Zmiany w przepisach 2016


24 listopada 2015 5 min. czytania

Specjalnie dla Was zebraliśmy w jednym miejscu informacje o najistotniejszych zmianach w przepisach na rok 2016. Wejdą w życie już za kilka tygodni, a ich ilość jest… imponująca.

Koniec korekty kosztów niepłaconych

To jest ewidentnie jedna z najbardziej pożądanych informacji. Przedsiębiorcy i księgowi pożegnają się w końcu z uciążliwym sposobem rozliczania faktur, które nie zostały opłacone w terminie, w tym zakupów ratalnych.

Od stycznia 2016 roku faktury nieopłacone będą zaliczane do kosztów na zasadach ogólnych, niezależnie od tego, czy płatność nastąpiła. Nie ma już więc obowiązku monitorowania płatności i wyksięgowywania z kosztów kwot nieopłaconych terminowo.

Nadal jednak, jeśli przedsiębiorca nie zapłaci za fakturę w ciągu 150 dni (liczonych od upływu terminu płatności), będzie zobowiązany do korekty odliczonego VAT. Wyjątkiem jest firma będąca w trakcie postępowania upadłościowego bądź likwidacji.

Koniec z korektą kosztów nieopłaconych!

Obowiązek posiadania tytułu prawnego do lokalu

Skuteczniejsze wykonywanie zadań rejestru CEIDG dzięki uproszczeniu wielu procedur – to czeka przedsiębiorców w nowym roku w związku z uchwalonymi zmianami. Przynajmniej teoretycznie. Przedsiębiorca musi się liczyć przede wszystkim z tym, że nie może zamieścić w CEiDG adresu żadnego lokalu, do którego nie posiada tytułu prawnego!

Uproszczone zostanie wykreślanie firm z rejestru, zostanie poszerzony katalog danych, które będą w nim widnieć, a przedsiębiorca, który się zarejestruje, ale nie rozpocznie faktycznie działalności, będzie mógł liczyć na zniknięcie z historii wpisów w CEiDG.

Koniec firm-widmo w CEiDG!

Nowy sposób liczenia limitu do KPiR

KPiR prowadzą osoby fizyczne mające własną firmę, pod warunkiem, że ich przychody za poprzedni rok nie przekroczyły kwoty 1 mln 200 tys. euro. Obecnie kwotę tę liczy się wg średniego kursu ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września poprzedzającego roku podatkowego.

Od 2016 roku należy wziąć kurs z dnia 1 października, a nie jak dotychczas – 30 września. Jeśli przedsiębiorca chce prowadzić KPiR w 2016 roku, jego przychód za rok 2015 nie może przekroczyć kwoty 5.092.440 zł.

Zmiany w sposobie liczenia limitu do KPiR!

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczenia

Tym, co z pewnością ucieszy przedsiębiorców, będzie możliwość zgłoszenia siebie i bliskich do ubezpieczeń już w trakcie składania wniosku CEiDG-1. Obecnie jest to odrębny krok, polegający na złożeniu w ZUS odpowiedniego dokumentu (ZUS ZUA lub ZZA) do 7 dni od rejestracji firmy.

Jest to krok często mylony ze zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, które rzeczywiście następuje w momencie złożenia wniosku CEiDG-1. Jak będzie wyglądało to w praktyce? Wytycznych możemy się spodziewać dopiero w drugiej połowie grudnia 2015.

Zmiany w zgłaszaniu do ubezpieczeń!

E-zwolnienia zastąpią standardowe zwolnienia lekarskie

Elektroniczne wystawianie i przesyłanie zaświadczeń wejdzie w życie ze styczniem 2016. Okres przejściowy,  w celu stopniowego wdrażania zmian, potrwa do końca roku 2017.

Do końca 2015 roku firma zgłaszająca powyżej 5 ubezpieczonych musi założyć profil informacyjny na pue.zus.pl. Umieszcza się tam dane ubezpieczonych, do których ma dostęp lekarz. Na podstawie tych właśnie danych będzie on wystawiał e-zwolnienia.

Płatnik który zakłada profil, musi poinformować o tym swoich ubezpieczonych.

E-zwolnienia: przygotuj się na zmiany!

Wzrost płacy minimalnej, składek ZUS i… mandatów

Kwota minimalnego wynagrodzenia wzrośnie ze stawki 1750 zł do 1850 zł, w efekcie czeka nas podwyżka preferencyjnego ZUS. Przeciętne prognozowane wynagrodzenie miesięczne ustalono na poziomie 4055 zł, co wpływa na wzrost wysokości dużego ZUS, ale kwotę nowej składki zdrowotnej poznamy dopiero w styczniu 2016 roku.

Odsetki jak księgować

Wyższy mały ZUS!

Zmiana wysokości dużego ZUS.

Wzrost wysokości najniższego wynagrodzenia wpływa na stawki kar, które płacą przedsiębiorcy.

W 2016 przedsiębiorcom grożą wyższe grzywny i mandaty.

Korzystniejszy układ ratalny z ZUS

Już w grudniu 2015 roku rozłożeniu na raty będą podlegać wszystkie zaległe składki na ubezpieczenie – również emerytalne i zdrowotne za pracowników.

Układ ratalny polega na umówieniu się z ZUS na spłatę zobowiązania w okresach miesięcznych, w wysokościach dostosowanych do możliwości przedsiębiorcy. Przystąpienie do niego blokuje naliczanie kolejnych odsetek i daje możliwość uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu.

Składki ZUS można rozłożyć na raty!

Z ulgi za złe długi mogą skorzystać podmioty powiązane

Jeśli klient nie zapłaci za kupiony towar lub usługę, przedsiębiorca może odzyskać VAT od tej sprzedaży, wcześniej rozliczony w deklaracji. Od lipca 2015 roku z ulgi mogą korzystać także podmioty powiązane (rodzinnie, kapitałowo, majątkowo).

Kto może skorzystać z ulgi za złe długi po zmianach?

Wyższa kwota wolna od podatku

Przepisy podatkowe uznane za niezgodne z Konstytucją stracą moc 30 listopada 2016 r. Do tej daty muszą zostać opracowane i uchwalone nowe rozwiązania prawne regulujące mechanizm wyliczania kwoty wolnej od podatku. W skrócie: nową kwotę wolną od podatku zaczniemy rozliczać prawdopodobnie dopiero w 2017 roku.

Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Bieżące zmiany w przepisach podatkowych

Zmiany w urlopach rodzicielskich

Już niedługo wejdzie w życie tzw. ustawa rodzinna. Jej celem jest uelastycznienie zasad udzielania i korzystania z urlopów rodzicielskich:

  • dodatkowy urlop macierzyński stanie się częścią urlopu rodzicielskiego
  • część urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać w terminie późniejszym, tj. do ukończenia przez dziecko 6 roku życia
  • ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego aż do ukończenia przez nie 24-go miesiąca życia.

Chcesz korzystać z zawsze aktualnej księgowości online?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw pierwszą e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • Otrzymasz dodatkowo bezpłatne wsparcie specjalistów, 6 dni w tygodniu.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub inFakt ułatwi Ci wybór sprawdzonego księgowego

Załóż testowe konto

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu