Leasing operacyjny a finansowy. Co jest korzystniejsze dla firmy i jak go wliczać w koszty?

Leasing jest popularną usługą, dzięki której możemy zoptymalizować koszty związane z kupnem lub wynajmem przedmiotów użytkowanych w przedsiębiorstwach. Tego typu działania mogą dotyczyć nie tylko sprzętu biurowego, ale także np. samochodów. Dlaczego warto korzystać z leasingów? Choćby ze względu na możliwość wliczenia ich w podstawowe koszty prowadzenia działalności i możliwości uniknięcia wysokich podatków.

Na czym polega leasing operacyjny?

Leasing operacyjny najczęściej wybierają przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać atrakcyjne finansowanie własnej inwestycji. Warto zauważyć, iż ten model współpracy pod wieloma aspektami jest o wiele atrakcyjniejszy od leasingu finansowego. Na tę formę umowy leasingowej decydują się najczęściej firmy, które nie dysponują zbyt dużym majątkiem własnym.

Główne zasady leasingu operacyjnego to:

  • możliwość nabycia samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz maszyn w ramach leasingu;
  • przedmiot leasingu jest wartością leasingodawcy przez cały okres trwania umowy;
  • podatek VAT doliczany bezpośrednio do rat w równym wymiarze;
  • amortyzacja sprzętu spoczywa wyłącznie na leasingodawcy;
  • czas trwania leasingu operacyjnego to zazwyczaj minimum 24 miesiące.

Ciekawostką jest fakt, że leasing operacyjny umożliwia sporą optymalizację podatkową przedsiębiorstwa. Taka forma współpracy z leasingodawcą pozwala na skorzystanie z niemal wszystkich odliczeń podatkowych, które pozytywnie wpływają na budżet firmy.

Do comiesięcznych kosztów, które można ująć w ramach prowadzenia działalności wraz z leasingiem operacyjnym, zaliczamy:

Firmy, które w pełni wykorzystają możliwości, jakie daje im leasing operacyjny, mogą liczyć na znaczne obniżenie podstawowego opodatkowania. Przekłada się to na zmniejszenie kosztów związanych z opłatami na rzecz urzędu skarbowego mimo tego, że pewne wydatki generowane są przez umowę leasingową.

Czym jest leasing finansowy?

Należy zwrócić uwagę na fakt, że leasing finansowy jest rzadziej wykorzystywany przez przedsiębiorców. Powodem są zwiększone jednorazowe wydatki, ponoszone już na początku trwania umowy.

Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się taka forma finansowania, gdyż w niektórych przypadkach może okazać się nieco korzystniejsza dla firmy. Biorąc pod uwagę ogólne aspekty, którymi wyróżnia się leasing finansowy, trzeba wspomnieć o takich zasadach, jak: wiele możliwości finansowania, konieczność opłacenia podatku VAT w całości z góry, brak możliwości wykupienia przedmiotu leasingu po okresie obowiązywania umowy, czas trwania umowy na poziomie 12 miesięcy i więcej.

Biorąc pod uwagę odliczenia podatkowe, warto w tym przypadku nadmienić, że nieco inaczej wygląda samo rozłożenie konkretnych płatności. Opłata VAT musi zostać uregulowana przez przedsiębiorcę jednorazowo na samym początku umowy. Ciekawostką jest jednak fakt, że zapłacony podatek w późniejszym czasie można rozliczyć tak samo jak w przypadku leasingu operacyjnego. Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z leasingu finansowego, muszą więc przede wszystkim dysponować większym kapitałem własnym, aby pokryć wszelkie koszty początkowe. Zakres uwzględnienie wydatków w kosztach przedsiębiorstwa również jest nieco inny niż
w leasingu operacyjnym.

Do kosztów prowadzenia działalności można w tym przypadku zaliczyć:

  • wyłącznie ratę odsetkową leasingu;
  • odpisy amortyzacyjne;
  • wydatki związane z eksploatacją sprzętu i pojazdów.

Uwzględnienie powyższych elementów w kosztach funkcjonowania przedsiębiorstwa pozwala na skorzystanie
z ulgi podatkowej.

Leasing operacyjny a finansowy – różnice

Oba rozwiązania posiadają swoje plusy i minusy. Warto jednak poznać różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym, aby dokonać właściwego wyboru. Leasing operacyjny to uniwersalne rozwiązanie pozwalające na zmniejszenie wysokości podatków, które mogą generować wysokie koszty prowadzenia działalności.

Tabela przedstawia główne różnice pomiędzy dwiema formami umowy leasingowej:

 Leasing operacyjnyLeasing finansowy
Czas trwania umowyOd 24 miesięcyOd 12 miesięcy
AmortyzacjaPo stronie leasingodawcyPo stronie leasingobiorcy
Odpisy kosztówCała wysokość ratyTylko część odsetkowa raty
Podatek VATPłatny w ratachPłatny w całości przy podpisaniu umowy
Możliwość wykupu sprzętu, pojazdówTakNie

Jak widać, różnic jest wiele, dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji warto poznać wszystkie za i przeciw. Leasing operacyjny o wiele lepiej sprawdza się w przedsiębiorstwach objętych stawką VAT na poziomie 23%. Natomiast leasing finansowy częściej wybierany jest przez firmy z 8% stawką podatkową. Obydwie formy leasingu są bardzo popularne wśród przedsiębiorców ze względu na ulgi podatkowe, dlatego warto wybrać tę formę zakupu środków trwałych o większej wartości.

Procedowana właśnie w sejmie ustawa podatkowa Polskiego Ładu wprowadza jednak poważne zmiany, likwidując wykup prywatny leasingowanego przedmiotu w obecnym stanie. Od 1 stycznia 2022 r. będzie on opodatkowany.