Prezydent podpisał ustawę. Polski Ład wchodzi w życie 1 stycznia 2022

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę podatkową Polskiego Ładu. Zmiany wejdą w życie z początkiem 2022 r. Ostatnim krokiem jest już tylko publikacja w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, co się zmieni.

Kancelaria Prezydenta RP podała informację, że Prezydent Andrzej Duda 16 listopada podpisał „ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw„. Pozostaje tylko publikacja w Dzienniku Ustaw. Zmiany zapowiadane przez nowy Polski Ład stają się faktem i wchodza w życie od 1 stycznia 2022 r.

Na co muszą przygotować się przedsiębiorcy?

Nowy Polski Ład wprowadza następujące zmiany:

  • Wysokość składki zdrowotnej wzrośnie i będzie wyliczana od podstawy, którą stanowi miesięczny dochód. Dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych – będzie to 9% podstawy. Przedsiębiorcy rozliczający się podatkiem liniowym zapłacą składkę w wysokości 4,9% dochodu. Dla osób opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym podstawę stanowić będzie roczny przychód (przewidziano 3 progi: 60%, 100% i 180% przeciętnego wynagrodzenia na rok 2022). Nie będzie możliwości odliczenia składki od podatku dochodowego.
Stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców
  • Wprowadzona została również tzw. ulga dla klasy średniej, z której będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy rozliczający się w skali podatkowej uzyskujący roczne przychody pomiędzy 68 412 zł a 133 692 zł.
  • W ryczałcie ewidencjonowanym wprowadzono dodatkowe niższe stawki dla wybranych branż: IT, usług medycznych, branży budowlanej, zawodów technicznych. Dla pozostałych branż stawki nie zmieniają się. Po dodaniu nowych w 2022 r. obowiązywać będzie 10 stawek ryczałtu.
  • Zmienione zostają zasady wykupu do majątku prywatnego leasingowanych przedmiotów (np. samochodu lub sprzętu IT). Od 1 stycznia ich wprowadzenie do majątku prywatnego obarczone będzie podatkiem PIT oraz VAT. Zwiększony zostanie okres karencji do 6 lat od roku wykupu, podczas których sprzedaż sprzętu będzie wiązała się z uiszczeniem ww. podatków.
  • Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie już możliwości rozliczania najmu nieruchomości w ramach zasad ogólnych. Dozwolone będzie to tylko w ramach ryczałtu. Nie będzie równiez możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych nieruchomości.

Webinar Polski Ład – odpowiadamy na Wasze pytania

Podczas spotkania live nasz ekspert podatkowy Piotr Juszczyk odpowiadał na przedsiębiorców pytania o Polski Ład i zmiany z nim związane. Więcej ciekawych wątków znajdziecie w rozmowie.

Jaka forma opodatkowania będzie korzystna w 2022 r.?

Bieżące informacje o Polskim Ładzie, porady i wyjaśnienia znajdzienie w naszym Kompendium Polskiego Ładu. Baza wiedzy jest stale aktualizowana. Zachęcamy również do skorzystania z Kalkulatora Polskiego Ładu, który pomoże obliczyć najkorzystniejszą formę opodatkowania w 2022 r. dla naszego biznesu.

Zapłać składkę jeszcze w grudniu i odlicz ją od podatku

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest szansa aby zaoszczędzić 328 zł składki zdrowotnej jeszcze w tym roku. Wystarczy składkę grudniową (płatną do 10 stycznia 2022 r.) zapłacić jeszcze w grudniu 2021 roku. Jest to zgodne z przepisami.

Zachęcamy również do uregulowania wszelkich zaległości w opłacaniu składek ZUS jeszcze w tym roku, ponieważ w przyszłym nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, nawet jeśli wpłata dotyczy zaległości z lat ubiegłych.