Coraz większą popularnością cieszą się zakupy przez internet dzięki, którym klient może wybrać interesujący go towar bez wychodzenia z domu. Jak prawidłowo rozliczać e handel?

Jak rozliczać e handel?

Zakup przez internet daje możliwość w łatwy i szybki sposób wybrania, porównania oraz zamówienia wybranego towaru, przez co staje się coraz bardziej populary. Podstawowymi założeniami e handlu jest możliwość zawarcia transakcji za pośrednictwem systemu elektronicznego. Kupujący może wybrać dogodną formę płatności dla danego zamówienia. W większości transakcji kupujący dokonuje wpłaty wartości zamówienia na poczet otrzymania zakupionych towarów. Warto zwrócić więc uwagę jak prawidłowo rozliczać e handel.

Podatek dochodowy

Co do ogólnej zasady, zgodnie z art. 14 ust. 1 za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 14 ust 1c za datę powstania przychodu, uważa się, , dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury lub uregulowania należności.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży przez internet powinni wiedzieć, że otrzymanie z góry zapłaty za zakup towaru nie może być traktowana jako zaliczka na poczet realizowanego zamówienia. Jak jednoznacznie podkreślają urzędy, otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar powoduje u sprzedającego powstanie przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Przychód powstaje na zasadach ogólnych czyli w dniu uregulowania należności.
e handel

Podatek VAT

U czynnych podatników VAT, którzy otrzymują część lub całość należności w formie przedpłaty na konto, obowiązek VAT powstanie zgodnie z art.19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

„Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty”

Często zdarza się, że przedsiębiorca umożliwia swoim klientom możliwość skorzystania z opcji płatności „za pobraniem”. Dla określenia prawidłowego obowiązku podatkowego, zgodnie z art. 19a. 1. znaczenie będzie miała wówczas data dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Natomiast, w chwili wydania towaru przewoźnikowi przedsiębiorca nie jest w stanie określić daty dokonania dostawy do klienta, do którego wysyłana jest paczka. Zgodnie z aktualnymi wyjaśnieniami organów podatkowych, w przypadku sprzedaży towarów, które są dostarczane do odbiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej, spedycyjnej lub przewoźnika obowiązek podatkowy powstaje z chwilą odebrania towaru przez firmę dokonującej dostawy.

Kasa fiskalna

Z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej zostały wyłączone czynności dostawy towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli sprzedawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dana transakcja oraz na czyją rzecz została dokonana. Dodatkowo zwolnienie nie obejmuje sprzedaży określonej w § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej.
Od 2019 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje, regulujące e handle. Warto zapoznać się z zmianami już teraz. Informacje zostały opisane w tym artykule.