Prosta spółka akcyjna. Jak ją założyć?

Piotr Juszczyk

Od 2021 roku przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie prostej spółki akcyjnej. Jak założyć prostą spółkę akcyjną i jakie formalności należy spełnić?

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna to typ spółki prawa handlowego, który stanowi połączenie spółki akcyjnej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. PSA łączy w sobie ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki i dużą elastyczność w kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami, a tym samym zarządzaniu spółką.

PSA cechuje także minimum formalności związanych z jej zakładaniem. Wysokość wkładu w odróżnieniu od pozostałych spółek jest symboliczna. Wynosi tylko 1 zł. 

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Spółka może być założona przez większą ilość akcjonariuszy, ale do założenia prostej spółki akcyjnej wystarczy jedna osoba. Akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i inne spółki, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o..

Do założenia PSA niezbędne jest: 

  • zawarcie przez założycieli umowy spółki,
  • ustanowienie organów wymaganych przez ustawę lub umowę spółki,
  • pokrycie kapitału akcyjnego w kwocie nie mniejszej niż wymagana przez ustawę, czyli więcej niż 1 zł.

Po wypełnieniu formalności i zawarciu umowy, następnym krokiem jest rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółkę można zarejestrować w KRS poprzez rządowy system S24 lub bezpośrednio przed notariuszem. W przypadku zawarcia umowę spółki w systemie S24, spółkę również rejestrujesz w tym systemie.

Wniosek rejestracyjny spółki podpisują elektronicznie wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów, jeśli zostanie powołana. Za złożenie wniosku przez S24 pobierana jest opłata w wysokości 250 zł. Samej płatności dokonujemy elektronicznie w trakcie rejestracji spółki.

Wniosek rejestracyjny prostej spółki akcyjnej

Następnie wniosek trafia bezpośrednio do sądu rejonowego właściwego dla siedziby spółki. Jeśli zawrzesz umowę spółki u notariusza, spółkę rejestrujesz na Portalu Rejestrów Sądowych. Wniosek rejestracyjny muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu lub rady dyrektorów. Opłata za złożenie wniosku na Portalu Rejestrów Sądowych wynosi 500 zł. Przedsiębiorca płaci ją na rachunek sądu rejonowego przyjmującego wniosek o dokonanie wpisu.

Na Portalu Rejestrów Sądowych nie ma możliwości załączenia umowy spółki podpisanej u notariusza. Jednak w tym przypadku wystarczy, że przy załączniku o nazwie „Umowa Spółki” przedsiębiorca kliknie pole „Dodaj”. Następnie w polu „Numer aktu notarialnego w CREWAN” poda numer aktu notarialnego, który znajduje się na zawiadomieniu o rejestracji otrzymanym od notariusza.

Niezależnie od formy zawarcia umowy opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł. Opłatę wnosi się składając wniosek o rejestrację na rachunek bankowy sądu rejonowego przyjmującego prośbę o dokonanie wpisu. 

box-icon

Ważne

Sąd rozpoznaje jedynie te wnioski do KRS, które zostaną podpisane podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym albo Profilem Zaufanym przez reprezentanta spółki albo profesjonalnego pełnomocnika.

Załóż prostą spółkę akcyjną z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.