Czy prowadzący działalność renciści i emeryci muszą płacić składkę zdrowotną?


16 maja 2018 3 min. czytania

Stopień niepełnosprawności, emerytura, renta, własna działalność gospodarcza, forma opodatkowania – odpowiednie połączenie kilku warunków może dać przedsiębiorcy zwolnienie ze składki zdrowotnej.

Wyjątkowy charakter składki zdrowotnej

Niezależnie, czy jest się przedsiębiorcą, czy pracownikiem, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa. W przeciwieństwie do pozostałych składek ZUS, które dają kilka możliwości ich nieopłacania (np. za czas choroby).

Grzywna za niezgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Nawet w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na podstawie kilku umów, a przedsiębiorca prowadzi kilka działalności, w przypadku składki zdrowotnej nie dochodzi do zbiegu tytułów ubezpieczeń i od każdej umowy bądź prowadzonej działalności należy zapłacić składkę zdrowotną.

Ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe – różnice

Istnieją jednak 2 wyjątki, o których warto wspomnieć.

Zwolnienie ze składki zdrowotnej dla emerytów i rencistów na karcie podatkowej

Wśród osób prowadzących działalność gospodarczą, które zwolnione są z opłacania składki zdrowotnej, znajdują się dwie grupy:

  • osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osoby, których emerytury lub renty nie przekraczają miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Aby jednak zostać zwolnionym z opłacania składki zdrowotnej, wymienione osoby muszą spełnić dodatkowe warunki.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne w kosztach

Osoby niepełnosprawne – wystarczy zaświadczenie od lekarza

Jednym z warunków, aby osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie musiała opłacać składki zdrowotnej, jest rozliczanie się na podstawie karty podatkowej.

Drugi warunek wymaga, aby osiągany przez nią przychód miesięczny z działalności nie przekraczał 50% najniższej emerytury.

Wystarczające jest spełnienie jednego z powyższych warunków. Wysokość otrzymywanego świadczenia nie odgrywa żadnej roli.

Należy wiedzieć, że osoba, która nie ma ustalonego stopnia niepełnosprawności, ale posiada odpowiednie zaświadczenie od lekarza z ZUS, które wykazuje niezdolność do wykonywania pracy, również może zostać zwolniona z opłacania składek zdrowotnych.

Składka zdrowotna 2016

Nie musisz płacić składki

Emeryci i renciści – zwróć uwagę na wysokość świadczenia

Otrzymywane przez nich świadczenia nie mogą przekraczać kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2016 roku wynosi 1.850 zł.

Przychód z prowadzonej działalności gospodarczej musi być rozliczany na podstawie karty podatkowej lub jego miesięczna wysokość nie przekracza 50% najniższej emerytury.

Spełnienie pierwszego warunku (wysokość świadczenia) oraz jednego z dwóch kolejnych daje prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Choć wymienione powyżej osoby nie opłacają składek zdrowotnych, to ich prawo do świadczeń z tego tytułu nie wygasa.

Jak wypełnić dokument do ZUS, gdy nie opłacamy składki zdrowotnej

Osoba zwolniona ze składki zdrowotnej nadal jest zobowiązana złożyć stosowne dokumenty do ZUS.

W takiej sytuacji na formularzu ZUS DRA w miejscu składki na ubezpieczenie zdrowotne należy wpisać odpowiednią podstawę, ale w miejscu stawki na ubezpieczenie zdrowotne 0 zł.

Chcesz księgować swoją firmę w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo.
  • Wystaw fakturę, dodaj koszt, opłać podatek wprost z inFaktu przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz bezpłatne wsparcie specjalistów.
  • A gdy Twoje potrzeby wzrosną – inFakt zapewni Ci osobistą księgową lub księgowego.

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.