Ulga na złe długi – dla kogo?

Przedsiębiorcy, którym nie udało się uzyskać zapłaty od kontrahenta, mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi. Polega to na odzyskaniu VAT-u od należności, wcześniej wpłaconego do urzędu skarbowego.

Ulga na złe długi polega na odzyskaniu wpłaconego VAT

W prowadzenie działalności gospodarczej wpisują się sytuacje, w których klient nie płaci za kupione towary czy usługi. Co wówczas?

Z punktu widzenia sprzedawcy istotną kwestią (oczywiście poza samym uzyskaniem należności) jest możliwość odzyskania wpłaconego już do urzędu skarbowego VAT-u. Taką szansę daje tzw. ulga na złe długi. Żeby jednak móc skorygować VAT, zmniejszając podstawę opodatkowania oraz podatek należny o nieuregulowaną kwotę, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Nowe warunki zastosowania ulgi na złe długi

Opcja zastosowania mechanizmu ulgi na złe długi dostępna jest, o ile od terminu płatności faktury upłynęło 150 dni, a kontrahent nie zapłacił wymaganych pieniędzy.

Innym warunkiem jest to, by obie strony były zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, a dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

I jeszcze jedna ważna rzecz – od daty wystawienia faktury, która dokumentuje transakcję, nie mogą upłynąć 2 lata.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca ma prawo do korekty VAT-u w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej dłużnik ureguluje należność, niezbędne jest zwiększenie przez wierzyciela podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Komu przysługuje ulga

Od lipca 2015 roku z ulgi na złe długi będą mogły skorzystać podmioty powiązane (rodzinnie, kapitałowo, majątkowo).

Dodatkowe zobowiązana wierzyciela

Obowiązkiem przedsiębiorcy stosującego ulgę na złe długi jest zawiadomienie o zamiarze jej stosowania właściwego urzędu skarbowego. Służy temu formularz VAT-ZD, w którym podaje się kwotę korekty oraz dane dłużnika. Druk składa się wraz z deklaracją VAT, w której dokonywana jest korekta.

Wierzyciel nie jest zobligowany, żeby o zamiarze skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego informować dłużnika. Nie trzeba również zawiadamiać go o dokonaniu korekty.

Co po stronie dłużnika?

Podstawowym zobowiązaniem dłużnika jest skorygowanie całości lub części odliczonego podatku, który wynika z faktury. Należy o to zadbać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od momentu upływu terminu płatności za towar lub usługę. Jeżeli jednak dłużnik spłacił swój dług wobec kontrahenta, może ponownie odliczyć podatek VAT.

Chcesz rozliczać ulgi w prosty sposób?

  • Przetestuj inFakt za darmo, poznaj zalety prostej księgowości online.
  • Wystaw bezbłędną e-fakturę w minutę przez stronę www lub aplikację na smartfon.
  • 6 dni w tygodniu możesz pytać o radę naszych specjalistów przez email lub telefonicznie.
  • Rozliczaj się samodzielnie lub wybierz sprawdzonego księgowego.

Załóż testowe konto.

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.