Minimalna składka zdrowotna w Polskim Ładzie. Ile zapłacisz, jeśli nie osiągniesz dochodu?


13 sierpnia 2021 3 min. czytania

Niewątpliwie najwięcej kontrowersji w ustawie podatkowej Polskiego Ładu budzi składka zdrowotna, która uległa całkowitej rewolucji. Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, składka zdrowotna będzie płacona od dochodów i nie będzie mogła zostać odliczona od podatku dochodowego. Takie działanie prowadzi do tego, że nastąpi większe obłożenie publiczno-prawne dla przedsiębiorców. Jak ona będzie kształtowała się dla poszczególnych form opodatkowania?

Polski Ład i składka zdrowotna – co się zmienia

W przypadku prowadzenia działalności na podatki liniowym czy też skali podatkowej podatnicy będą płacić składkę od dochodu w danym roku kalendarzowym. Ta składka nie będzie mogła być odliczana jak dotychczas w części 7,75% od podstawy. W związku z tym składka zdrowotna staje się dodatkową daniną dla tych przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o osoby rozliczające się na ryczałcie tutaj przedsiębiorcy zapłacą ⅓ stawki ryczałtu, jakim opodatkowany jest ich dochód. W przypadku gdy przedsiębiorca osiąga dochody opodatkowane różnymi stawkami, będzie to wyliczane proporcjonalnie od osiągniętych dochodów dla każdej ze stawek i sumowane. 

W przypadku podatników korzystających z karty podatkowej, przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną od przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku poprzedzającego – dzisiaj jest to 75%. W żadnym z tych przypadków składka zdrowotna nie będzie podlegała odliczeniu od zaliczek na podatek dochodowy. Jak możemy zauważyć w każdej formie prowadzonej działalności składka zdrowotna nie będzie odliczana. 

Składka zdrowotna obowiązkowa nawet, gdy nie osiągniesz dochodu

Dla form opodatkowania takich jak podatek liniowy i skala podatkowa, w przypadku osiągnięcia dochodu poniżej minimalnego wynagrodzenia lub osiągnięcia straty, przedsiębiorcy będą musieli również obowiązkowo płacić składkę, a podstawą jej wyliczenia będzie minimalne wynagrodzenie.

Niezależnie czy przedsiębiorca będzie zarabiał czy nie, musi odprowadzić składkę zdrowotną

Umowa o pracę i własna działalność – podwójna składka zdrowotna

Nie zmienia sią natomiast kwestia regulowania składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy jednocześnie zatrudnionego na umowę o pracę. Wciąż trzeba będzie odprowadzać ją od każdej umowy/działalności. Jest to na pewno dyskryminujące z uwagi na fakt, że nawet gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie i dodatkowo prowadzimy własną działalność gospodarczą, musimy regulować składkę zdrowotną w podwójnej wysokości.

W przypadku podatników jednocześnie zatrudnionych na umowie o pracę i prowadzących własną działalność, będziemy mieli dwa odrębne tytuły. Osiągając minimalne wynagrodzenie pracodawca odprowadzać będzie za nas składki społeczne oraz składkę zdrowotną z tytułu UoP, natomiast jako przedsiębiorca również musi zapłacić składkę zdrowotną. Obie będą wyliczane od osiąganego dochodu z tytułu danej umowy/działalności, a więc wzrosną. Nie ma możliwości odliczenia żadnej z nich.