Jak można podzielić udziały w spółce z o.o.? Czy wielkość udziałów wpływa na podział zysków w spółce?

Zakładając firmę w postaci spółki z o.o. wnosimy kapitał zakładowy. Wnosząc kapitał zakładowy dzielimy go tak naprawdę na udziały. Udziały, które zostaną rozdysponowane pomiędzy wspólnikami spółki. Suma wszystkich udziałów musi być równa wartości kapitału zakładowego.

Czym są udziały w spółce?

Udziały są odzwierciedleniem naszego wpływu na losy spółki i praw, które nam przysługują. To udziały decydują o tym, jakie znaczenie będzie miał nasz głos w ustaleniach dotyczących firmy. Im więcej mamy udziałów, tym większe mamy również prawo do dywidendy (wypłaty zysków).

Jak podzielić udziały?

Po równo między wspólników lub więcej dla jednego, mniej dla drugiego. Dzieląc udziały mamy dowolność. Do nas samych zależy ustalenie podziału w firmie. Ustalenia te zapisujemy w umowie spółki. Podział udziałów zostanie zawarty również w księdze udziałów, którą spółka ma obowiązek prowadzić.

Musimy samodzielnie ustalić, jaką wartość przyjmą nasze udziały. Spróbujmy podzielić udziały na przykładzie kapitału zakładowego w wysokości 5000 zł.

Po jednym udziale dla każdego?

Jeśli chcemy, możemy przyznać każdemu wspólnikowi tylko po jednym udziale. Jest to również jedyna sytuacja, która pozwala na ustalenie nierównych wartości nominalnych udziałów. Np. jeden wspólnik otrzymuje jeden udział o wartości 3000 zł, natomiast drugi wspólnik również otrzymuje jeden udział, ale ten już o wartości 2000 zł. Otrzymamy tym samym podział 60 / 40. Jak widać, suma udziałów równa się sumie kapitału zakładowego. Przyznając po jednym udziale, mogą one mieć równą wartość, po 2500 zł dla każdego wspólnika, co da nam podział 50 / 50.

Zleć księgowość Twojej spółki!

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Więcej niż jeden udział dla każdego

  Jeśli chcemy, aby wspólnicy otrzymali więcej niż jeden udział, każdy z przyznawanych udziałów musi posiadać tę samą wartość nominalną. Mówiąc o kapitale zakładowym 5000 zł, możemy mieć 100 udziałów po 50 zł. Możemy mieć 50 udziałów po 100 zł. Możemy mieć 10 udziałów po 500 zł. Dzielić możemy dowolnie. Należy pamiętać jedynie o tym, że suma udziałów musi pozostać równa wartości kapitału zakładowego. Minimalna wartość jednego udziału to 50 zł.

  Przyjmijmy, że jeden udział to 100 zł. Do rozdysponowania mamy 50 udziałów. Dzieląc udziały w takim układzie możemy przyznać przykładowo 40 udziałów jednemu wspólnikowi, a 10 udziałów drugiemu, co da nam podział 80 / 20.

  Pełna księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu