Jak vatowiec i nievatowiec powinien rozliczyć koszty benzyny – przykłady

Od 2019 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczania kosztów eksploatacji pojazdu. Jak zaksięgować koszty paliwa na nowych zasadach?

Rozliczanie kosztów eksploatacji pojazdów

Jedną z najważniejszych zmian w 2019 roku dla przedsiębiorców, jest niewątpliwie zmiana w rozliczaniu kosztów eksploatacji pojazdu. Przedsiębiorca, który dla celów działalności gospodarczej użytkuję pojazd, ma prawo rozliczyć jego koszty eksploatacji. Rozliczenie kosztów eksploatacji należy uzależnić od jego rodzaju dysponowania. W przypadku użytkowania pojazdów ciężarowych, przedsiębiorca ma prawo rozliczać 100% poniesionych wydatków oraz ma prawo odliczyć 100% wartości naliczonego podatku VAT. Natomiast w przypadku użytkowania pojazdu w dysponowaniu mieszanym, przedsiębiorca ma prawo:

  • odliczać 20% wartości poniesionych wydatków związanych z eksploatacją pojazdu, jeżeli wykorzystuje pojazd prywatny;
  • lub 75%  z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku gdy samochód osobowy wykorzystujemy także do celów prywatnych;

Jak zaksięgować koszty paliwa?

Zaksięgowanie kosztu paliwa będzie więc uzależnione od sposobu wykorzystywania pojazdu oraz od status VAT przedsiębiorcy. Przyjmijmy, że przedsiębiorca otrzymał fakturę w kwocie 200 zł netto z naliczonym VAT w wysokości 46 zł.

Podatnik zwolniony z VAT

Do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca zaliczy:

  • kwotę 246 zł, jeżeli pojazd wykorzystywany jest jedynie na cele działalności gospodarczej;
  • lub kwotę 184,50 zł jeżeli wykorzystuje pojazd w dysponowaniu mieszanym (75% wartości);
  • albo w przypadku użytkowania pojazdu prywatnego ma prawo odliczyć 49,20 zł (20% wartości);

Czynny podatnik VAT

Dla celów podatku VAT podatnik ma prawo do odliczenia:

  • 100% podatku naliczonego, jeżeli pojazd jest wykorzystywany na cele działalności gospodarczej;
  • 50% wartości podatku naliczonego, jeżeli pojazd jest użytkowany w dysponowaniu mieszanym.

Natomiast dla celów podatku PIT, do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorca zaliczy:

  • 20% z kwoty netto 200 zł + 23 zł (50% nieodliczonego VAT) tj. 44,60 zł;
  • 75% z kwoty netto 200 +23 zł tj. 167,25 zł.

Jeżeli podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną wówczas przy odliczeniu podatku VAT należy zastosować dodatkowo wskaźnik sprzedaży mieszanej.

Koszty paliwa

Paliwo należy zaksięgować do kolumny 13 w zależności od przysługującego prawa. Dla celów podatku VAT, transakcję należy wykazać w rejestrach VAT uzależniając wartość netto transakcji od przysługującego prawa odliczenia VAT.