Handel w internecie pod kontrolą. Zmiany przepisów dla e-commerce już niedługo

Piotr Juszczyk

Handel w internecie czekają duże zmiany. Niedługo wejdą w życie nowe przepisy dla e-commerce wymuszone przez unijne dyrektywy. Omawiamy najważniejsze z nich.

Handel w internecie. Skąd nowe przepisy?

Ministerstwo Finansów poinformowało w 2022 roku o rozpoczęciu prekonsultacji w sprawie nowych przepisów dla sektora e-commerce. Regulacja prawa podatkowego dla e-commerce ma przeciwdziałać szarej strefie w handlu internetowym i kontrolować, czy sprzedawcy opłacają podatek VAT.

Przyczynkiem do nowelizacji przepisów są dwie unijne dyrektywy. Dyrektywa 2020/284 wprowadza zmiany dla dostawców usług płatniczych. Natomiast dyrektywa 2021/514, zwana także DAC7, tyczy się portali e-commercowych. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej ma obowiązek prowadzić ustalenia zawarte w tych dokumentach.

Zmiany dla dostawców usług płatniczych

Pierwszą zmianą ma być uszczelnienie przepisów dla dostawców usług płatniczych, w tym banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych czy agencji kredytowych. Instytucje te będą zmuszone prowadzić ewidencje płatności oraz gromadzić dane sprzedawców zajmujących się handlem transgranicznym.

Dostawcy usług płatniczych, np. PayPal, będą musieli zbierać i przechowywać dane wszystkich użytkowników, którzy dokonują przynajmniej 25 transakcji w ciągu kwartału za pośrednictwem wybranego dostawcy. Tworzony w ten sposób rejestr będzie obejmował dane podatnika, wartości przeprowadzonych transakcji oraz dane odbiorcy płatności.

Ewidencje te będą kwartalne i obowiązkowe wyłącznie dla transakcji transgranicznych. Będą przekazywane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz umieszczane w unijnym systemie CESOP. System ma przechowywać informacje przez 3 lata po zakończeniu danego roku podatkowego. 

Celem wprowadzenia nowych obowiązków dla dostawców usług płatniczych jest sprawdzenie, czy prowadzący handel w internecie rozliczają się z podatku VAT.

Handel w internecie – zmiany dla portali e-commerce

Druga planowana zmiana również ma na celu uszczelnienie rynku e-commerce. Wymuszająca modyfikację prawa unijna dyrektywa DAC7 dotyczy handlu oraz najmu lokali mieszkalnych, miejsc parkingowych, samochodów czy innych środków transportu zamówionych przez internet. Nałoży nowe obowiązki na platformy, przez które  można prowadzić handel czy ułatwiać najem w internecie.

Witryny takie jak np. Allegro, eBay czy Booking, będą zobowiązane do prowadzenia rejestru sprzedawców oraz ich nieruchomości wykorzystywanych do najmu na terenie Unii Europejskiej. W rejestrze będą musiały znaleźć się informacje o sprzedawcach i kwotach ich transakcji. Administratorzy portali będą także musieli poinformować sprzedawców o zakresie gromadzonych danych. Celem rejestru jest poznanie dochodów uzyskiwanych przez sprzedawców i najemców oraz sprawdzanie, czy wywiązują się z obowiązku opłacania VAT.

W wypadku tej dyrektywy rejestr ma uwzględniać dochody sprzedawców uzyskane zarówno lokalnie, jak i transgranicznie. Administratorzy portali będą przedstawiać rejestr na wezwanie szefa KAS.

Obowiązek raportowania nie dotyczy tzw. drobnego handlu

Osoby sporadycznie sprzedające rzeczy przez internet nie muszą się martwić. Obowiązek raportowania nie dotyczy tzw. drobnego handlu. Czyli te osoby, które w danym roku:

  • dokonują maksymalnie 30 transakcji sprzedaży;
  • osiągają obroty o wartości do 2 000 euro.

Handel w internecie – inne zobowiązania portali

Ponadto operatorzy portali dających możliwość handlu czy najmu przez internet będą zobligowani do:

  • uzyskania numeru identyfikacyjnego na potrzeby prowadzonego rejestru,
  • starannej weryfikacji sprzedawców i dostosowania wewnętrznych systemów tak, aby pobierały prawidłowo dane wymagane w rejestrze,
  • stosowania się do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Za niezastosowanie się do przepisów może grozić kara grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 5 milionów zł lub wykreślenie operatora platformy z rejestru jako podatnika VAT.