Korepetycje – jak je rozliczać? Czy potrzebna jest działalność gospodarcza?


24 września 2021 4 min. czytania

Jak co roku we wrześniu dzieci zaczynają naukę, a wraz z nimi rodzice szukają edukacyjnego, pozaszkolnego wsparcia w postaci korepetycji. Dla osób udzielających korepetycji, najczęściej studentów, uczniów ostatnich klas szkół średnich czy nauczycieli, jest to ciekawy sposób na dorobienie do wypłaty lub nawet jedyne źródło dochodu.

W jaki sposób powinno być rozliczane wynagrodzenie prywatnego nauczyciela? Czy musi rejestrować działalność gospodarczą?  

W jaki sposób prowadzić działalność w zakresie udzielania korepetycji 

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji może być rozliczana na różne sposoby, między innymi w zależności od tego, jakie wynagrodzenie otrzymuje korepetytor i czy jego praca ma charakter sporadyczny, czy stały. 

Udzielanie korepetycji może mieć formę: 

To, do którego źródła należy zaliczyć przychód z udzielania dodatkowych lekcji, nie zależy tylko od decyzji podatnika.  

Jeśli udzielasz korepetycji profesjonalnie, w sposób ciągły, aktywnie poszukujesz klientów, posiadasz własną bazę materialną potrzebną do prowadzenia zajęć, to wówczas można uznać, że taki rodzaj działalności spełnia definicję działalności gospodarczej

Realizowanie usług w sposób ciągły i zorganizowany to podstawowa przesłanka za tym, żeby formalnie zarejestrować działalność w urzędzie. Warto jednak pamiętać, że określenie “w sposób ciągły i zorganizowany” jest bardzo subiektywne i może być różnie interpretowane przez urząd skarbowy. 

Gdy twoje przychody nie przekraczają połowy najniższego wynagrodzenia i gdy nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy to możesz traktować udzielanie korepetycji jako działalność nierejestrowaną.  

Natomiast jeśli udzielasz korepetycji dorywczo, okazjonalnie to twoja działalność powinna być przypisana do źródła „działalność wykonywana osobiście„. 

Korepetytor jako przedsiębiorca 

Jeżeli korepetycje są udzielane w ramach działalności gospodarczej, wówczas należy pamiętać o wywiązywaniu się z obowiązków prawnych względem urzędu skarbowego i ZUS.  

W pierwszej kolejności należy zarejestrować firmęPKD dla tego rodzaju działalności to 85.59.B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane”.  

Jednocześnie z rejestracją powinno się wybrać formę opodatkowania podatkiem dochodowym: 

Jesteś zwolniony od podatku VAT, jeśli jesteś nauczycielem, twoje usługi obejmują wyłącznie nauczanie na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym. W pozostałych przypadkach zwolnienie obejmuje obrót do poziomu 200 000 zł rocznie. Po przekroczeniu tego limitu musisz zarejestrować się jako czynny podatnik VAT. Limit oblicza się proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzeni działalności. 

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego JDG należy: 

Korepetycje jako działalność nierejestrowa

Działalność nierejestrowa może spełniać wszystkie przesłanki kwalifikujące ją jako działalność gospodarczą, czyli jest zorganizowana, ma charakter zarobkowy, ciągłość oraz jest wykonywana we własnym imieniu, jednak w ramach wyjątku nie jest uznawana za działalność gospodarczą – z uwagi na poziom uzyskiwanych przychodów.  

W 2021 r. limit uprawniający do prowadzenia działalności niezarejestrowanej wynosi 1 400 zł. Jeżeli próg przychodu zostanie przekroczony, wówczas należy dokonać rejestracji działalności gospodarczej.    

https://www.youtube.com/watch?v=uDVTO9W-BT4

Pamiętaj, że wspólnicy spółki cywilnej oraz spółki wpisanej do KRS nie mogą prowadzić działalności nierejestrowej. 

Korepetycje jako działalność wykonywana osobiście 

Przychody z korepetycji, które zostaną uznane za działalność wykonywaną osobiście, rozlicza się samodzielnie jedynie w zeznaniu rocznym. Podobnie jest z działalnością nierejestrową.  

Korepetytor nie musi prowadzić sformalizowanej ewidencji podatkowej, powinien jedynie ewidencjonować przychody z uwzględnieniem ich daty uzyskania. Może to robić w dowolnej formie.   

Warto pamiętać, że dochody z korepetycji nie są objęte zwolnieniem z PIT dla młodych, nawet jeżeli korepetytor nie ukończył 26 lat. 

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu