Czy można świadczyć usługi fryzjerskie w ramach działalności nierejestrowanej?

Jaka forma opodatkowania dla działalności zakładu fryzjerskiego będzie najlepsza? Czy fryzjer musi być czynnym podatnikiem VAT i posiadać kasę fiskalną od pierwszego dnia działalności? Na wszystkie te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Niski przychód – czy konieczne jest założenie firmy?

Odpowiedź brzmi – nie 🙂

Podatnik, u którego wysokość przychodu w każdym miesiącu nie przekroczy 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok podatkowy, może prowadzić tzw. działalność bez rejestracji. Możliwość taką daje wprowadzona 30 kwietnia 2018 roku Konstytucja dla Biznesu.

Działalność bez rejestracji – ważne informacje

Z której formy opodatkowania może skorzystać fryzjer?

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wyboru formy opodatkowania dokonuje na wniosku CEiDG. Do wyboru ma cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa.

Z której formy opodatkowania będzie mógł skorzystać fryzjer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą?

Fryzjer prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może skorzystać z czterech dostępnych form opodatkowania podatkiem dochodowym. Poniżej zostanie przedstawiony krótki opis każdej możliwej formy opodatkowania.

Zasady ogólne

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania przedsiębiorca opłaca podatek od wysokości dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu). W tej sytuacji podatek wynosi 18% lub 32% dla dochodu przekraczającego kwotę 85 528 zł (podatek w wysokości 32% płacony jest od powstałej nadwyżki powyżej kwoty 85 528 zł). Dodatkowym atutem wyboru tej formy opodatkowania jest możliwość odliczania kosztów, rozliczania się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystania z licznych ulg i odliczeń w rozliczeniu rocznym.

Zasady ogólne – podstawowa forma opodatkowania

Podatek liniowy

Wybierając podatek liniowy jako formę opodatkowania, podatek płacony jest w stałej wysokości 19% od wysokości osiągniętego dochodu. Forma opodatkowania podatkiem liniowym opłacalna staje się w przypadku przekroczenia wartości 100 000 zł osiągniętego dochodu. Podobnie jak w przypadku zasad ogólnych podatnik może od przychodów odliczać koszty oraz korzystać z niektórych ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym.

Podatek liniowy – kiedy warto przejść?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Decydując się na ryczałt podatnik opłaca podatek od wysokości osiągniętego przychodu – przedsiębiorca na ryczałcie nie może odliczać kosztów. Stawka ryczałtu dla zakładu fryzjerskiego wynosi 8,5%. Przy tej formie opodatkowania podatnik nie może odliczać kosztów, rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz korzystać z ulg i odliczeń w zeznaniu rocznym. Ryczałt jako forma opodatkowania może być korzystnym rozwiązaniem nawet dla przedsiębiorców, którzy ponoszą koszty. Stawka podatku jest dosyć niska – 8,5%, więc warto rozważyć wybór tej formy opodatkowaniu przy zakładaniu zakładu fryzjerskiego.

Kiedy ryczałt się opłaca?

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest to uproszczona forma opodatkowania podatkiem dochodowym. Dedykowana jest ona głównie małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową, usługową oraz wytwórczą. Podatnik decydujący się na tę formę opodatkowania nie musi prowadzić ksiąg rachunkowych, przygotowywać zeznań podatkowych (składa tylko PIT-16A do końca stycznia danego roku za rok poprzedni), oraz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy. Jedynym obowiązkiem takiego podatnika jest wystawienie faktury/rachunku na żądanie klienta oraz przechowywanie tych dokumentów.

Wysokość podatku ustalana jest indywidualnie przez naczelnika urzędu skarbowego, jej wielkość nie może przekroczyć natomiast kwoty podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

Karta podatkowa – prawa i obowiązki

dzialalnosc fryzjer

Rozliczenie podatku VAT

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie firmy może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Na podstawie art. 113, ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Dla podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku limit do zwolnienia z VAT liczymy proporcjonalnie do okresu prowadzenia firmy. Limit ten obliczamy w sposób następujący:

(wartość limitu, czyli 200 000 zł * liczba dni prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu roku) / liczba dni w danym roku podatkowym

W momencie przekroczenia limitu podatnik ma obowiązek rejestracji do VAT na formularzu VAT-R oraz opodatkowania podatkiem VAT pierwszej transakcji, która spowodowała przekroczenie określonego limitu.

Jak wyliczyć limit zwolnienia z VAT

Kasa fiskalna od 1-szego dnia działalności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnień z obowiązku ewidencjonowania przychodu na kasie fiskalnej nie stosuje się w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych.

Fryzjer prowadzący zakład fryzjerski będzie musiał ewidencjonować przychód na kasie fiskalnej już od pierwszego dnia działalności. Przedsiębiorca taki ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna – rewolucyjne zmiany 2018

Ulga na start a rozliczenie ZUS

Nowy przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności ma możliwość skorzystania z ulgi na start, pod warunkiem, że:

  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy,
  • podejmuje prowadzenie działalności ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Preferencja polega na tym, że przez pierwsze 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca opłaca tylko składkę zdrowotną. Ulga na start jest dla podatnika dobrowolna, przedsiębiorca może z niej skorzystać lub też nie.

Po okresie 6 miesięcy ulgi na start podatnik ma możliwość skorzystania z małego ZUS-u. Przez pierwsze 24 miesiące, które liczymy od momentu założenia firmy lub skorzystania z ulgi na start, przedsiębiorca opłaca składki ZUS od obniżonej podstawy, która wynosi 30% wartości minimalnego wynagrodzenia w danym roku podatkowym.

Najważniejsze informacje o uldze na start

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.