Jak banki oceniają zdolność kredytową przedsiębiorców? Czy bank sprawdza zaległości w ZUS i podatkach?

W ramach prowadzonej działalności czasem konieczne jest skorzystanie z zewnętrznej formy finansowania, takiej jak kredyt czy pożyczka. Instytucje udzielające kredytu czy pożyczki oceniają Twoją zdolność kredytową. Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu w 2018 roku… pomyśl już teraz jak pozytywnie wpłynąć na ocenę swojej zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa – co to właściwie jest?

Żadna instytucja udzielająca kredytu czy pożyczki nie udziela go bez uprzedniej analizy. Jest to oczywiste. Aby pożyczyć środki finansowe taka instytucja musi mieć pewność, że kredytobiorca je odda. Zdolność kredytowa jest więc oceną dokonywaną przez instytucję udzielającą kredytu/ pożyczki, za pomocą której określa możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami, w terminach określonych w umowie przez podmiot, który zaciągnął ten kredyt.

Rodzaje kredytów dla firm

Decyzja przedsiębiorcy o zaciągnięciu kredytu może być spowodowana wieloma czynnikami: brakiem bieżących środków koniecznych do utrzymania płynności finansowej firmy, chęć sfinansowania inwestycji, czy zakup środka trwałego.

Wraz z różnymi celami, na jakie zaciąga się kredyt wyróżnia się różne rodzaje kredytów:

 1. kredyt inwestycyjny, związany z planami rozwoju firmy, zakupem nowych środków trwałych, budową nowych obiektów, oddziałów, czy na wydatki związane z restrukturyzacją firmy,
 2. kredyt obrotowy, przeznaczony na bieżące wydatki firmy, takie jak regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, zapłata podatku dochodowego, podatku VAT, składek ZUS, wypłata wynagrodzeń pracownikom, zakup towarów i materiałów oraz finansowanie innych zakupów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania firmy,
 3. inne formy kredytowania, np. saldo debetowe, czy karta kredytowa lub pożyczki.

Każda instytucja oferuje swoje usługi na nieco innych zasadach, może mieć inne wymagania. Dlatego też, jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu musisz w pierwszej kolejności dokładnie poznać ofertę takich instytucji.

Czy leasing jest lepszy od kredytu?

Co oceniają banki?

Do określenia zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę wiele czynników, w tym m.in.:

 • wysokość dochodów,
 • obecne zadłużenie firmy, w tym limity kart kredytowych, zaciągnięte lub poręczone kredyty,
 • miesięczne koszty firmowe,
 • majątek firmy, który może stanowić zabezpieczenie kredytu,
 • środki finansowe stanowiące własny wkład kredytu.

Taka analiza ma na celu ustalenie czy bieżąca działalność gospodarcza, biorąc pod uwagę dane historyczne oraz dane aktualne, jest na tyle w dobrej kondycji, by unieść dodatkowy ciężar w postaci spłacania raty kredytu.

Jesli planujesz zaciagniecie kredytu w 2018 roku...

Koniec roku

Częstym działaniem przedsiębiorców charakterystycznym dla końcówki roku jest chęć zwiększenia kosztów. Powód jest oczywisty. W ten sposób chcą wpłynąć na zmniejszenie zobowiązania podatkowego, zarówno w odniesieniu do m-ca grudnia lub IV kwartału, jak i samego zeznania rocznego. Więcej na ten temat pisaliśmy w naszym artykule: 5 sposobów na obniżenie podatku dochodowego na koniec roku.

Jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu w 2018 roku takie działanie może być działaniem na własną niekorzyść. Banki bowiem tym chętniej udzielają kredytu,im lepsza kondycja finansowa firma, czyli ostatecznie im większy jej dochód.

O czym powinieneś pamiętać jeśli planujesz zaciągnięcie kredytu w 2018 roku?

Jeśli planujesz skorzystanie z zewnętrznego finansowania w 2018 roku już dziś powinieneś zadbać o to, by nie posiadać żadnych zaległości w opłacaniu składek ZUS lub podatków. Niekorzystne dla Ciebie będzie również wykazywanie straty w ramach prowadzonej działalności. Jeśli zatrudniasz pracowników dbaj o terminowe wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników. Zatem jeśli właśnie planowałeś zakupić środek trwały lub sfinansować inną inwestycję, może warto poczekać z tym i nie generować teraz dodatkowych kosztów? Dzięki temu poprawisz swój wynik na koniec roku, zapewne też zapłacisz wyższy podatek dochodowy, ale też z pewnością będziesz bardziej wiarygodny dla instytucji oceniającej Twoją zdolność kredytową.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

 • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
 • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
 • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.