Ile wynosi składka na Fundusz Pracy? Zwolnieni są z niej przedsiębiorcy i pracownicy po przekroczeniu określonego wieku

Dla niektórych przedsiębiorców przewidziano zwolnienie z konieczności opłacania składki na Fundusz Pracy. Wyróżniamy 4 grupy zwolnień ze składki na FP.

Fundusz Pracy wynosi 58,20 zł

Wysokość składki na FP to 2,45% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawa ta musi wynosić (w przeliczeniu na miesiąc) co najmniej wysokość płacy minimalnej. W 2015 r. kwota z tytułu FP, jaką przedsiębiorca musi wpłacić za siebie na konto ZUS, to 58,20 zł.

Termin zapłaty to 10. lub 15. dzień następnego miesiąca (drugi termin jest przeznaczony dla przedsiębiorców opłacających składki nie tylko za siebie). Fundusz Pracy opłaca się zarówno z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, jak i prowadzonej działalności gospodarczej. Opłacanie składki na Fundusz Pracy daje prawo do zasiłku dla bezrobotnych w przypadku utraty zatrudnienia.

Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków.

Nowi przedsiębiorcy nie płacą składek na Fundusz Pracy

Generalna zasada mówi, że Funduszu Pracy nie muszą płacić nowi przedsiębiorcy, prowadzący firmę krócej niż 24 miesiące – czyli ci, którzy płacą mały ZUS. W ich przypadku podstawa wymiaru składek jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia (stanowi jej 30%), nie trzeba więc naliczać składki na FP.

To zwolnienie można jednak utracić. Może tak się stać, jeżeli przedsiębiorca poza prowadzeniem działalności gospodarczej uzyskuje inne dochody (np. z etatu lub umowy zlecenia). W przypadku, gdy suma podstaw naliczania składek ze wszystkich tych tytułów (firma, etat, zlecenie) przekracza kwotę płacy minimalnej, opłacanie składki na Fundusz Pracy jest konieczne.

Zwolnienie ze względu na wiek przedsiębiorcy

Przedsiębiorca może być zwolniony z opłacania składki na Fundusz Pracy, jeśli jest w odpowiednim wieku.

Przywilej ten zarezerwowano dla:

  • kobiet powyżej 55 roku życia
  • mężczyzn, którzy skończyli 60 lat.

Nie ma znaczenia wysokość osiąganego dochodu, a zwolnienie jest bezterminowe.

Kiedy nie płacić FP za pracownika?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zapłacić Fundusz Pracy zarówno za siebie, jak i za nich. Od tej zasady mamy wyjątki.

Pracodawca nie musi opłacać składek na Fundusz Pracy za pracownika, który:

  • ukończył 55 (kobieta) lub 60 (mężczyzna) lat
  • ukończył 50 lat, ma umowę o pracę, a przed zatrudnieniem był zarejestrowany jako bezrobotny przez co najmniej 30 dni (zwolnienie przysługuje przez 12 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca po zawarciu umowy o pracę)
  • wraca do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (składki nie trzeba odprowadzać przez okres 36 miesięcy).

Nie płać FP za zleceniobiorców, jeśli nie masz etatowców

Z konieczności opłacania składek na FP zwolnieni są także przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie na umowę zlecenie. Jeżeli jednak firma zatrudni chociaż jedną osobę na umowę o pracę, to zwolnienie przepada w odniesieniu do wszystkich zatrudnionych osób.

Kiedy zacząć opłacać Fundusz Pracy

UWAGA:

Ten rodzaj zwolnienia był przyczyną gorącej dyskusji w obecnym roku. ZUS w pierwszej połowie 2015 roku wycofał się ze swojej dotychczasowej pozycji i nakazał naliczanie składki na Fundusz Pracy od każdego zlecenia, nawet jeśli przedsiębiorca nie zatrudniał dodatkowo w tym czasie etatowców.

Odpowiedzialnością za tak nagły zwrot akcji obarczono ministerstwo pracy i polityki społecznej, ale ostatecznie… powrócono do zasad obowiązujących w poprzednich latach. Zwolnienie to nadal przysługuje przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników na umowę o pracę, a posiadającym jedynie zleceniobiorców.

Chcesz rozliczać się zgodnie z aktualnym prawem w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie w inFakcie lub skorzystaj z wyboru sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.