Do jakiej kwoty nie trzeba płacić odsetek za spóźnienie ze składkami ZUS?

Własny biznes to czasami także problemy finansowe albo po prostu błędnie złożona deklaracja rozliczeniowa i zaniżona wpłata zobowiązania. Powstanie zaległości w płatnościach na rzecz ZUS wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek. Na szczęście – nie zawsze.

Terminy płatności składek ZUS

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą mamy do czynienia z 2 terminami zapłaty składek ZUS:

  • 10. dzień miesiąca, jeśli opłaca je tylko za siebie
  • 15. dzień miesiąca, jeśli reguluje składki za pracowników, w tym zleceniobiorców.

W tych samych terminach należy przekazać do ZUS odpowiednią deklarację rozliczeniową.

Kiedy termin płatności przypada na dzień wolny od pracy…

Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto – czyli po prostu dzień ustawowo wolny od pracy – przedsiębiorca może dokonać wpłaty w pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie.

Odsetki od zaległości podatkowych to nie to samo co odsetki od ZUS

Nieopłacenie należności w terminie skutkuje powstaniem zaległości i naliczeniem odsetek. Pomocą służą tutaj ogólnodostępne kalkulatory odsetkowe online. Warto pamiętać, że odsetek od zaległości podatkowych, których kwota nie przekracza 8,70 zł, nie musimy regulować.

Limit ten ustala się na podstawie trzykrotności ceny za wysłanie listu poleconego, obecnie wynoszącej 2,90 zł. W przyszłości limit ten może ulec zwiększeniu. W przypadku zaległości ZUS kwota ta jest niższa i wynosi 6,60 zł – wynika ona bowiem z innej ustawy.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo do naliczenia obniżonych odsetek

Gdy odsetki wynikają ze złożenia z własnej woli korekty zeznania (nie w wyniku ponaglenia przez ZUS), w ciągu 7 dni od daty złożenia korekty oraz pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn, należy zapłacić różnicę w wysokości składek wraz z odsetkami. W tym wypadku odsetki będą wynosić tylko 75 % obowiązującej stawki, a więc będą o 25 % niższe.

Układ ratalny z ZUS lekarstwem na zadłużenie

Skorzystanie z możliwości rozłożenia zaległości na raty daje przedsiębiorcy kilka korzyści – odsetki przestają być naliczane, wiąże się to jednak z koniecznością uiszczania opłaty prolongacyjnej, a dodatkowo przedsiębiorca może wystąpić o zaświadczenie o niezaleganiu.

Karne odsetki anulowane

Z grudniem 2015 roku przedsiębiorcy mogą spodziewać się korzystnych zmian w sposobie zawierania układu ratalnego z ZUS.

Próbujesz samodzielnie rozwiązać problemy związane z ZUS?

Napisz na: info@infakt.pl, a nasi księgowi pomogą Tobie w znalezieniu najlepszego rozwiązania.