Prowadzenie firmy oznacza konieczność samodzielnego opłacania składek ZUS. Nowi przedsiębiorcy mają możliwość opłacania tzw. małego ZUS-u przez pełne 24 miesiące od momentu rozpoczęcia działalności. Są oni także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy.

OPŁACANIE SKŁADEK ZUS NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW PRZEDSIĘBIORCY


Składki ZUS musi opłacać za siebie każdy właściciel firmy – niezależnie od tego, czy planuje korzystać z usług ZUS-u. Ta konieczność wynika z kilku ustaw. Dobra wiadomość jest taka, że początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne składki ZUS – przez pełne 24 miesiące.
W tym czasie płacą oni niższe składki na ubezpieczenia społeczne, a także są zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Tylko ubezpieczenie zdrowotne płacą na identycznym poziomie jak pozostali przedsiębiorcy. Po upływie tego czasu przedsiębiorca musi przejść na tzw. duży ZUS. 

Wygodne zakładanie firmy

Załóż firmę za darmo, bez wychodzenia z domu!

lub dowiedz się więcej

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ZUS TRZEBA OPŁACIĆ W OKREŚLONYM TERMINIE


Przedsiębiorca musi opłacać składki w ustalonych terminach. Przedstawiają się one następująco:
  • do 10. dnia kolejnego miesiąca – w przypadku, opłacania składek wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia kolejnego miesiąca – w sytuacji zatrudniania pracowników.
Jeśli termin zapłaty wypada w weekend lub inny dzień wolny od pracy, to termin płatności przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Składki ZUS można opłacić przelewem na poczcie, w banku lub przez Internet. Należy przy tym pamiętać, że data zapłaty to moment „wyjścia” pieniędzy z konta przedsiębiorcy, a nie wykonania polecenia przelewu.

JAK WYLICZA SIĘ SKŁADKI ZUS PRZEDSIĘBIORCY?


Dla składek społecznych przy „dużym ZUS-ie” podstawę stanowi kwota zadeklarowana przez przedsiębiorcę, ale nie niższa jednak od 60% (i nie wyższa od 250%) prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego przez Ministra Finansów. 

Natomiast dla składek zdrowotnych, składka jest stała i jednakowa dla wszystkich – zależy od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał, które ogłasza GUS.

Jeszcze inaczej wylicza się wspomniany preferencyjny ZUS. W tym przypadku podstawa ubezpieczeń społecznych ustalana jest na innych zasadach i stanowi 30% wynagrodzenia minimalnego na dany rok (w 2015 r. jest to 30% z 1750 zł). 

BRAK MOŻLIWOŚCI OPŁACANIA "MAŁEGO ZUS-U"


Są jednak pewne wyjątki, kiedy przedsiębiorca nie ma możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad wyliczania składek ZUS. Dzieje się tak jeśli:
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności przedsiębiorca prowadził firmę, oraz
  • przedsiębiorca świadczy na rzecz byłego pracodawcy usług o podobnym charakterze, co czynności, które wykonywał na etacie.
Warto pamiętać, że 24 miesiące „małego ZUS-u” liczy się od pierwszego pełnego miesiąca prowadzenia działalności.

 

JAK WYGLĄDA SPOSÓB OBLICZANIA SKŁADKI ZDROWOTNEJ?


Osoby prowadzące działalność opłacają również składkę zdrowotną. W każdym przypadku jest ona obowiązkowa i zależy od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedniego roku. Główny Urząd Statystyczny ogłosił 20 stycznia, że ta kwota wynosi 4139,42 zł.

To wartość służąca do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw – 75% z 4139,42 zł wynosi 3104,57 zł. Składka zdrowotna wynosi zaś 9% z podstawy wymiaru, czyli 279,41 zł. 

Przedsiębiorca ma także możliwość odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Choć jak było wspomniane wynosi ona 9% to jednak odliczyć można nie całość, ale 7,75% podstawy. Pozostałej części składki (1,25%) nie można odliczyć, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

ROZLICZAJ SKŁADKI ZUS Z INFAKTEM


Jakiekolwiek kwestie odnoszące się do składek ZUS nie stanowią problemów dla użytkowników inFaktu. Korzystając z aplikacji w pierwszej kolejności należy wskazać zasady, według który przedsiębiorca będzie opłacał składki ZUS, a mianowicie określić czy:
  • opłaca preferencyjny ZUS,
  • jednocześnie prowadzi działalność i jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem,
  • opłaca dobrowolną składkę chorobową.
Po wprowadzeniu ustawień, w zakładce ZUS, co miesiąc widnieje kwota, jaką użytkownik ma obowiązek zapłacić, a także jej termin płatności. Opłata rozbita jest na kwoty, które należy przelać na odpowiednie konta ZUS-u.

Program do Księgowości pozwala także na monitoring opłat. Po dokonaniu zapłaty wystarczy zmienić jej status na zapłacony. Przedsiębiorca nie musi wiedzieć bądź tracić czasu na wyszukiwanie, ile wynosi aktualnie 60% prognozowanego wynagrodzenia, czy wynagrodzenie minimalne. W aplikacji wszystkie aktualne składki są na bieżąco wyświetlane w dziale „Księgowość”.

Wszystkie opisane funkcje dotyczące składek ZUS w inFakcie możesz wypróbować zupełnie bez opłat. Po prostu załóż konto i wypełnij dane księgowe, a otrzymasz 30-dniowa możliwość przetestowania Programu do Księgowości. 

W trakcie okresu testowego możesz wystawiać faktury, dodawać koszty, generować KPiR i deklaracje podatkowe, a zwłaszcza korzystać z pomocy dedykowanego zespołu księgowych. Przekonaj się sam jak innowacyjna i przydatna przedsiębiorcy to usługa!