Czy w momencie zawieszenia DG automatycznie zrywa się umowa o leasing? Co może zrobić przedsiębiorca, który chce wciąż korzystać z leasingowanego samochodu?

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do nawet 2 lat. Musi jednak pamiętać, że abonament za telefon, kredyt czy leasing zawieszeniu nie ulegają. Jak wygląda rozliczanie faktur za leasing w czasie zawieszenia działalności?

[Aktualizacja 2019]

Zawieszenie działalności a obowiązki przedsiębiorcy

W celu zawieszenia działalności przedsiębiorca musi złożyć wniosek do CEiDG. W trakcie zawieszenia firmy nie trzeba opłacać comiesięcznych składek ZUS ani zaliczek na podatek dochodowy. Konieczne jednak jest wywiązywanie się z umów, które zostały zawarte przed datą zawieszenia firmy, np. regulowanie opłat za czynsz, usługi telekomunikacyjne czy rat leasingowych.

Leasing a zawieszenie firmy

  • Zerwanie umowy z firmą leasingową i zwrot samochodu – nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapłacenia opłat prowizyjnych z tego tytułu i zwrot pojazdu. Jeśli firmie leasingowej uda się sprzedać korzystnie auto, wpływy mogą być zaliczone na poczet rat, które powinien uiścić przedsiębiorca.
  • Wcześniejszy wykup leasingowanego przedmiotu i samodzielna sprzedaż – umowy leasingowe zawierają zazwyczaj minimalny czas trwania leasingu, umożliwiający dokonanie wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu – leasing finansowy różni się tutaj znacznie od operacyjnego.

Wiąże się to z koniecznością posiadania środków finansowych koniecznych do pokrycia kosztów wykupu. Taki samochód można oczywiście potem sprzedać i w rezultacie uzyskany przychód pokryje wcześniej poniesione wydatki.

Sprzedaż samochodu z wykupu prywatnego – nie płać podatku!

Koniec działalności a leasing upadłość

  • Cesja umowy leasingu – możliwość ta polega na znalezieniu osoby trzeciej, która zdecyduje się przejąć nasza umowę leasingu i ją kontynuować. Wymaga to dopełnienia formalności, ale przede wszystkim zgody firmy leasingowej.
  • Dalsze opłacanie rat leasingowych i zaliczanie ich do kosztów! – to rozwiązanie najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. Pomimo zawieszenia działalności, przedsiębiorca nadal ma możliwość zaliczania do kosztów wydatków ponoszonych na spłatę rat leasingowych. Co więcej, może również odliczać VAT od płaconych rat leasingowych, składając okresowe deklaracje VAT. Wliczenie w koszty i rozliczenie podatku VAT odbywa się zazwyczaj po odwieszeniu firmy, w pierwszym okresie rozliczeniowym.

Opcja ta pozwala na zachowanie przedsiębiorcy leasingowanego przedmiotu, ale uwaga – o ile można wliczać w koszty raty leasingu (tzw. opłaty stałe od umów zawartych przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności), o tyle nie wolno księgować kosztów eksploatacji, np. zakupu paliwa.

Warto zaznaczyć, że od 2019 roku zmieniły się przepisy dotyczące rozliczenia kosztów eksploatacji pojazdu. Sposób rozliczenia rat leasingowych zostało opisane w tym artykule.

Chcesz wrócić do prowadzenia działalności w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.