Wykup samochodu z leasingu. Jak go przeprowadzić?

Adam Pietrzak

Wykup samochodu z leasingu przeszedł rewolucję na skutek zmian Polskiego Ładu. Od 2022 roku skutkuje koniecznością zapłaty podatku, jeśli samochód zostanie sprzedany w ciągu sześciu lat.

Wykup samochodu z leasingu – przepisy do 2021

Do końca 2021 roku w wykupie samochodu z leasingu obowiązywała jedna powszechna praktyka. Przedsiębiorca, który leasingował samochód w ramach działalności gospodarczej, wykupował go z leasingu na cele prywatne. Nie wprowadzał go więc do środków trwałych w swojej działalności.

Po 6 miesiącach od wykupu mógł go sprzedać bez podatku. To nabywca auta musiał zapłacić 2 proc. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Wykup samochodu z leasingu – zmiany od 2022

Przepisy Polskiego Ładu wprowadziły niekorzystną dla podatników zmianę w zakresie wykupu samochodu z leasingu. Od stycznia 2022 roku wykup prywatny leasingowanego auta skutkuje rozpoznaniem przychodu z działalności gospodarczej, a tym samym zapłatą podatku. Zwolniona z podatku dochodowego będzie dopiero sprzedaż, która nastąpiła po upływie 6 lat do momentu wykupienia auta z leasingu na cele prywatne.

Wykupiony z leasingu na cele prywatne samochód można nadal wykorzystywać w działalności gospodarczej. W takiej sytuacji jednak kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie 20 proc. kwoty widniejącej na fakturze związanej z eksploatacją takiego samochodu (np. faktura za benzynę).

Jak uniknąć podatku przy sprzedaży przed upływem 6 lat?

Sposobem na uniknięcie podatku jest przekazanie samochodu w formie darowizny. Jeśli obdarowanym jest osoba z tzw. „zerowej grupy podatkowej”, czyli członek najbliższej rodziny, to niezależnie od wartości rynkowej samochodu sprzedaż zwalnia się z podatku od spadków i darowizn.

Wystarczy, że obdarowany zgłosi w urzędzie skarbowym fakt otrzymania darowizny na formularzu SD-Z2. W takiej sytuacji obdarowany autem może je sprzedać, jeśli od dnia darowizny minęło pół roku.

Wykup samochodu z leasingu na firmę

A co jeśli przedsiębiorca zdecydował się dokonać wykupu leasingowanego samochodu na firmę? Wszystko zależy od tego, jaka kwota widnieje na fakturze za wykup auta od leasingodawcy. Jeśli jest ona większa niż 10 tysięcy złotych, to przedsiębiorca musi wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i go amortyzować.

Jeśli leasingowano fabrycznie nowy samochód, to amortyzując go należy zastosować 20 proc. stawkę amortyzacji, a więc taką, jak dla samochodów nieużywanych. To z kolei oznacza, że amortyzacja samochodu będzie trwać aż przez 5 lat.

Jeśli wartości wykupu jest niższa niż 10 tysięcy złotych, to możemy zastosować jednorazową amortyzację. Co ważne, nawet jeżeli wartość rynkowa wykupionego z leasingu samochodu jest wyższa niż wartość na fakturze za wykup auta, to i tak do celów podatkowych musimy zastosować cenę nabycia, czyli tę widniejącą na fakturze.