Od 2016 zwolnienie lekarskie L4 pracownika wysyłane jest do pracodawcy internetowo

Rok 2016 przyniesie nam znaczące zmiany w zakresie zwolnień lekarskich. Przygotowanie się do nich musi nastąpić jeszcze w bieżącym – 2015. E-zwolnienia będą koniecznością tylko dla niektórych przedsiębiorców.

Szybki przegląd pojęć „chorobowych”

Zwolnienie lekarskie to potwierdzenie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

Prawo do zasiłku chorobowego mamy po:

  • 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia  (jeśli jest obowiązkowe)
  • 90 dniach, jeśli ubezpieczenie jest dobrowolne.

Płatnik składek to:

  • osoba, która zgłasza do ubezpieczenia więcej niż 20 osób
  • ZUS, m.in. jeśli firma zgłasza mniej niż 20 osób, a także dla osób prowadzącym działalność gospodarczą i osób współpracujących.

Zasiłek chorobowy przysługuje maksymalnie przez 182 dni. Przy gruźlicy i ciąży okres wydłuża się do 270 dni. Po tym okresie istnieje szansa na świadczenie rehabilitacyjne przez maksymalnie 12 miesięcy.

Rewolucja w roku 2016

Elektroniczne wystawianie i przesyłanie zaświadczeń wejdzie w życie z 01.01.2016. Okres przejściowy – na stopniowe wdrażanie zmian – trwa do końca roku 2017. Dokumenty do zasiłku chorobowego, czyli ZUS Z-3 i Z-3b do końca 2017 roku nadal będą przesyłane papierowo.

Czy wiesz, że do końca 2015 roku musisz założyć profil informacyjny ZUS?

Do 31.12.2015 płatnik zgłaszający powyżej 5 osób musi założyć profil informacyjny (bezpłatnie) na pue.zus.pl. Umieszcza on tam dane ubezpieczonych. Lekarz dysponuje dostępem do profilu i na podstawie zgromadzonych danych wystawia e-zwolnienia. Robi to przy pomocy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

Profil informacyjny ZUS

Płatnik który zakłada profil, musi poinformować o tym swoich ubezpieczonych. Z wystawionym e-zwolnieniem będzie mógł się zapoznać najpóźniej kolejnego dnia, a system przechowa je przez 3 kolejne lata.

Kto nie musi zakładać profilu informacyjnego

Pozostali płatnicy (mający 5 i mniej ubezpieczonych) mogą posługiwać się dowolnie wersjami papierowymi lub elektronicznymi do końca roku 2017.

Co w przypadku braku Internetu?

Chwilowa awaria systemu w przychodni lekarskiej umożliwia wystawienie papierowego zwolnienia. Wydruki zwolnień muszą być opieczętowane i podpisane przez lekarza. Ma on 3 dni na przesłanie dokumentu elektronicznie do ZUS.

Masz pytania? Postaramy się pomóc. Napisz na: info@infakt.pl.