Wycofanie mieszkania z działalności. Czym skutkuje dla Twojej firmy?

Wycofanie mieszkania z działalności może okazać się konieczne dla wielu osób prowadzących działalność gospodarczą. A to na skutek całkowitego zakazu amortyzacji lokali mieszkalnych, który wchodzi w życie od przyszłego roku.

Wycofanie mieszkania z działalności – dotychczasowe przepisy

Amortyzacja mieszkania była dużą podatkową oszczędnością dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili lokal do majątku firmy. Wystarczyło kupić używane przez co najmniej 5 letnie mieszkanie, aby amortyzować je przez 10 lat, czyli z roczną stawką 10%.

Na skutek tych przepisów mieszkanie warte 500 tysięcy zł dawało roczny odpis amortyzacyjny w wysokości 50 tysięcy zł. Miesięcznie dawało to ponad 4166 zł. Możliwość stosowania tej optymalizacji podatkowej zniosły jednak przepisy Polskiego Ładu. 

box-icon

Ważne

Od roku 2023 amortyzacja lokali mieszkalnych nie będzie już możliwa. W roku 2022 amortyzować można jeszcze mieszkania, które przedsiębiorca wprowadził do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2022.

Wycofanie mieszkania z działalności a VAT

Po wprowadzeniu zmian w przepisach niektórzy przedsiębiorcy mogą próbować przekształcić lokal mieszkalnego w lokal użytkowy. A to dlatego, że amortyzacja lokali użytkowych wciąż będzie możliwa także po zmianie przepisów. Inni przedsiębiorcy z kolei mogą zdecydować się na wycofanie mieszkania z działalności gospodarczej.

Na gruncie podatku VAT wycofanie mieszkania z działalności gospodarczej i przeniesienie go do majątku prywatnego będzie podlegało podatkowi tylko wtedy, gdy przedsiębiorca posiadał prawo do odliczenia VAT podczas kupna mieszkania. Istotne jest tu samo prawo do odliczenia VAT przy nabyciu lokalu mieszkalnego. Jeśli przedsiębiorstwa z tego prawa nie skorzystał, to i tak przy wycofaniu mieszkania z działalności musi zapłacić VAT. Wynika to wprost z ustawy o podatku od towarów i usług.

Ile podatku zapłacisz przy wycofaniu mieszkania z firmy?

Na gruncie podatku PIT wycofanie mieszkania z ewidencji środków trwałych i przekazanie go do majątku prywatnego nie ma żadnych konsekwencji. Dopiero sprzedaż wycofanego mieszkania może oznaczać konieczność zapłaty podatku.

Obowiązuje tu jednak taka sama zasada jak dla mieszkania, którego przedsiębiorca nie włączył do majątku firmowego. Trzeba zapłacić 19-procentowy podatek, jeśli sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpiła przed upływem pięciu lat od kupna lub wybudowania nieruchomości mieszkalnej.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego, który był wprowadzony do ewidencji, nie będzie opodatkowana, jeśli od nabycia lub wybudowania minęło więcej niż 5 lat. Inaczej jest z lokalami użytkowymi, które zostały wycofane z majątku firmy. Sprzedaż takiego lokalu przed upływem sześciu lat od wycofania go z działalności oznacza konieczność rozpoznania przychodu z działalności i zapłacenia podatku. W takiej sytuacji do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć niezamortyzowaną część wartości początkowej nieruchomości.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu