Zmiany 2016 – nowe odsetki od zaległości!

Od początku 2016 roku obowiązują nowe zasady dotyczące naliczania odsetek od zaległości podatkowych oraz odsetek ustawowych. Zmian jest sporo, a nie wszystkie są korzystne.

Obniżenie stawki odsetek za zaległości podatkowe

Kwestią, która zapewne interesuje wielu przedsiębiorców, jest wysokość odsetek za zaległości podatkowe.

Wartość ta w 2016 roku to nadal równowartość dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP i dwóch punktów procentowych; nie może jednak wynieść mniej niż 8%.

Pojawia się zmiana dotycząca zastosowania obniżonej stawki odsetek za zaległości podatkowe. Do końca ubiegłego roku wynosiła ona 75% stawki podstawowej – obecnie jest to 50% stawki podstawowej.

Aby móc ją zastosować, musimy spełnić warunki dotyczące:

  • prawidłowego złożenia korekty (do 6 miesięcy od upływu terminu złożenia deklaracji) oraz
  • zapłacenia zaległości w ciągu 7 dni od złożenia korekty.
  • korekta nie może wynikać z czynności sprawdzających i po zawiadomieniu o kontroli podatkowej.

Nowy rodzaj odsetek za zwłokę dla VAT i akcyzy!

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę – wynosi ona 150% stawki podstawowej, czyli 12%. Stosuje się jednak tylko do zaległości w VAT i akcyzie.

Odsetki, o których nigdy nie słyszałeś

Zmiany w podatkach od nowego roku

Odsetki kapitałowe czy ustawowe?

Kiedy korzysta się z cudzego kapitału, a wysokość odsetek kapitałowych nie została w żaden sposób określona, wówczas stosuje się odsetki ustawowe.

Do końca ubiegłego roku ich wysokość wynosiła 8%. Obecnie jest to równowartość stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powiększonej o 3,5 punkty procentowe. Oznacza to, że aktualnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 5% rocznie.

Jednocześnie maksymalna wysokość odsetek kapitałowych wynikających z czynności prawnych jest 2 razy wyższa od odsetek ustawowych, czyli wynosi 10%.

Odsetki za opóźnienie, czyli kara za zapłatę po terminie

Odsetki za opóźnienie mają inny charakter od „zwykłych” odsetek ustawowych, są bowiem sankcją za niedotrzymanie terminu płatności.

Do tej pory osoba zwlekająca ze spłatą zobowiązania musiała zapłacić odsetki o wysokości ustalonej np. w umowie; jeśli dokument nie regulował tej kwestii, należało zapłacić odsetki ustawowe.

Od 2016 roku natomiast, w przypadku nieoznaczenia wysokości odsetek z zwłokę, ich wysokość wyniesie 7%.

Podobnie jak w przypadku „zwykłych” odsetek ustawowych, ustalono również maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie, która wynosi 14%.

Uwaga! W przypadku opóźnień w transakcjach handlowych – mowa tu o odpłatnym świadczeniu usług oraz odpłatnej dostawie towaru pomiędzy przedsiębiorcami – obowiązują inne stawki – 9,5%.

Chcesz opłacać podatki w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości elektronicznej.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór księgowej albo księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.