39. Bez względu na to, czy wykorzystujesz ją w działalności, czy nie. Możesz skorzystać z ulgi mieszkaniowej, tj. przeznaczyć zdobyte środki na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.


Artur Kesner
Księgowy inFakt. Swoją pracę uwielbiam za możliwość spotykania wyjątkowych ludzi i poznawania ich historii. Nie boję się wyzwań, nieustannie się rozwijam i dokładam wszelkich starań, by wszyscy klienci czuli się pod moją opieką pewnie i bezpiecznie. Prywatnie domator, mąż, ojciec dwójki dzieci. Miłośnik gotowania i cukierniczych eksperymentów.