Jak zaktualizować kody PKD, jeśli działalność firmy jest poszerzana albo zawężana? Co grozi za posługiwanie się niewłaściwymi kodami PKD?

Przy rejestrowaniu firmy przedsiębiorca powinien wpisać do CEIDG odpowiedni zakres prowadzonej działalności określany przez kody PKD. Ich nieodpowiedni wybór może utrudnić udział w przetargach bądź starania o dofinansowanie. A co jeśli przedsiębiorca będzie wykonywał zlecenia niezgodne z rodzajem działalność? Jakie konsekwencje grożą za wystawienie faktury poza dziedziną w jakiej funkcjonuje firma?

Czy można wpisać dowolną ilość kodów?

Wypełniając wniosek CEIDG-1 przedsiębiorca musi określić rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej. Służy temu 5-znakowy symbol określany jako kod PKD. Polska Klasyfikacja Działalności jest katalogiem rodzajów działalności, jakie może prowadzić przedsiębiorca. Pełny spis można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Podczas rejestracji można wpisać dowolną ilość kodów PKD. Na samym druku CEIDG-1 da się zaznaczyć ich dziewięć, ale jeśli przedsiębiorca zechce, może zadeklarować większą liczbę załącznikiem CEIDG-RD.

Zdarza się, że trudno jest zaklasyfikować daną działalność. W takim przypadku należy wybrać obszar najbardziej zbliżony do faktycznie wykonywanej pracy. Należy jednak pamiętać, że kod wpisany jako pierwszy powinien określać główną działalność firmy. Kody PKD przypisane do konkretnej firmy można sprawdzić w wyszukiwarce CEIDG na stronie www.firma.gov.pl. Pojawia się tam również adnotacja o głównym profilu danej działalności.

Poszerzasz obszar działalności? Zaktualizuj CEIDG

Przedsiębiorca często nie jest w stanie przewidzieć wszystkich rodzajów działalności, jakie może wykonywać w przyszłości. Jeżeli zdecydujesz się świadczyć nową usługę, zmianę musisz zaktualizować podając we wniosku CEIDG-1 nowe kody PKD – dowolnego rodzaju. Oczywiście, można również wykreślić ze wpisu wybrany obszar działalności rezygnując z podanego wcześniej PKD.

Kody PKD a wystawianie faktur

A czy przedsiębiorcy grożą jakieś konsekwencje za wystawianie faktury w związku z prowadzeniem działalności, której nie uwzględnił w postaci kodu PKD? Z punktu widzenia przepisów o statystyce publicznej sąd może nałożyć grzywnę do 5 tys. zł. Zdarza się to jednak niezwykle rzadko.

Przedsiębiorca może być jednak zobowiązany do zmiany lub uzupełnienia ewidencji w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania. Jeśli pomimo tego nie dokona zmiany, teoretycznie grozi mu nawet wykreślenie z CEIDG. W praktyce jednak jest to tak błahe przewinienie, że takiej kary nie należy się spodziewać.

Kod PKD, a dotacje i udział w przetargach

Wybór i wpisanie odpowiednich kodów PKD może mieć znaczenie przy ubieganiu się o kontrakt w postępowaniu przetargowym i staraniach się o granty lub dotacje. Zdarza się bowiem, że niektóre programy pomocowe lub rozpisane przetargi są przeznaczone dla firm prowadzących określoną działalność i opisaną konkretnym kodem PKD. W takim przypadku podsiadanie odpowiedniego wpisu do rejestru może być kluczowe dla uzyskania wsparcia.

Samo wpisanie kodu PKD odnoszące się do konkretnego obszaru działania nie gwarantuje jednak, że przedsiębiorca może wziąć udział w przetargu. Niekiedy firma składająca ofertę musi udowodnić, że wykonuje konkretne usługi. Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju działalności. Sam wpis do ewidencji w tej sytuacji nie wystarczy.