Sprzedasz firmowy samochód, zapłacisz wyższą składkę zdrowotną. Zakupy na firmę warto przemysleć dwa razy

Piotr Juszczyk

Przedsiębiorcy zapominają, że nie tylko faktury za wykonane usługi mają wpływ na wysokość ich dochodu, który stanowi podstawę obliczenia danin publiczno-prawnych. Również sprzedaż majątku firmowego może niespodziewanie podnieść im składkę zdrowotną. Tak jak ich kupno obniżyć. W gorszej sytuacji są zdecydowanie ryczałtowcy. 

box-icon

ważne

Do konsultacji społecznych trafił projekt zmian podatkowych. Od 1 lipca 2022 r. opodatkowanie na zasadach ogólnych ma się zmienić. Stawka na pierwszym progu zostanie zmniejszona z 17% do 12% oraz zlikwidowana zostanie ulga dla klasy średniej. Możliwe będzie również częściowe zaliczenie w koszty uzyskania przychodu składki zdrowotnej na ryczałcie i liniówce. Będziemy na bieżąco aktualizować treści.

Jednym z przepisów w Polskim Ładzie, który negatywnie wpływa na podatników jest to, że nie będzie można odliczać składki zdrowotnej. Druga rzecz to fakt, że składka zdrowotna będzie teraz płacona od dochodu (w przypadku ryczałtowców będzie płacona ryczałtem od rocznego przychodu w 3-stopniowej skali). Zatem wpływ na wysokość tej składki w przypadku przedsiębiorców będzie miało nie tylko wynagrodzenie lub faktura za wykonane usługi, ale też wszystkie faktury przychodowe. W związku z tym należy zadać sobie pytanie, co ze środkami trwałymi, a dokładniej z ich sprzedażą? 

Kupując sprzęt firmowy oszczędzisz, ale sprzedając stracisz

Przedsiębiorcy nabywając środki trwałe (majątek) do swojej działalności gospodarczej, mogą go jednocześnie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. W związku z powyższym w przypadku nabycia nowych składników majątkowych do działalności gospodarczej, jednocześnie zmniejszy nam to podstawę opodatkowania oraz podstawę oskładkowania składką zdrowotną. O ile oczywiście mówimy o podatku dochodowym rozliczanym w skali podatkowej i na liniówce, to podatnicy rozliczają swoją składkę zdrowotną w kontekście osiąganego dochodu. Czyli jeśli w danym miesiącu przedsiębiorca zakupi majątek firmowy to zakup zmniejszy mu podstawę opodatkowania i podstawę składki zdrowotnej (która wynosi 9% dla skali podatkowej i 4,9% na podatku liniowym).

Upraszczając można powiedzieć, że kupując składnik majątkowy do firmy, będąc jeszcze w pierwszym progu podatkowym, zyskujemy korzyść na poziomie 26% wartości zakupu. Przykładowo kupując składnik majątkowy o wysokości 10 000 zł, zaoszczędzimy na daninach publiczno-prawnych aż 2600 zł. Analogicznie w przypadku podatników na liniówce oszczędność ta będzie na poziomie 2390 zł.

Rodzi to też odrębny skutek. W przypadku dokonania sprzedaży tego składnika majątkowego powstanie sytuacja odwrotna. Sprzedając środek trwały należący do majątku firmy, zwiększamy podstawę opodatkowania oraz podstawę wyliczenia składki zdrowotnej. Podatnik kupujący dziś składniki majątkowe obniży sobie najpierw podatek i wysokość składki, ale w przyszłości będzie podwyższać podstawę wyliczenia tych danin. O ile w przypadku skali podatkowej i podatku liniowego nie powinno to budzić emocji, bo zachowujemy balans – zakup zmniejsza podstawy, sprzedaż je podwyższa, to ryczałtowcy zdecydowanie stracą. 

Możliwe przypadki, że więcej stracisz niż zyskasz

Sprzedając składniki majątku w większości przypadków robimy to za mniejszą kwotę w stosunku do ceny zakupu, czyli możemy powiedzieć, że podatnik wychodzi na plus – raczej zyskujemy. Większa kwota jest wrzucona w koszty, a po latach przychód ze sprzedaży tego środka jest mniejszy w stosunku do niej. Choć może się okazać, że podatnicy, którzy nabyli składniki majątku w latach poprzednich, na sprzedaży po 1 stycznia 2022 r. niestety stracą. Podniosą sobie podstawę składki zdrowotnej, czego nie było wcześniej. W tej sytuacji może korzyść ze sprzedaży będzie niższa. 

Jeśli nabędziemy składnik majątkowy w bieżącym roku, to sprzedając go w przyszłym roku może okazać się, że będziemy musieli odprowadzić więcej danin publiczno-prawnych niż sobie odpisaliśmy przy zakupie. Poza odprowadzeniem należnego podatku czeka nas jeszcze odliczenie 9% składki zdrowotnej (4,9% na liniówce), które zmniejszają zysk ze sprzedaży. W takiej sytuacji wyjdziemy na minus.

Ryczałtowcy nie odliczą od podatku, ale zapłacą wyższą składkę

Odrębnym problemem wspomnianym wcześniej jest zakup składników majątkowych dla podatników rozliczających się na ryczałcie. Oni nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakupów na firmę. W związku z  tym podatnik na ryczałcie nie odlicza sobie tych składników od opodatkowania (podstawę stanowi tu przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne). Jednak już sprzedając składniki majątkowe, będą oni podwyższać sobie przychód stanowiący podstawę składki zdrowotnej. Innymi słowy nie zyskają na zakupie, ale stracą na sprzedaży

Jesteś na ryczałcie? Obserwuj progi składkowe

Składka zdrowotna dla ryczałtowców jest progresywna, wynika z 3-stopniowej skali liczonej od przychodu: w przedziałach do 60 tys. zł, 60-300 tys. zł i powyżej 300 tys. zł. Wyobraźmy sobie zatem przedsiębiorcę, który osiąga przychody w granicach 270-280 tys. zł. Zakupił on przed laty samochód za 300 tys. zł i po 1 stycznia 2022 sprzedaje go za 50-60 tys. zł. To spowoduje, że momentalnie przekroczy on próg 300 tys. zł przychodu. A przekraczając go będzie musiał zapłacić wyższą składkę zdrowotną za każdy miesiąc roku kalendarzowego (12 x 916 zł). Tak naprawdę poprzez ten przeskok zwiększy mu się danina publiczno-prawna o 500 zł za każdy miesiąc (rocznie to 6000 zł). Analogicznie podatnicy ryczałtowi na niższych progach składkowych również mogą wpaść w wyższe widełki. 

Jeśli sprzedajemy składniki majątku, będąc na ryczałcie, płacimy podatek, którego również nie zaliczymy w koszty. Sprzedaż majątku firmy na ryczałcie jest więc obarczona podatkiem oraz ryzykiem wejścia w wyższy próg składki zdrowotnej. Staje się nieopłacalna, a skutki możemy czuć przez cały rok.

Zakupy na firmę przemyśl dwa razy

Trzeba zatem uważać, aby niepotrzebnie nie podnieść sobie przychodu i uczciwie przemyśleć zarówno wprowadzenie majątku do firmy, jak i jego sprzedaż.