Przelew do ZUS na złe konto? Możesz mieć nadpłatę lub zaległości w składkach ZUS

Każda składka ZUS ma odrębny numer konta, na które należy wpłacić zobowiązanie. Pomyłka w przelewie do ZUS może sprawić sporo kłopotów – szczególnie w przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe.

Pomyłka w przelewie ZUS – zaliczona na poczet zaległości

Składki ZUS wpłacamy na 3 konta:

 • konto dla składek na ubezpieczenie społeczne:  83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 • konto dla składek na ubezpieczenie zdrowotne: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
 • konto dla składek FP: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000.

Wpłacenie składki ZUS na niewłaściwy numer konta spowoduje, że przedsiębiorca będzie mieć nadpłatę z jednego tytułu i zaległości z innego. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Teoretycznie, gdy ZUS zauważy, że z tytułu danej składki nadpłaconą jakąś wartość, kwotę tę automatycznie przeznacza na pokrycie zaistniałych zaległości (o ile takowe, oczywiście, istnieją).

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie ma zaległości, nadpłata z jednego tytułu może zostać przeksięgowana na właściwy rachunek bankowy, aby uregulować powstałą niedopłatę.

Przedsiębiorca we własnym interesie powinien napisać pismo do placówki ZUS, w którym wyjaśni sytuację i poprosi o przeksięgowanie błędnej wpłaty na prawidłowe konto.

Błędny przelew do US – co dalej?

Nadpłata – przygotuj pismo o przeksięgowanie na właściwe konto ZUS

Przedsiębiorca musi przygotować pismo, w którym wyjaśni zaistniałą sytuację i wskaże, co zrobić z nadpłatą:

 • zaliczenie kwoty na poczet przyszłej składki,
 • zaliczenie kwoty na poczet innych składek.

W przypadku zaległości na rachunku, na który omyłkowo wpłynęły pieniądze, przelana kwota zostanie zaliczona na ich poczet. Jeśli na przelewie nie ma informacji, jakiego okresu dotyczy, zostanie zaliczony na poczet tej zaległości, która ma najwcześniejszy termin płatności.

Niedopłata – oblicz odsetki i ureguluj zobowiązanie

W przypadku za małej kwoty przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania brakującej kwotę wraz z odsetkami. Nieuregulowanie wpłat we właściwym terminie może spowodować nie tylko powstanie zaległości podatkowej, ale także ustanie świadczeń – dzieje się tak w przypadku składki na ubezpieczenie chorobowe.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy – opłacaj składki terminowo

Przerwanie ciągłości ubezpieczenia spowodowane błędem w przelewie może oznaczać nawet utratę prawa do zasiłku chorobowego. Przedsiębiorca ma możliwość złożenia do ZUS prośby o przywrócenie terminu opłacania składek.

Zmiany 2016 – nowe odsetki od zaległości

Błędny przelew do ZUS

Pomyłka w danych przedsiębiorcy: na przelewie lub zgłoszeniu do ZUS

Może się też przydarzyć, że przelew został błędnie wypełniony, np. podano nieprawidłowy PESEL lub dane podane w zgłoszeniu do ZUS zawierają błędy i nie zgadzają się z opisem przelewu. W takiej sytuacji przedsiębiorca zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Błędy na przelewie dobrze jest wyjaśnić kierując do swojej placówki ZUS pismo z wszystkimi niezbędnymi informacjami, natomiast błędy wynikające ze zgłoszenia do ZUS (formularze ZUS ZUA, ZUS ZZA) trzeba naprawić poprzez złożenie dokumentów korygujących (ZUS ZIUA).

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

 • Przetestuj inFakt za darmo.
 • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
 • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
 • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu