Ile wynoszą składki na ubezpieczenia społeczne? Kto może skorzystać z preferencyjnego ZUS-u? Podsumowanie zobowiązań wobec ZUS w 2016

ZUS 2016 w działalności gospodarczej – podsumowanie wysokości składek, sposobu ich liczenia, postępowania w czasie choroby oraz o dokumentacji i formalnościach. Zapraszamy.

Czy każdy przedsiębiorca musi płacić ZUS

ZUS, czyli składki na ubezpieczenie:

 • emerytalne
 • rentowe
 • chorobowe
 • wypadkowe
 • Fundusz Pracy
 • zdrowotne

mają różne wysokości i płacone są na różnych zasadach.

Najbardziej charakterystyczną składką jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ to ona w większości przypadków jest obowiązkowa – i nie ulega pomniejszeniu nawet za czas choroby przedsiębiorcy.

Ubezpieczenie chorobowe i zdrowotne – różnice

Druga istotna składka to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – to od niej zależy to, czy w czasie choroby i macierzyństwa przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia lekarskiego i zasiłku.

Płacenie pozostałych składek zależy od różnych czynników, m.in.:

 • czasu prowadzenia firmy
 • wieku
 • prawa do emerytury lub renty
 • innych tytułów ubezpieczeń, czyli np. etatu
 • liczby zatrudnionych pracowników.

Prowadzenie firmy w czasie zasiłku macierzyńskiego

Jak wyliczyć składki ZUS do zapłaty

Aby wyliczyć wysokość obowiązkowych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem składki zdrowotnej) dla przedsiębiorcy, należy ustalić podstawę, od której będą naliczane.

Podstawą tą jest zazwyczaj 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego. Jest to tzw. duży ZUS.

Na rok 2016 wysokość przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia ustalono na kwotę 4.055 zł. W związku z tym podstawa wynosi 2433 zł, bo 60%*4055 zł = 2433,00 zł.

Od tej kwoty wyliczane są poszczególne składki :

Składki na ubezpieczenia%Wysokość składki 2016
Emerytalne19,52%474,92 zł
Rentowe8%194,64 zł
Chorobowe2,45%59,61 zł
Wypadkowe1,80%43,79 zł
Fundusz Pracy2,45%59,61 zł

Duży ZUS wzrósł w roku 2016 o 19,70 zł w stosunku do roku 2015. Łącznie, razem z dobrowolnym chorobowym i Funduszem Pracy jest to 1.092,28 zł miesięcznie.

Niektóre firmy mają prawo do niższego ZUS

Przedsiębiorca, który spełni określone warunki (m.in. nie prowadzenie firmy w okresie ostatnich 60 miesięcy oraz nie wykonywanie przez firmę czynności na rzecz byłego pracodawcy – takich, jak na etacie), ma możliwość płacenia niższych składek ZUS przez okres pełnych 24 miesięcy.

Jest to tzw. mały ZUS – innymi słowy ZUS preferencyjny.

W takiej sytuacji podstawą do naliczania składek jest 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, które w roku 2016 wynosi 1.850 zł.

W związku z tym podstawa do wyliczenia składek ZUS wynosi 555 zł, bo 30%*1850 zł = 555 zł.

Składki na ubezpieczenia%Wysokość składki 2016
Emerytalne19,52%108,34 zł
Rentowe8%44,40 zł
Chorobowe2,45%13,60 zł
Wypadkowe1,80%9,99 zł
Fundusz Pracy

Fundusz Pracy – kto nie płaci

W przypadku małego ZUS przedsiębiorca nie płaci Funduszu Pracy – chyba, że ma inne tytuły ubezpieczenia, np. etat i łączna wysokość podstaw, od których liczymy składki wyniesie przynajmniej tyle, co wynagrodzenie minimalne (1.850 zł).

Koniec małego ZUS – formalności

Wyższy ZUS

Składka zdrowotna – możesz pomniejszyć swój podatek do zapłaty

To składka, której płacenia może uniknąć tylko bardzo wąska grupa przedsiębiorców – emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, po spełnieniu dodatkowych warunków: zwolnienie ze składki zdrowotnej – poznaj warunki.

Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wylicza się na podstawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorców za IV kwartał roku poprzedniego.

Podstawą wymiaru składki zdrowotnej, która wynosi 9%, nie może być kwota niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym podstawa, od której nalicza się składkę, wynosi 3.210,60, bo 75%*4.280,80 = 3.210,60 zł.

Składka zdrowotna w roku 2016 wynosi więc 288,95 zł.

Jej wysokość jest niezmienna – zarówno dla małego, jak i dużego ZUS. Nie pomniejszamy jej proporcjonalnie za czas choroby, co robimy ze składkami na ubezpieczenie społeczne.

Grzywna za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Należy pamiętać, że przedsiębiorca może pomniejszyć swój podatek o wysokość zapłaconej składki zdrowotnej, jednak nie w pełnym wymiarze 9%, lecz 7,75%.

W 2016 roku będzie to 248,82 zł miesięcznie, bo 7,75%*3.210,60 zł = 248,82 zł.

Zapłata ZUS – jak, do kiedy, błędy w przelewach

ZUS opłaca się w okresach miesięcznych. Konkretna data zależy od tego, czy przedsiębiorca zatrudnia pracowników bądź współpracuje ze zleceniobiorcami, itd.

W przypadku firmy, w której przedsiębiorca płaci ZUS tylko i wyłącznie za siebie, przelew wykonuje się do 10 dnia miesiąca.

Pozostałe firmy płacą ZUS do 15 dnia miesiąca.

Jak wypełnić przelew do ZUS

Pomyłka przedsiębiorcy w przelewie do ZUS:

 • zła kwota
 • zły numer rachunku bankowego
 • po terminie

może się wiązać z przykrymi konsekwencjami dla przedsiębiorców opłacających ubezpieczenie chorobowe. Mogą oni stracić prawo do świadczeń na czas choroby.

Pomyłka w przelewie do ZUS – jak rozliczyć składki

Składki ZUS wpływają na 3 różne numery rachunków bankowych.

Ostatnim istotnym elementem, o którym należy pamiętać, jest obowiązek składania dokumentów do ZUS, m.in.:

Nieprawidłowo złożone dokumenty należy skorygować – jak poprawić błędne dokumenty do ZUS.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu