Jak przenieść majątek firmowy do prywatnego? Czy trzeba zapłacić od tego podatek dochodowy i VAT?

Firma bez komputera i telefonu? Praktycznie nie ma racji bytu. Tempo starzenia się sprzętu jest zawrotne, kolejne atrakcyjniejsze wersje powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu. Wymiana na nowy jest w tej sytuacji bardzo kusząca. Co zrobić z przedmiotami, które przestały być przydatne w naszej działalności? Z pomocą przychodzi nam przekazanie na cele osobiste.

Jeżeli sprzęt wykorzystywany w firmie zużyje się, przestanie być potrzebny lub po prostu straci na swej atrakcyjności, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozbyć się go poprzez przeniesienie do majątku prywatnego. Przykład? Wymiana komputera służbowego na nowszy model połączona z oddaniem dotychczasowego dziecku. Takie działanie ma jednak określone konsekwencje podatkowe i księgowe. Każdy składnik majątku może być kupiony od razu na firmę lub stanowić własność prywatną, która zostanie przekazana poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia na rzecz przedsiębiorstwa. I… odwrotnie – w każdej chwili możemy przenieść go do majątku prywatnego. Jest to bardzo popularne rozwiązanie stosowane przy likwidacji działalności gospodarczej, najczęściej korzystniejsze podatkowo niż sprzedaż majątku firmowego.

Jak dokonać przeniesienia do majątku prywatnego?

Aby dokonać przekazania naszego składnika z majątku firmowego do prywatnego, musimy:

  • przygotować oświadczenie o wycofaniu danego przedmiotu z działalności
  • wykreślić  go z ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych lub ewidencji wyposażenia (jeżeli były tam wpisane)
  • przerywamy amortyzację – ostatni odpis przysługuje nam za miesiąc, w którym pozbywamy się przedmiotu z firmy. I tutaj warto pamiętać, że to, czego nie zamortyzowaliśmy, nie zostanie już zaliczone do kosztów do czasu potencjalnej sprzedaży.

Przekazanie na cele osobiste a podatek dochodowy

Przekazanie składnika majątku firmowego na cele osobiste nie stanowi przychodu, nie wiąże się więc z koniecznością wyliczenia i zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli jednak przedsiębiorca zdecyduje się na jego sprzedaż i zrobi to przed upływem 6 lat od wycofania (licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu przeniesienia do majątku prywatnego) będzie musiał wykazać przychód w działalności.

Przekazanie na cele osobiste a podatek dochodowy

Z pomocą przychodzą nam tutaj odpisy amortyzacyjne – te, których nie zdążyliśmy zaksięgować, w tej chwili pomniejszą podstawę opodatkowania, czyli pozwolą na obniżenie podatku do zapłaty. Po okresie wspomnianych 6 lat nie mamy już obowiązku naliczania firmowego podatku od sprzedaży.

A jakie konsekwencje na gruncie VAT?

Przekazanie składnika majątku firmowego na cele prywatne może mieć  dwojakie konsekwencje w podatku VAT:

  • jeżeli przy zakupie nie przysługiwało nam prawo do odliczenia VAT (zakup używanego telefonu na fakturę VAT-marża), przekazanie takiego składnika do majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu VAT
  • jeśli przedsiębiorca miał prawo do odliczenia VAT przy nabyciu (nie ma tutaj znaczenia, czy z niego skorzystał), nieodpłatne przekazanie na cele osobiste musi opodatkować na takich samych zasadach, jak sprzedaż.  Podstawą opodatkowania będzie cena rynkowa netto. Sprawdzamy, ile kosztuje sprzęt o takich samych parametrach, np. w komisie lub na aukcji internetowej, obliczamy VAT do zapłaty i wykazujemy go w deklaracji.

Chcesz opłacać VAT w prosty sposób?

Sprawdź, jak łatwo wystawisz e-fakturę

Masz pytania do artykułu? Odpowiemy w komentarzu.