O ile podwyższą minimalną krajową 2016 i jakie są stawki mandatów i grzywien dla przedsiębiorców?

Wiemy już, że propozycja ustalenia najniższego wynagrodzenia w roku 2016 na poziomie 1.850 zł brutto została zatwierdzona. Wpływa to nie tylko na wysokość preferencyjnego ZUS, ale i kar za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe. 

Wykroczenie czy przestępstwo skarbowe?

Wynagrodzenie minimalne służy określeniu, czy przedsiębiorca popełnił wykroczenie, czy też przestępstwo. Po ustaleniu kwoty niezapłaconego podatku, dokonujemy oceny charakteru czynu. Jeśli wysokość:

  • nie przekracza 5-krotnej wysokości płacy minimalnej – mówimy o wykroczeniu
  • przekracza 5-krotność płacy minimalnej – mamy do czynienia z przestępstwem skarbowym.

Płaca minimalna wpływa na wysokość grzywny i mandatu

Od tego, jak zostanie zakwalifikowany czyn przedsiębiorcy, zależy wysokość kary – a tutaj właścicielowi firmy za przestępstwo skarbowe grozi kara wyższa niż za wykroczenie:

  • wykroczenie: wysokość grzywny mieści się w przedziale od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, a mandatu nie przekracza 2-krotności płacy minimalnej
  • przestępstwo skarbowe: grzywna wynosi od 10 do 720 stawek dziennych. A czym jest stawka dzienna? To kwota, która wynosi od 1/30 wysokości najniższej płacy do 400-krotności minimalnej stawki dziennej (częsty błąd to mnożenie razy 400 wysokości wynagrodzenia, a nie wyliczonej 1/30 jego części!). Za przestępstwa skarbowe nie można otrzymać mandatu.

W 2016 roku przedsiębiorcy grozi od 185 zł do 17.769.600 zł

W 2016 roku sąd będzie mógł wymierzyć karę w wysokości od 185 zł do 17.769.600 zł. Kary za wykroczenia skarbowe wyniosą od 185 zł do 37.000 zł, a za przestępstwa skarbowe od 617 zł do 17.769.600 zł (stawka dzienna wyniesie od 61,70 zł do 24.680 zł).

kara za wykroczenia skarbowe

Chcesz czuć się bezpiecznie względem urzędów?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.