Nowe wzory formularzy PIT-11 i PIT-2 od 2023 roku. Co musisz wiedzieć o nowych formularzach PIT?

Piotr Juszczyk

Udostępnione zostały nowe wzory formularzy podatkowych PIT-11, a także PIT-2. Nowy wzór PIT-11 wejdzie w życie już przy rozliczeniu dochodów uzyskanych w 2022 roku, a nowy PIT-2 – od 2023 roku. Modyfikację formularzy wymusiły zmiany przepisów wprowadzone w bieżącym roku.

PIT-11 za 2022 rok

W roku 2022 zasady obliczania zaliczek na podatek dochodowy zmieniły się aż trzykrotnie. Przepisy, które weszły w życie od 1 stycznia, wprowadziły obok zerowego PIT dla osób do 26 roku życia także nowe grupy podatników zwolnionych z PIT:

PIT-11 za 2023 rok

W związku z powyższym do informacji PIT-11 wprowadzono nowe pozycje, w których płatnik musi podać m.in. wysokość przychodów zwolnionych z podatku, a także przychody z wymienionych tytułów, do których nie stosowano zwolnień. Od 1 stycznia 2022 roku również składka zdrowotna w żadnej części nie jest już odliczana od podatku. Jednak w nowym PIT-11 trzeba będzie wykazać składki na ubezpieczenie zdrowotne pobrane przez płatnika. 

Kwota wolna od podatku w 2022 roku wzrosła do 30 tysięcy zł. Może to powodować, że wielu podatników będzie miało pobraną mała wartość podatku. To w konsekwencji może powodować problem z odliczeniem ulg. Dlatego też od zapłaconych składek zdrowotnych będzie można odliczać ulgi np. ulgę prorodzinną. Na formularzu również odrębnie będą wykazywane zasiłki macierzyńskie zwolnione z podatku i opodatkowane, wypłacone podatnikom korzystającym z PIT-0.

PIT-2 od 2023 roku

PIT-2 w 2023 roku będzie można przedstawić płatnikowi w każdym momencie. Złożenie tego dokumentu będzie uprawniało podatnika do skorzystania z miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek o 300 zł. Od 2023 roku PIT-2 będzie można złożyć nawet u 3 płatników, co jest istotną zmianą dokonaną poprzez modyfikację przepisów 1 lipca 2022 roku.

Oznacza to, że osoby posiadające np. kilka umów o pracę bądź umów zlecenie będą mogły rozliczać kwotę wolną od podatku u więcej niż 1 pracodawcy w wymiarze 300 zł przy jednej umowie, 2 razy 150 zł przy dwóch umowach i 3 razy po 100 zł przy trzech umowach.

Na formularzu PIT-2 będzie można również oznaczyć inne preferencje, takie jak:

  • podwyższone koszty uzyskania przychodów;
  • wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
  • korzystanie ze zwolnień podatkowych;
  • rezygnacja z autorskich kosztów uzyskania przychodów;
  • niepobieranie zaliczek w roku podatkowym ze względu na uzyskanie dochodów nie przekraczających 30 000 zł rocznie.

W Nowym wzorze PIT-2 będzie można również wycofać uprzednio złożone oświadczenia lub wnioski.

Terminy dla PIT-11

Terminy składania PIT-11 nie uległy zmianie i nadal obowiązuje: 

  • do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego
  • do 28 lutego roku następującego po roku podatkowym podatnikom.