Jakie dane o firmie zawiera CEiDG? Czy odpis z KRS pomoże sprawdzić firmę kontrahenta?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ułatwia wiele czynności odnoszących się do prowadzenia firmy. Wśród nich znajduje się możliwość lepszego poznania ewentualnego klienta. Jak w praktyce wygląda weryfikacja kontrahenta w CEIDG i jakie informacje można w ten sposób zdobyć?

Czym jest CEIDG?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to istniejący od 1 lipca 2011 roku teleinformatyczny spis przedsiębiorców. Spis zastąpił Ewidencję Działalności Gospodarczej (EDG), prowadzoną przez gminy oraz miasta na prawach powiatu. W CEIDG znajdują się jednoosobowe działalności gospodarcze, a także spółki cywilne.

Powstanie bazy prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki znacznie uprościło wiele kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Niepotrzebne jest już np. przechowywanie dokumentacji o wpisie do EDG, a także numerze REGON, gdyż te dane są dostępne online w dowolnym momencie, dla każdego zainteresowanego. Przy udziale CEIDG i bez wychodzenia z domu można założyć firmę, zmodyfikować dane, które zawiera wpis, czy też zawiesić lub zakończyć działalność.

Elektroniczny spis umożliwił zebranie i udostępnienie informacji o firmach w jednym miejscu (wcześniej dane dostępne były jedynie w poszczególnych urzędach gmin). Pozwala to na łatwy wgląd w dane dając możliwość poznania i sprawdzenia kontrahentów oraz konkurencji.

Weryfikacja kontrahenta w CEIDG – jakie informacje można uzyskać?

Jak już zostało wspomniane możliwa jest weryfikacja kontrahenta w CEIDG. Każdy przedsiębiorca rejestrujący jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną musi bowiem dokonać wpisu do tej bazy. Co istotne – korzystanie ze ewidencji jest bezpłatne. Jest ona dostępna w sieci pod adresem www.ceidg.gov.pl.

Działa tam prosta wyszukiwarka dostępna w zakładce „Baza przedsiębiorców”. Dzięki niej można z łatwością odnaleźć każdą jednoosobową działalność wyszukując według jednego lub kilku kryteriów, np. nazwisko właściciela, numer NIP, PKD, czy adres.

W ten sposób można poznać wiele informacji dotyczących potencjalnych kontrahentów, m.in:

  • imię i nazwisko właściciela firmy,
  • datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
  • numer NIP,
  • adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej (o ile firma je posiada),
  • istnieniu małżeńskiej wspólności majątkowej,
  • ewentualnym zawieszeniu działalności,
  • przeważającej i wykonywanej działalności gospodarczej (kody PKD).

CEIDG pozwala więc sprawdzić, czy firma faktycznie istnieje oraz czy jej działalność nie jest zawieszona.

W jaki sposób można jeszcze poznać firmę?

Oczywiście weryfikacja kontrahenta w CEIDG nie jest jedyną możliwością przyjrzenia się jego działalności. Przedsiębiorca ma szereg opcji w tym zakresie. Podstawowych informacji może poszukać na forach internetowych, odwiedzając stronę www konkretnej firmy albo też jej profil na portalach społecznościowych.

Możliwe jest także uzyskania odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku spółek prawa handlowego) bądź złożenie wniosku do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych. Czasem warto również zdecydować się na skorzystanie z usług wywiadowni gospodarczych choć może się to okazać drogą ewentualnością.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących tego jak można sprawdzić ewentualnego kontrahenta w jednym z poprzednich artykułów na naszym blogu.