Przedsiębiorcy, którym nie udało się uzyskać zapłaty od kontrahenta, mają możliwość skorzystania z tzw. ulgi na złe długi. Polega to na odzyskaniu VAT-u od należności, wcześniej wpłaconego do urzędu skarbowego.

Ulga na złe długi polega na odzyskaniu wpłaconego VAT

W prowadzenie działalności gospodarczej wpisują się sytuacje, w których klient nie płaci za kupione towary czy usługi. Co wówczas?

Z punktu widzenia sprzedawcy istotną kwestią (oczywiście poza samym uzyskaniem należności) jest możliwość odzyskania wpłaconego już do urzędu skarbowego VAT-u. Taką szansę daje tzw. ulga na złe długi. Żeby jednak móc skorygować VAT, zmniejszając podstawę opodatkowania oraz podatek należny o nieuregulowaną kwotę, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Nowe warunki zastosowania ulgi na złe długi

Opcja zastosowania mechanizmu ulgi na złe długi dostępna jest, o ile od terminu płatności faktury upłynęło 150 dni, a kontrahent nie zapłacił wymaganych pieniędzy.

Innym warunkiem jest to, by obie strony były zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT, a dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji.

I jeszcze jedna ważna rzecz – od daty wystawienia faktury, która dokumentuje transakcję, nie mogą upłynąć 2 lata.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, przedsiębiorca ma prawo do korekty VAT-u w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. W sytuacji, gdy po złożeniu deklaracji podatkowej dłużnik ureguluje należność, niezbędne jest zwiększenie przez wierzyciela podstawy opodatkowania i kwoty podatku.

Od lipca 2015 roku z ulgi na złe długi będą mogły skorzystać podmioty powiązane (rodzinnie, kapitałowo, majątkowo).

ulga na złe długi

Dodatkowe zobowiązana wierzyciela

Obowiązkiem przedsiębiorcy stosującego ulgę na złe długi jest zawiadomienie o zamiarze jej stosowania właściwego urzędu skarbowego. Służy temu formularz VAT-ZD, w którym podaje się kwotę korekty oraz dane dłużnika. Druk składa się wraz z deklaracją VAT, w której dokonywana jest korekta.

Wierzyciel nie jest zobligowany, żeby o zamiarze skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego informować dłużnika. Nie trzeba również zawiadamiać go o dokonaniu korekty.

Co po stronie dłużnika?

Podstawowym zobowiązaniem dłużnika jest skorygowanie całości lub części odliczonego podatku, który wynika z faktury. Należy o to zadbać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od momentu upływu terminu płatności za towar lub usługę. Jeżeli jednak dłużnik spłacił swój dług wobec kontrahenta, może ponownie odliczyć podatek VAT.

Jeśli masz dodatkowe pytania związane z korzystaniem z ulgi na złe długi, napisz do nas na info@infakt.pl lub zostaw wiadomość w komentarzu.